Multimediálna podpora výučby klinických a zdravotníckych odborov :: Portál Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)

Informácie o 1. autorovi článku z databázy:
prof. MUDr. Pavol Jarčuška, PhD.
pavol.jarcuska(at)upjs.sk
Klinika infektológie a cestovnej medicíny
Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Rastislavova 43
Košice
Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
telefón: +421 55 615 2218
adresa: Rastislavova 43
041 90 Košice

Novinky v infektológii

Novinky v infektológii

Edukačná publikácia "Novinky v infektológii" prináša nové poznatky z infektológie a je logickým zavŕšením a doplnením vzdelávacích aktivít, ktoré sú prístupné na webe s názvom "Infektológia v audio a video prednáškach" a na DVD nosičoch s názvom "Infektológia vo videoprednáškach".

Jarčuška P. a kol.: Novinky v infektológii, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Košice 2014, ISBN 978-80-8152-216-1.


Publikáciu napísal kolektív spolupracovníkov z Kliniky infektológie a cestovnej medicíny Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a Univerzitnej nemocnice L. Pasteura v Košiciach. Spracované sú aktuálne témy, ktoré neboli doteraz na Slovensku v infektologickej literatúre súhrnne spracované ako infekcie a hojenie rán, bazilárna meningitída, infekcie v gravidite a prehľad zoonóz z pohľadu systémovej manifestácie. Druhou nosnou oblasťou sú témy, ktoré sú mimoriadne aktuálne, dynamicky sa meniace a ich spracovanie reflektuje úroveň poznatkov z konca roku 2014. Ide o vírusovú hepatitídu C, nové postupy v liečbe grampozitívnych infekcií a infekcie vyvolané Clostridium dicfficile.

Učebný text je určený predovšetkým študentom lekárskych fakúlt v doktorskom a doktorandskom stupni štúdia, študentom nelekárskych zdravotníckych odborov, predovšetkým verejného zdravotníctva ale i lekárom pripravujúcim sa na špecializáciu z infektológie ako i infektológom a záujemcom o infekčné ochorenia. Veríme, že čitateľ nájde v publikácii aktuálne informácie, ktoré použije v dennej praxi.

Publikácia bola vydaná s podporou grantu KEGA 015UPJŠ-4/2012 „Vzdelávanie klinických odborov v pre- a post- graduálnej výchove zamerané na šírenie aktuálnych poznatkov z oblasti infekčných chorôb pomocou nástrojov telemedicíny.

 

Jarčuška P. a kol.: Novinky v infektológii, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Košice 2014, ISBN 978-80-8152-216-1.

Prílohy:
Príloha   Dátum Veľkosť Prístupnosť [?] Klinicky citlivé [?] Licencia
pdf Novinky v infektológii Stiahnuť - Novinky v infektológiiOtvoriť v novom okne - Novinky v infektológii 13.7.2015 2.43 MB registrovaný používateľ Creative Commons License
 

Kľúčové slová: hepatitída C, infekcie, zoonózy, bazilárna meningitída, hemoragická horúčka, hojenie rán, grampozitívne infekcie, clostridium difficile

4-D hodnotenie:

typ
Skripta a návody
typ
Edukačné weby a atlasy
typ
Digitálne video
typ
Prezentácie a animácie
typ
Obrazový materiál – kazuistiky
typ
E-learningové kurzy (LMS)
result
Recenzované
informácie

Publikácia kolektívu autorov z Kliniky infektológie a cestovnej medicíny "Novinky v infektológii" prináša najnovšie poznatky z niektorých oblastí infektológie. Suhrne je tu spracovaná problematika ranových infekcií a ich hojenia, bazilárna meningitída, infekcie v gravidite, prehľad zoonóz a najnovšie poznatky o vírusovej hepatitíde C a infekciách vyvolaných Clostridium difficile. Učebný text môže byť cenným prínosom pre študentov lekárskych fakúlt v doktorskom a doktorandskom stupni štúdia, študentom nelekárskych zdravotníckych odborov, predovšetkým verejného zdravotníctva ale i lekárom pripravujúcich sa na špecializáciu z infektológie ako i infektológom a záujemcom o infekčné ochorenia.

Garant

prof. MUDr. Ivan Schréter, CSc.
Klinika infektológie a cestovnej medicíny, Lekráska fakulta UPJŠ v Košiciach
telefón: +421 55 234 3482
e-mail: schreter(at)upjs.sk

Recenzenti

doc. MUDr. Katarína Holečková, PhD.
Klinika infektológie a geografickej medicíny, LF SZU Bratislava
telefón: +421 2 5954 2922
e-mail: kholeckova(at)szu.sk

MUDr. Štefan Porubčin, PhD.
Klinika infektológie a cestovnej medicíny, Univerzitná nemocnica L. Pasteura
telefón: +421 55 615 2202
e-mail: porubcin(at)unlp.sk


level
Základná úroveň
level
Pokročilá úroveň
level
Špecializačná úroveň
level
Komplexná úroveň
   
Zvoľte prosím dosiahnutú úroveň vzdelania a potom ohodnoťte výučbový materiál predovšetkým z pohľadu vhodnosti materiálu pre samoštúdium.
Študent – študent bakalárskeho alebo magisterského stupňa
Absolvent – absolvent bakalárskeho alebo magisterského stupňa
PhD. absolvent – postgraduálny študent, absolvent PhD. štúdia, odborný asistent, ...
 
Ohodnoťte
ako prvý tento článok!
hodnotiť

Creative Commons LicenseObsah článku podlieha licencii Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko
autor: Pavol Jarčuška, Pavol Kristian, Zuzana Paraličová, Martin Novotný, Ivana Hockicková | pracovisko: Klinika infektológie a cestovnej medicíny | publikované: 13.7.2015 | posledné úpravy: 13.7.2015
citácia: Jarčuška Pavol, Pavol Kristian, Zuzana Paraličová, Martin Novotný, Ivana Hockicková: Novinky v infektológii. Multimediálna podpora výučby klinických a zdravotníckych odborov :: Portál Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach [online] 13.7.2015, posledná aktualizácia 13.7.2015 [cit. 2019-09-19] Dostupný z WWW: <http://portal.lf.upjs.sk/clanky.php?aid=228>. ISSN 1337-7000.
 

Komentáre a diskusia

Vložiť nový príspevok:

Autor / e-mail: [ prihlásenie/overenie používateľa ]
Titulok:
Text:
 
 Pridať štítok:   Štítok odoslaný, ďakujeme