Multimediálna podpora výučby klinických a zdravotníckych odborov :: Portál Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)

MEFANET Journal

Fulltextové vyhľadávanie


ZADAJTE 1 ALEBO VIAC SLOV:
TIP: pri vyhľadávaní viacerých slov používajte zástupný znak * pre vyhľadávanie viacerých tvarov slova. Viac o zástupných znakoch...
VYHĽADANÉ V TITULKOCH: počet nájdených článkov: 0
VYHĽADANÉ V TELE ČLÁNKU: počet nájdených článkov: 12

Ísť na stránku: 1 2

Liekové formy a aplikačné cesty podávania liekov so zameraním na ich význam v humánnej medicíne
.. odborov s dôrazom na novšie poznatky o liekových formách a aplikačných cestách podávania liekov vyu.. ..kľúčové slová: liek, lieková forma, aplikačná cesta, spôsob po.. ..kľúčové slová: liek, lieková forma, aplikačná cesta, spôsob po..

Orálny lichen ruber planus - klinický obraz, diagnostika a terapia
.. kontaktná reakcia, lichenoidná reakcia lieková, lichenoidná reakcia graft versus .. .. medzi prekancerózne stavy. Ku malígnym transformáciám dochádza vzácne. Manifestácia a prevalencia ..

Subakútna apendicitída
.. perityphlitis abscendens) je osobitá forma, alebo komplikácia akútnej apendicitídy, pri kt..

Novodiagnostikovaná CHOCHP - obštrukčná ventilačná porucha
.. tlaku krvi Alergická anamnéza: negatívna Lieková anamnéza: Lokren, Accuzide Návyková anamnéza: F..

Nastavenie liečby domácou umelou pľúcnou ventiláciou u pacienta s Duchennovou svalovou dystrofiou
.. a bedrovej chrbtice, sínusová tachykardia. Lieková anamnéza: sine Laboratórne v..

Diabetes mellitus asociovaný s cystickou fibrózou
.. inzulínový režim.   Doplňujúce informácie k cystickej fibróze: Cystická fibróza (CF) ..

Hypoventilačný syndróm pri obezite
.. cervikálnej chrbtice, heterozygot pre gén MRHFR Lieková anamnéza: furosemid, tiotropium, budesonid, ..

Obštrukčné spánkové apnoe u extrémne obézneho pacienta
.. artériová hypertenzia, varixy, VAS L chrbtice Lieková anamnéza: lizinopril, amilorid, ..

Komplexná preparácia zubného kazu použitím erbiového laseru (2940nm)
.. 1). Oklúzia: Angleho trieda AI, normooklúzia. Lieková anamnéza: Celkový dobrý zdravotný stav, bez poz..

Pleuropneumónia
.. zelenožltých hlienov, znížený apetít. Osobná a lieková anamnéza: dlhodobo sa nič nelieči Návyková anam.. .. National Center for Biotechnology Informa..