Schválené Edičnou komisiou LF

Informácie o 1. autorovi článku z databázy:
prof. MUDr. Pavol Jarčuška
pavol.jarcuska(at)upjs.sk
Klinika infektológie a cestovnej medicíny
Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Rastislavova 43
Košice
Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
telefón: +421 55 615 2218
adresa: Rastislavova 43
041 90 Košice

Novinky v infektológii

Edukačná publikácia "Novinky v infektológii" prináša nové poznatky z infektológie a je logickým zavŕšením a doplnením vzdelávacích aktivít, ktoré sú prístupné na webe s názvom "Infektológia v audio a video prednáškach" a na DVD nosičoch s názvom "Infektológia vo videoprednáškach".

Jarčuška P. a kol.: Novinky v infektológii, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Košice 2014, ISBN 978-80-8152-216-1.

Publikáciu napísal kolektív spolupracovníkov z Kliniky infektológie a cestovnej medicíny Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a Univerzitnej nemocnice L. Pasteura v Košiciach. Spracované sú aktuálne témy, ktoré neboli doteraz na Slovensku v infektologickej literatúre súhrnne spracované ako infekcie a hojenie rán, bazilárna meningitída, infekcie v gravidite a prehľad zoonóz z pohľadu systémovej manifestácie. Druhou nosnou oblasťou sú témy, ktoré sú mimoriadne aktuálne, dynamicky sa meniace a ich spracovanie reflektuje úroveň poznatkov z konca roku 2014. Ide o vírusovú hepatitídu C, nové postupy v liečbe grampozitívnych infekcií a infekcie vyvolané Clostridium dicfficile.

Učebný text je určený predovšetkým študentom lekárskych fakúlt v doktorskom a doktorandskom stupni štúdia, študentom nelekárskych zdravotníckych odborov, predovšetkým verejného zdravotníctva ale i lekárom pripravujúcim sa na špecializáciu z infektológie ako i infektológom a záujemcom o infekčné ochorenia. Veríme, že čitateľ nájde v publikácii aktuálne informácie, ktoré použije v dennej praxi.

Publikácia bola vydaná s podporou grantu KEGA 015UPJŠ-4/2012 „Vzdelávanie klinických odborov v pre- a post- graduálnej výchove zamerané na šírenie aktuálnych poznatkov z oblasti infekčných chorôb pomocou nástrojov telemedicíny.

 

Jarčuška P. a kol.: Novinky v infektológii, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Košice 2014, ISBN 978-80-8152-216-1.

Príloha   Dátum Veľkosť Prístupnosť [?] Klinicky citlivé [?] Licencia
 Novinky v infektológii 13.7.2015 2.43 MB registrovaný používateľ Creative Commons License

4-D hodnotenie:

typ
Skripta a návody
typ
Edukačné weby a atlasy
typ
Digitálne video
typ
Prezentácie a animácie
typ
Obrazový materiál – kazuistiky
typ
E-learningové kurzy (LMS)
result
Recenzované
informácie
level
Základná úroveň
level
Pokročilá úroveň
level
Špecializačná úroveň
level
Komplexná úroveň
   

Hodnocení

Zvoľte prosím dosiahnutú úroveň vzdelania a potom ohodnoťte výučbový materiál predovšetkým z pohľadu vhodnosti materiálu pre samoštúdium.
Študent – študent bakalárskeho alebo magisterského stupňa
Absolvent – absolvent bakalárskeho alebo magisterského stupňa
PhD. absolvent – postgraduálny študent, absolvent PhD. štúdia, odborný asistent, ...
%
Ohodnoťte
ako prvý tento článok!
hodnotiť

Predmety/kurzy

Súvisiace články:

Creative Commons LicenseObsah článku podlieha licencii Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko