Psychológia a medicínska komunikácia - prednášky pre študentov Všeobecného lekárstva

Prednášky v slovenskom jazyku aktualizované od akad. roka 2023/2024 sú určené pre poslucháčov odboru Všeobecné lekárstvo v 3. ročníku. Obsahujú teoretické poznatky, ako aj prakticky využiteľné informácie v praxi lekárov, na ktoré nadväzujú praktické cvičenia z tohto predmetu. Prednášky zahŕňajú témy komunikácie, profesionálneho vzťahu a kooperácie lekára a pacienta, psychológie osobnosti v norme a patológii, ďalej témy duševných porúch a možností ich liečby, psychológie návykov, psychologického stresu a psychosomatiky, či psychológie emócií v norme a patológii.

Autori poskytujú študentom všeobecného lekárstva podklady k prednáškam predmetu Psychológia a medicínska komunikácia.

Príloha   Dátum Veľkosť Prístupnosť [?] Klinicky citlivé [?] Licencia
 Úskalia komunikácie v medicíne, vzťah lekár - pacient 14.3.2024 1.36 MB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 Osobnosť - teórie osobnosti a metódy hodnotenia osobnosti 14.3.2024 93 MB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 Zmeny duševného zdravia, psychoterapia 14.3.2024 77.4 MB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 Zdravie a manažment návykov v medicíne 14.3.2024 1.49 MB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 Biopsychosociálny model choroby, psychosomatika, stres 14.3.2024 1.32 MB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 Kognitívne spracovanie emócií, teórie vzniku emócií 14.3.2024 1.08 MB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License

Predmety/kurzy

Creative Commons LicenseObsah článku podlieha licencii Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko