Úvod do (bio)štatistiky

Bioštatistika predstavuje súbor metód na plánovanie biologických experimentov, získavanie rôznych medicínskych údajov a následné organizovanie, prezentáciu, analýzu, interpretáciu a znázorňovanie výsledkov a hodnotení. Našim cieľom v rámci predmetov Lekárska informatika a Medicínska informatika a štatistika 1 je poskytnúť študentom základné informácie potrebné na realizáciu základných analýz a interpretáciu rôznych typov štúdií.

Práca vznikla v rámci riešenia projektu národnej grantovej agentúry KEGA 011UPJŠ-4/2019 "Zvyšovanie kompetencií a úrovne kritického myslenia študentov medicínskych študijných programov s využitím simulačných nástrojov problémovo orientovaného vzdelávania a medicíny založenej na dôkazoch".

Materiál obsahuje podklady na cvičenia predmetov Lekárska informatika a Medicínska informatika a štatistika 1, ktoré sú venované problematike štatistického spracovania údajov. Študijný materiál obsahuje aj video návody, v ktorých je prezentované riešenie vybraných úloh v prostredí aplikácie Microsoft Excel.

Práca vznikla v rámci riešenia projektu národnej grantovej agentúry KEGA 011UPJŠ-4/2019 "Zvyšovanie kompetencií a úrovne kritického myslenia študentov medicínskych študijných programov s využitím simulačných nástrojov problémovo orientovaného vzdelávania a medicíny založenej na dôkazoch".

Príloha   Dátum Veľkosť Prístupnosť [?] Klinicky citlivé [?] Licencia
 Základné pojmy, popisná štatistika 13.11.2019 430.81 KB používateľ vzdelávacej siete MEFANET Creative Commons License
 Triedenie údajov 13.11.2019 391.92 KB používateľ vzdelávacej siete MEFANET Creative Commons License
Odkaz   Dátum Prístupnosť [?] Klinicky citlivé [?] Licencia
 Jednoduché triedenie: Absolútna početnosť 2.4.2024 používateľ vzdelávacej siete MEFANET Creative Commons License
 Jednoduché triedenie: Relatívna početnosť 2.4.2024 používateľ vzdelávacej siete MEFANET Creative Commons License
 Jednoduché triedenie: Kumulatívna absolútna početnosť 2.4.2024 používateľ vzdelávacej siete MEFANET Creative Commons License
 Jednoduché triedenie: Kumulatívna relatívna početnosť 2.4.2024 používateľ vzdelávacej siete MEFANET Creative Commons License
 Jednoduché triedenie: Histogram 2.4.2024 používateľ vzdelávacej siete MEFANET Creative Commons License
 Jednoduché triedenie: Čiarový graf 2.4.2024 používateľ vzdelávacej siete MEFANET Creative Commons License
 Jednoduché triedenie: Kruhový graf 2.4.2024 používateľ vzdelávacej siete MEFANET Creative Commons License
 Intervalové triedenie: Počet triednych intervalov 2.4.2024 používateľ vzdelávacej siete MEFANET Creative Commons License
 Intervalové triedenie: Šírka triednych intervalov 2.4.2024 používateľ vzdelávacej siete MEFANET Creative Commons License
 Intervalové triedenie: Absolútna početnosť 2.4.2024 používateľ vzdelávacej siete MEFANET Creative Commons License
 Intervalové triedenie: Relatívna početnosť 2.4.2024 používateľ vzdelávacej siete MEFANET Creative Commons License
 Intervalové triedenie: Kumulatívna absolútna početnosť 2.4.2024 používateľ vzdelávacej siete MEFANET Creative Commons License
 Intervalové triedenie: Kumulatívna relatívna početnosť 2.4.2024 používateľ vzdelávacej siete MEFANET Creative Commons License
 Intervalové triedenie: Histogram 2.4.2024 používateľ vzdelávacej siete MEFANET Creative Commons License

4-D hodnotenie:

typ
Skripta a návody
typ
Edukačné weby a atlasy
typ
Digitálne video
typ
Prezentácie a animácie
typ
Obrazový materiál – kazuistiky
typ
E-learningové kurzy (LMS)
result
Nerecenzované
level
Základná úroveň
level
Pokročilá úroveň
level
Špecializačná úroveň
level
Komplexná úroveň
   

Hodnocení

Zvoľte prosím dosiahnutú úroveň vzdelania a potom ohodnoťte výučbový materiál predovšetkým z pohľadu vhodnosti materiálu pre samoštúdium.
Študent – študent bakalárskeho alebo magisterského stupňa
Absolvent – absolvent bakalárskeho alebo magisterského stupňa
PhD. absolvent – postgraduálny študent, absolvent PhD. štúdia, odborný asistent, ...
%
Ohodnoťte
ako prvý tento článok!
hodnotiť

Predmety/kurzy

Creative Commons LicenseObsah článku podlieha licencii Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko