Multimediálna podpora výučby klinických a zdravotníckych odborov :: Portál Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)

Miesto pre Vašu reklamu

Fulltextové vyhľadávanie


ZADAJTE 1 ALEBO VIAC SLOV:
TIP: pri vyhľadávaní viacerých slov používajte zástupný znak * pre vyhľadávanie viacerých tvarov slova. Viac o zástupných znakoch...
VYHĽADANÉ V TITULKOCH: počet nájdených článkov: 0
VYHĽADANÉ V TELE ČLÁNKU: počet nájdených článkov: 8

 

Lekárska chémia v príkladoch a výpočtoch
.. tvoria výpočty pH roztokov kyselín, zásad, solí a tlmivých roztokov. Základné výpočty v spek.. ..kľúčové slová: pH, roztoky, kyseliny, zásady, soli,.. .. Výpočet pH roztokov kyselín, zásad a solí | 6.10.2016 379.35 KB používateľ na príslušnej fa..

Diferenciálna diagnostika opuchov v detskom veku
.. (edém) predstavuje nadmerné hromadenie vody a soli v organizme mimo cievneho priestoru, čo môže vi..

Lekárska chémia - Návody a protokoly na praktické cvičenia
.. Vlastnosti organických zlúčenín II. - vznik solí močoviny, vznik biuretu - chelátu s Cu2+, r..

Orálny lichen ruber planus - klinický obraz, diagnostika a terapia
.. neznáme vírusové alebo liekové (antimalariká, soli zlata a iné) alergény a prostredníctvom uv..

Diabetes mellitus asociovaný s cystickou fibrózou
.. pankreatickou insuficienciou a zvýšeným obsahom solí v pote. Ostatné príznaky (Obrázok 5) - chronická ..

Infekčná endokarditída trikuspidálnej chlopne u intravenózneho narkomana
.. septická tromboembolizácia. Obojstranne prítomné solídne nodulácie a oblasti zvýšenej denzity s ka..

Akútna myeloblastová leukémia
.. u detí. Výskyt AML stúpa s vekom. Na rozdiel od solídnych tumorov, ak. leukémie nevytvárajú nádorové l.. .. komplikácie: mukozitída 04/2016 konsolidácia (HD AraC) komplikácie: pneumothorax i..

Diverticulitis appendicis vermiformis
.. pred tromi dňami. V osobnej anamnéze udával solitárnu obličku v dôsledku agenézy, iné závažnejšie ..