Webcasting a vzdelávanie

Množstvo informácií spracovávaných v zdravotníckych zariadeniach neustále narastá. Vďaka možnostiam ponúkaných modernými informačnými a komunikačnými technológiami je, na rozdiel od papierovej či tlačenej dokumentácie, ich spracovanie rýchlejšie, efektívnejšie a priestorovo nenáročné. Procesy súvisiace so zdravotníckymi aktivitami, službami a systémami, vykonávanými na diaľku pomocou informačných a komunikačných technológií, sú realizované za účelom podpory globálneho zdravia, prevencie a zdravotnej starostlivosti, riadenia zdravotníctva či zdravotníckeho výskumu, ale aj vzdelávania. Jednou z možností podpory vzdelávania je využitie webcastingu.

Vzhľadom na široký záber problematiky telemedicíny, kde sa v konečnom dôsledku zameriavame na výmenu medicínskych informácií medzi dvoma miestami pomocou prostriedkov elektronickej komunikácie, je naším cieľom využívať také technologické riešenia, ktoré umožňujú realizáciu videoprenosov podporujúcich dištančné vzdelávanie. Telemedicína poskytuje lekárom možnosť interaktívne vyšetrovať pacientov, monitorovať ich zdravotný stav, konzultovať nálezy či špecifické prípady s kolegami a odborníkmi kdekoľvek na svete, konzultácie s pacientom alebo zapojiť sa do vzdelávacieho procesu priamo z operačnej sály, ambulancie či iných klinických priestorov, ktoré sú v rámci výučby, z rôznych dôvodov, pre početnejšie skupiny študentov nedostupné. Vo vzdelávacích a vedeckých inštitúciách sa obľúbeným spôsobom prezentácií stal webcasting. Jedná sa o prenos a archiváciu digitálnych videozáznamov prostredníctvom internetu. Je efektívnym nástrojom pre dištančné formy vzdelávania ale i poskytovanie najnovších výsledkov vedeckých výskumov, ktorý využíva metódy kompresie obrazu a zvuku tak, aby mohli byť prenášané v reálnom čase.

Prenosy realizované na UPJŠ LF je možné sledovať naživo, t.j. v čase kedy sa realizujú, alebo zo záznamov  uložených v archíve. Informácie o živom vysielaní sú sprístupnené na webovej stránke UPJŠ LF. Sú tu taktiež špecifikované technické požiadavky na sledovanie živých prenosov i archivovaných záznamov. Archív webcastingu je uložený na serveri Web univerzity, ktorý je prevádzkovaný Prírodovedeckou fakultou UPJŠ. Je členený na: Prednášky, Semináre, Fakultné semináre, Konferencie, Akcie, Archív a Iné. V rámci týchto kategórií sú uvedené buď všetky prezentácie, alebo sú filtrované podľa oblastí: Biológia, Ekológia, Fyzika, Geografia, Chémia, Informatika, Matematika, Humanita, Medicína, Právo, Populárno náučné, Veda a výskum a Ekonomika.

Archivované prezentácie môžu byť uložené v nasledovných formátoch: 
 - Real video,
 - Smil (Real video a snímky z prezentácie),
 - Snímky z prezentácie (PowerPoint prezentácia).

Doplňjúce informácie o archivovaných prezentáciách je možné získať pod ikonou: 
 - Informácie.

Odkaz   Dátum Prístupnosť [?] Klinicky citlivé [?] Licencia
 Web Univerzita 17.9.2009 ktokoľvek Creative Commons License
 Živé vyselania na UPJŠ LF 17.9.2009 ktokoľvek Creative Commons License

4-D hodnotenie:

typ
Skripta a návody
typ
Edukačné weby a atlasy
typ
Digitálne video
typ
Prezentácie a animácie
typ
Obrazový materiál – kazuistiky
typ
E-learningové kurzy (LMS)
result
Nerecenzované
level
Základná úroveň
level
Pokročilá úroveň
level
Špecializačná úroveň
level
Komplexná úroveň
   

Hodnocení

Zvoľte prosím dosiahnutú úroveň vzdelania a potom ohodnoťte výučbový materiál predovšetkým z pohľadu vhodnosti materiálu pre samoštúdium.
Študent – študent bakalárskeho alebo magisterského stupňa
Absolvent – absolvent bakalárskeho alebo magisterského stupňa
PhD. absolvent – postgraduálny študent, absolvent PhD. štúdia, odborný asistent, ...
%
Ohodnoťte
ako prvý tento článok!
hodnotiť

Predmety/kurzy

Creative Commons LicenseObsah článku podlieha licencii Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko