Medicínska informatika

Medicínska informatika predstavuje vednú disciplínu zaoberajúcu sa systematickým spracovaním údajov, informácií a poznatkov v medicíne a zdravotnej starostlivosti. Informatika v medicíne má teda svoje nezastupiteľné miesto a ovplyvňuje fungovanie celého systému zdravotníctva i vzdelávacej prípravy jeho zamestnancov. Priložené prezentácie a učebnica sumarizújú súbor poznatkov, ktoré jo možné použiť ako základ pri štúdiu tejto problematiky.

Autor poskytuje študentom podklady k predmetu Medicínska informatika.

Práca vznikla v rámci riešenia projektu národnej grantovej agentúry KEGA 3/6329/08 "Laboratórium virtuálnej nemocnice na báze nemocničných informačných systémov".

Príloha   Dátum Veľkosť Prístupnosť [?] Klinicky citlivé [?] Licencia
 Základné informácie k predmetu 14.2.2024 4.39 MB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 Základné pojmy 27.9.2022 927.34 KB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 Medicína založená na dôkazoch - význam a princíp 18.3.2020 685.03 KB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 Medicínska informatika - učebnica 24.9.2016 1.65 MB ktokoľvek Creative Commons License
 Elektronické zdravotníctvo - základné pojmy 12.3.2024 1.17 MB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 Elektronické zdravotníctvo - medicínska informatika 8.4.2024 1.51 MB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License

Predmety/kurzy

Súvisiace články:

Creative Commons LicenseObsah článku podlieha licencii Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko