Multimediálna podpora výučby klinických a zdravotníckych odborov :: Portál Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)

MEFANET Journal

Fulltextové vyhľadávanie


ZADAJTE 1 ALEBO VIAC SLOV:
TIP: pri vyhľadávaní viacerých slov používajte zástupný znak * pre vyhľadávanie viacerých tvarov slova. Viac o zástupných znakoch...
VYHĽADANÉ V TITULKOCH: počet nájdených článkov: 1

Medicínska informatika

Medicínska informatika

Medicínska informatika predstavuje vednú disciplínu zaoberajúcu sa systematickým spracovaním údajov, informácií a poznatkov v medicíne a zdravotnej starostlivosti. Informatika v medicíne má teda svoje nezastupiteľné miesto a ovplyvňuje fungovanie celého systému zdravotníctva i vzdelávacej prípravy jeho zamestnancov. Priložené prezentácie a učebnica sumarizújú súbor poznatkov, ktoré jo možné použiť ako základ pri štúdiu tejto problematiky.

 
autor: Jaroslav Majerník | sekcia: Prednášky, Pedagogické diela | odbor: Lekárska informatika a informačná veda | publikované: 24.9.2016 | posledné úpravy: 13.2.2019 | Creative Commons License
VYHĽADANÉ V TELE ČLÁNKU: počet nájdených článkov: 7

 

Úvod do (bio)štatistiky
.. Našim cieľom v rámci predmetu Medicínska informatika a štatistika je poskytnúť študentom základné info.. .. podklady na cvičenia predmetu Medicínska informatika a štatistika venované problematike štatistického ..

MEFANET report
.. účasťou na tému e-learning a zdravotnícka informatika vo výučbe lekárskych odborov. MEFANET report 04..

Nemocničný informačný systém
..kľúčové slová: informatika, informačný systém, la.. .. vzdelávacej siete MEFANET – Medicínska informatika 2, Nemocničný informačný systém - učeb..

Základy informačných technológií
..kľúčové slová: informatika, hardvér, softvér, počítačová sieť, informačná be..

MEFANET 2012
.. účasťou na tému e-learning a zdravotnícka informatika vo výučbe lekárskych odborov sa uskutoční v dňoc..

MEFANET 2013
.. účasťou na tému e-learning a zdravotnícka informatika vo výučbe lekárskych odborov a uskutočnil sa v dň..

Webcasting a vzdelávanie
.. Biológia, Ekológia, Fyzika, Geografia, Chémia, Informatika, Matematika, Humanita, Medicína, Právo, P..