Úvod do (bio)štatistiky

Bioštatistika predstavuje súbor metód na plánovanie biologických experimentov, získavanie rôznych medicínskych údajov a následné organizovanie, prezentáciu, analýzu, interpretáciu a znázorňovanie výsledkov a hodnotení. Našim cieľom v rámci predmetu Medicínska informatika a štatistika je poskytnúť študentom základné informácie potrebné na realizáciu základných analýz a interpretáciu rôznych typov štúdií.

Práca vznikla v rámci riešenia projektu národnej grantovej agentúry KEGA 011UPJŠ-4/2019 "Zvyšovanie kompetencií a úrovne kritického myslenia študentov medicínskych študijných programov s využitím simulačných nástrojov problémovo orientovaného vzdelávania a medicíny založenej na dôkazoch".

Materiál obsahuje podklady na cvičenia predmetu Medicínska informatika a štatistika venované problematike štatistického spracovania údajov.

Práca vznikla v rámci riešenia projektu národnej grantovej agentúry KEGA 011UPJŠ-4/2019 "Zvyšovanie kompetencií a úrovne kritického myslenia študentov medicínskych študijných programov s využitím simulačných nástrojov problémovo orientovaného vzdelávania a medicíny založenej na dôkazoch".

Príloha   Dátum Veľkosť Prístupnosť [?] Klinicky citlivé [?] Licencia
 Základné pojmy, popisná štatistika 13.11.2019 430.81 KB používateľ vzdelávacej siete MEFANET Creative Commons License
 Triedenie údajov 13.11.2019 391.92 KB používateľ vzdelávacej siete MEFANET Creative Commons License
 Úvod do teórie pravdepodobnosti 29.10.2019 712.21 KB používateľ vzdelávacej siete MEFANET Creative Commons License
 Štatistické odhady 13.11.2019 847.65 KB používateľ vzdelávacej siete MEFANET Creative Commons License
 Štatistické hypotézy 13.11.2019 575.93 KB používateľ vzdelávacej siete MEFANET Creative Commons License
 Testy hypotézy o normálnom rozdelení 13.11.2019 648.29 KB používateľ vzdelávacej siete MEFANET Creative Commons License
 Testy hypotéz o strednej hodnote 13.11.2019 411.91 KB používateľ vzdelávacej siete MEFANET Creative Commons License
 Testy hypotéz o rozptyle 13.11.2019 412.36 KB používateľ vzdelávacej siete MEFANET Creative Commons License

4-D hodnotenie:

typ
Skripta a návody
typ
Edukačné weby a atlasy
typ
Digitálne video
typ
Prezentácie a animácie
typ
Obrazový materiál – kazuistiky
typ
E-learningové kurzy (LMS)
result
Nerecenzované
level
Základná úroveň
level
Pokročilá úroveň
level
Špecializačná úroveň
level
Komplexná úroveň
   

Hodnocení

Zvoľte prosím dosiahnutú úroveň vzdelania a potom ohodnoťte výučbový materiál predovšetkým z pohľadu vhodnosti materiálu pre samoštúdium.
Študent – študent bakalárskeho alebo magisterského stupňa
Absolvent – absolvent bakalárskeho alebo magisterského stupňa
PhD. absolvent – postgraduálny študent, absolvent PhD. štúdia, odborný asistent, ...
%
Ohodnoťte
ako prvý tento článok!
hodnotiť

Predmety/kurzy

Creative Commons LicenseObsah článku podlieha licencii Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko