Základy informačných technológií

Vybrané prezentácie základov informačných technológií sú určené študentom netechnických odborov. Ozrejmujú problematiku výpočtovej techniky a informačných a komunikačných technológií. Sú určené predovšetkým pre začiatočníkov, ale užitočné informácie tu môžu nájsť aj skúsenejší používatelia. Obsahovo sú zamerané tak, aby úvod to tejto problematiky bol zvládnuteľný aj bez predošlých znalostí práce s počítačom a aby poskytli základy, potrebné k dosiahnutiu počítačovej gramotnosti.

Prezentácie svojím rozsahom nemôžu nahradiť rozsiahle odborne zamerané knihy či príručky rôznych hardvérových resp. softvérových produktov, ale ich zvládnutím je možné získať základy, o ktoré sa bude možné oprieť pri ďalšom štúdiu a prehlbovaní poznatkov z oblasti informatiky. Prezentované sú oblasti:

  • ECDL - systém preukazovania počítačovej gramotnosti,
  • Základné pojmy - definície najpoužívanejších termínov v informatike,
  • História počítačov - prehľad dôležitých momentov vo vývoji počítačových systémov,
  • Technické vybavenie počítačov - špecifikácia hardvérových prvkov osobného počítača,
  • Programové vybavenie počítačov - základné rozdelenie softvérového vybavenia osobných počítačov,
  • Počítačové siete - princípy komunikácie a výmeny informácií na Internete,
  • Bezpečnosť a ochrana údajov - faktory ovplyvňujúce informačnú bezpečnosť
  • Webové stránky - úvod do teórie tvorby webových stránok
  • Vizualizácia údajov
Príloha   Dátum Veľkosť Prístupnosť [?] Klinicky citlivé [?] Licencia
 ECDL 10.3.2009 83.21 KB registrovaný používateľ Creative Commons License
 Základné pojmy 10.3.2009 99.31 KB registrovaný používateľ Creative Commons License
 Základné pojmy II 14.3.2023 272.22 KB registrovaný používateľ Creative Commons License
 História počítačov 10.3.2009 184.74 KB registrovaný používateľ Creative Commons License
 Technické vybavenie počítačov 10.3.2009 771.81 KB registrovaný používateľ Creative Commons License
 Programové vybavenie počítačov 10.3.2009 133.8 KB registrovaný používateľ Creative Commons License
 Počítačové siete 10.3.2009 293.2 KB registrovaný používateľ Creative Commons License
 Bezpečnosť a ochrana údajov 10.3.2009 152.26 KB registrovaný používateľ Creative Commons License
 Webové stránky 14.3.2023 149.43 KB registrovaný používateľ Creative Commons License
 Vizualizácia údajov 21.4.2023 488.22 KB registrovaný používateľ Creative Commons License

4-D hodnotenie:

typ
Skripta a návody
typ
Edukačné weby a atlasy
typ
Digitálne video
typ
Prezentácie a animácie
typ
Obrazový materiál – kazuistiky
typ
E-learningové kurzy (LMS)
result
Nerecenzované
level
Základná úroveň
level
Pokročilá úroveň
level
Špecializačná úroveň
level
Komplexná úroveň
   

Hodnocení

Zvoľte prosím dosiahnutú úroveň vzdelania a potom ohodnoťte výučbový materiál predovšetkým z pohľadu vhodnosti materiálu pre samoštúdium.
Študent – študent bakalárskeho alebo magisterského stupňa
Absolvent – absolvent bakalárskeho alebo magisterského stupňa
PhD. absolvent – postgraduálny študent, absolvent PhD. štúdia, odborný asistent, ...
%
Ohodnoťte
ako prvý tento článok!
hodnotiť

Predmety/kurzy

Súvisiace články:

Creative Commons LicenseObsah článku podlieha licencii Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko