Multimediálna podpora výučby klinických a zdravotníckych odborov :: Portál Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)

MEFANET Journal

Fulltextové vyhľadávanie


ZADAJTE 1 ALEBO VIAC SLOV:
TIP: pri vyhľadávaní viacerých slov používajte zástupný znak * pre vyhľadávanie viacerých tvarov slova. Viac o zástupných znakoch...
VYHĽADANÉ V TITULKOCH: počet nájdených článkov: 0
VYHĽADANÉ V TELE ČLÁNKU: počet nájdených článkov: 5

 

Práca s textovým editorom nielen pre študentov
..Spracovanie textových dokumentov patrí k základom po.. .. návodu nie je jasné ako majú pri úpravách textu a používaní jednotlivých funkcií postupovať. Na d.. ..kľúčové slová: editor, spracovanie textu, MS Office Word, video.. ..kľúčové slová: editor, spracovanie textu, MS Office Word, video..

Práca s tabuľkovým procesorom nielen pre študentov
.. efektívne hromadné spracovanie matematických a štatistických údajov je pou.. ..kľúčové slová: procesor, spracovanie údajov, MS Office Excel, video ..

Novinky v infektológii
.. mimoriadne aktuálne, dynamicky sa meniace a ich spracovanie reflektuje úroveň poznatkov z konca roku 2014. I..

WikiSkripta
.. Na druhej strane WikiSkripta nie sú vhodné pre spracovanie a ukladanie multimediálnych súborov a pre diela s..

Webcasting a vzdelávanie
.. od papierovej či tlačenej dokumentácie, ich spracovanie rýchlejšie, efektívnejšie a priestorovo nen..