Multimediálna podpora výučby klinických a zdravotníckych odborov :: Portál Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)

MEFANET Journal

Fulltextové vyhľadávanie


ZADAJTE 1 ALEBO VIAC SLOV:
TIP: pri vyhľadávaní viacerých slov používajte zástupný znak * pre vyhľadávanie viacerých tvarov slova. Viac o zástupných znakoch...
VYHĽADANÉ V TITULKOCH: počet nájdených článkov: 1

Liekové formy a aplikačné cesty podávania liekov so zameraním na ich význam v humánnej medicíne

Liekové formy a aplikačné cesty podávania liekov so zameraním na ich význam v humánnej medicíne

Učebnica je doplnkovým textom k základným učebniciam farmakológie a je určená pre pregraduálnych a postgraduálnych študentov všeobecného lekárstva a iných zdravotníckych odborov s dôrazom na novšie poznatky o liekových formách a aplikačných cestách podávania liekov využívaných v humánnej medicíne.

Čižmáriková M. a Takáč P.: Liekové formy a aplikačné cesty podávania liekov so zameraním na ich význam v humánnej medicíne, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, ŠafárikPress, Košice 2019, ISBN 978-80-8152-753-1.

 
autor: Martina Čižmáriková, Peter Takáč | sekcia: Pedagogické diela | odbor: Farmakológia | publikované: 23.7.2019 | posledné úpravy: 25.7.2019 | Creative Commons License
VYHĽADANÉ V TELE ČLÁNKU: počet nájdených článkov: 19

Ísť na stránku: 1 2

Akútna lymfoblastová leukémia u pacientky s Ph pozitívnym chromozómom
.. odpor. konzervatívnu th antiedematóznymi liekmi Po I. konsolidácii, podľa protokolu a..

Autoimunitná hepatitída
.. hepatitída B - Chronická hepatitída C - Poliekové postihnutie pečene - Alkoholické postihnutie ..

Akcidentálna intoxikácia plodmi Antropa belladona
.. Hyoscyamus Niger) alebo psychoaktívnych liekov (niektoré antihistaminiká, tricyklické an..

Orálny lichen ruber planus - klinický obraz, diagnostika a terapia
.. T-lymfocyty na doposiaľ neznáme vírusové alebo liekové (antimalariká, soli zlata a iné) alergény a pr..

Parainfekčná myokarditída
.. môže vzniknúť pôsobením toxických látok a liekov (kokaín, lítium, doxorubicín) a v pribehu sy..

Primomanifestácia pernicióznej anémie formou rozvoja sekundárneho infarktu myokardu
.. listová, v dôsledku pôsobenia niektorých liekov alebo následkom poruchy priamo v genetickom .. .. na žiadne ochorenia, k lekárom nechodila. Lieková anamnéza: Pravidelne neužívala žiadne lieky, p..

Novodiagnostikovaná CHOCHP - obštrukčná ventilačná porucha
.. tlaku krvi Alergická anamnéza: negatívna Lieková anamnéza: Lokren, Accuzide Návyková ana..

Obštrukčné spánkové apnoe u extrémne obézneho pacienta
.. artériová hypertenzia, varixy, VAS L chrbtice Lieková anamnéza: lizinopril, amilorid, h..

Hypoventilačný syndróm pri obezite
.. cervikálnej chrbtice, heterozygot pre gén MRHFR Lieková anamnéza: furosemid, tiotropium, budesonid, f..

Nastavenie liečby domácou umelou pľúcnou ventiláciou u pacienta s Duchennovou svalovou dystrofiou
.. a bedrovej chrbtice, sínusová tachykardia. Lieková anamnéza: sine Laboratórne vy..