Multimediálna podpora výučby klinických a zdravotníckych odborov :: Portál Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)

MEFANET Journal

Fulltextové vyhľadávanie


ZADAJTE 1 ALEBO VIAC SLOV:
TIP: pri vyhľadávaní viacerých slov používajte zástupný znak * pre vyhľadávanie viacerých tvarov slova. Viac o zástupných znakoch...
VYHĽADANÉ V TITULKOCH: počet nájdených článkov: 1

Prebiotiká & zdravý vývoj dieťaťa

Prebiotiká & zdravý vývoj dieťaťa

Správna výživa v dojčenskom veku významne determinuje zdravý vývoj dieťaťa a jeho chorobnosť. Materské mlieko predstavuje ideálnu výživu pre dojča. Dojčenie je spojené s nižšou incidenciou infekčných chorôb a atopie. Všeobecne sa akceptuje, že intestinálna flóra dojčených detí chráni proti infekcii a je dôležitým stimulujúcim faktorom pre správny vývoj imunitného systému v postnatálnom období. Kľúčovú úlohu pri vzniku priaznivej črevnej mikroflóry s prevahou bifidobaktérií zohrávajú oligosacharidy materského mlieka, ktoré majú „prebiotické“ charakteristiky. Prebiotiká sú nestráviteľné súčasti stravy, ktoré cielene stimulujú rast a/alebo aktivitu jedného alebo malého počtu symbiotických baktérií hrubého čreva. Prebiotické formuly s obsahom galaktooligosacharidov a fruktooligosacharidov v pomere 9:1 majú porovnateľné prebiotické účinky ako materské mlieko.

 
autor: Ľudmila Podracká | sekcia: Prednášky | odbor: Pediatria, neonatológia | publikované: 18.9.2008 | posledné úpravy: 18.9.2008 | Creative Commons License
VYHĽADANÉ V TELE ČLÁNKU: počet nájdených článkov: 13

Ísť na stránku: 1 2

Vybrané kapitoly z histológie pre odbor zubného lekárstva - učebnica a mikroskopický atlas
.. Mikroskopická štruktúra zuba (I. Domoráková) Vývoj zuba (I. Domoráková) Dentícia – kl.. ..kľúčové slová: štruktúra, atlas, zub, štruktúra, vývoj.. .. zuba | 9.4.2019 2.96 MB ktokoľvek – Vývoj zuba | 9.4.2019 3.9 MB ktokoľvek – ..

Vzdelávacia sieť MEFANET je zastrešená spoločnou zmluvou
.. JLF UK (Martin), LF UPJŠ (Košice). Vývoj a správu ústredného edukačného portálu MEFANET (h..

Nastavenie liečby domácou umelou pľúcnou ventiláciou u pacienta s Duchennovou svalovou dystrofiou
.. dostavil na pľúcnu kliniku za účelom posúdenia vývoja respiračného zlyhania a potreby začatia liečby n..

Tuboovariálna junkcia ako kľúčová štruktúra v prípade ovariálneho karcinómu
.. diferenciácia, pomalý rast a častý postupný vývoj z prekurzora. Pre II typ ovariálnych karcinómov j..

Ruptúra aneuryzmy artérie hepatiky
.. látkou, záver CT vyšetrenia konštatoval možný vývoj infarktu pečene. Chirurg sa preto rozhodol pre ..

Ischemické poškodenie miechy v experimente
.. a je rozšírená o svetelno-mikroskopické obrázky vývoja zmien v bunkách miechy a o návrhy na p..

Mikroskopická anatómia - Elektronická učebnica pre medikov
.. kapitola obsahuje stručný popis embryonálneho vývoja orgánov, základnú charakteristiku morfologickej ..

Klinický obraz dentinogenesis imperfecta
.. imperfecta (DI) je geneticky podmienená porucha vývoja tkanív zuba mezenchymálneho pôvodu. Môže ísť o i.. .. (DI) je autozomálne dominantná porucha vývoja zubov charakterizovaná poškodením tkanív mez..

Akútna lymfoblastová leukémia u pacientky s Ph pozitívnym chromozómom
.. artróza pravého ramena (22.r., na podklade zlého vývoja kĺbu), tyreopathia (od 18.r., navyšovaný Eu..

Základy informačných technológií
.. počítačov - prehľad dôležitých momentov vo vývoji počítačových systémov, Technické vybavenie po..