WikiSkripta

WikiSkripta sú ďalším z nástrojov pre tvorbu a zdieľanie medicínskych výučbových textov, ktoré vznikajú v rámci spolupráce siete lekárskych fakúlt MEFANET. WikiSkripta využívajú technológiu wiki, ktorá poskytuje široké možnosti pre spoluprácu autorov z rôznych pracovísk. Do tvorby učebných textov sa tak môžu zapájať pedagógovia, externí spolupracovníci ale aj študenti, ktorí vo WikiSkriptách získavajú novú podporu vzdelávania.

Na rozdiel od Wikipédie, Wikiskripta nepredstavujú encyklopédiu ale texty, ktoré svojou povahou pripomínajú kapitoly učebníc. Veľkou výhodou je otvorenosť systému, keďže ktokoľvek môže vkladať nové a rovnako upravovať už vložené príspevky. Na druhej strane, vlastnosti prostredia wiki a špeciálne nástroje zabraňujú neoprávneným manipuláciám s informáciami a zabezpečujú ich dôveryhodnosť. WikiSkripta vznikajú ako internetové úložisko medicínskych výučbových textov, ktorých zámerom je vytvoriť medziodborovú učebnicu pre poslucháčov klinických a zdravotníckych odborov. WikiSkripta sú kontinuálnym projektom nezávislým od konkrétneho kurzu a na rozdiel od ostatných wiki projektov sa venujú aj teoretickým základom.

Pedagógovia môžu WikiSkripta používať na sprístupňovanie edukačných diel a podkladov k výučbe. Študenti sem vkladajú napríklad vypracované otázky ku skúškam, seminárne práce alebo poznámky z prednášok či cvičení. Všetky zverejnené články môžu byť kontrolované a overované učiteľom/učiteľmi z ktorejkoľvek fakulty. Ak dôjde k zmene už overeného článku, potom sú o tom používatelia informovaní a majú možnosť prezrieť si tak overenú verziu ako aj rozdiely medzi overenou a aktuálnou verziou. Texty WikiSkrípt sú prístupné pod licenciou Creative Commons.

O správu WikiSkríp sa stará redakcia, ktorá by z väčšej časti mala byť tvorená samotnými študentmi. Úlohou redakcie je hlavne údržba stránok, podpora autorov a kontrola správneho zaradzovania článkov. Redakcia taktiež kontroluje, či nedochádza k porušovaniu autorských práv alebo poškodzovaniu obsahu stránok.

Technológia wiki vo WikiSkriptách uľahčuje zapojenie študentov do tvorby medicínskych učebných textov. Na druhej strane WikiSkripta nie sú vhodné pre spracovanie a ukladanie multimediálnych súborov a pre diela s obmedzeným prístupom. V tomto smere sa výborne dopĺňajú s existujúcim portálovým riešením MEFANETu.

Odkaz   Dátum Prístupnosť [?] Klinicky citlivé [?] Licencia
 WikiSkripta 6.3.2010 ktokoľvek Creative Commons License

Súvisiace články:

Creative Commons LicenseObsah článku podlieha licencii Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko