Multimediálna podpora výučby klinických a zdravotníckych odborov :: Portál Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)

Úvod do (bio)štatistiky

Úvod do (bio)štatistiky

Bioštatistika predstavuje súbor metód na plánovanie biologických experimentov, získavanie rôznych medicínskych údajov a následné organizovanie, prezentáciu, analýzu, interpretáciu a znázorňovanie výsledkov a hodnotení. Našim cieľom v rámci predmetu Medicínska informatika a štatistika je poskytnúť študentom základné informácie potrebné na realizáciu základných analýz a interpretáciu rôznych typov štúdií.


Materiál obsahuje podklady na cvičenia predmetu Medicínska informatika a štatistika venované problematike štatistického spracovania údajov.

Prílohy:
Príloha   Dátum Veľkosť Prístupnosť [?] Klinicky citlivé [?] Licencia
pdf Základné pojmy, popisná štatistika Stiahnuť - Základné pojmy, popisná štatistikaOtvoriť v novom okne - Základné pojmy, popisná štatistika 12.5.2016 430.81 KB používateľ vzdelávacej siete MEFANET Creative Commons License
pdf Triedenie údajov Stiahnuť - Triedenie údajovOtvoriť v novom okne - Triedenie údajov 18.2.2017 391.92 KB používateľ vzdelávacej siete MEFANET Creative Commons License
pdf Úvod do teórie pravdepodobnosti Stiahnuť - Úvod do teórie pravdepodobnostiOtvoriť v novom okne - Úvod do teórie pravdepodobnosti 26.2.2017 647.09 KB používateľ vzdelávacej siete MEFANET Creative Commons License
pdf Štatistické odhady Stiahnuť - Štatistické odhadyOtvoriť v novom okne - Štatistické odhady 3.3.2017 515.24 KB používateľ vzdelávacej siete MEFANET Creative Commons License
pdf Štatistické hypotézy Stiahnuť - Štatistické hypotézyOtvoriť v novom okne - Štatistické hypotézy 20.3.2017 684.52 KB používateľ vzdelávacej siete MEFANET Creative Commons License
pdf Testy hypotézy o normálnom rozdelení Stiahnuť - Testy hypotézy o normálnom rozdeleníOtvoriť v novom okne - Testy hypotézy o normálnom rozdelení 10.4.2018 647.61 KB používateľ vzdelávacej siete MEFANET Creative Commons License
pdf Testy hypotéz o strednej hodnote Stiahnuť - Testy hypotéz o strednej hodnoteOtvoriť v novom okne - Testy hypotéz o strednej hodnote 7.4.2017 394.69 KB používateľ vzdelávacej siete MEFANET Creative Commons License
pdf Testy hypotéz o rozptyle Stiahnuť - Testy hypotéz o rozptyleOtvoriť v novom okne - Testy hypotéz o rozptyle 11.4.2017 399.18 KB používateľ vzdelávacej siete MEFANET Creative Commons License
 

Kľúčové slová: bioštatistika, opisná štatistika, pravdepodobnosť, hypotézy

4-D hodnotenie:

typ
Skripta a návody
typ
Edukačné weby a atlasy
typ
Digitálne video
typ
Prezentácie a animácie
typ
Obrazový materiál – kazuistiky
typ
E-learningové kurzy (LMS)
result
Nerecenzované

level
Základná úroveň
level
Pokročilá úroveň
level
Špecializačná úroveň
level
Komplexná úroveň
   
Zvoľte prosím dosiahnutú úroveň vzdelania a potom ohodnoťte výučbový materiál predovšetkým z pohľadu vhodnosti materiálu pre samoštúdium.
Študent – študent bakalárskeho alebo magisterského stupňa
Absolvent – absolvent bakalárskeho alebo magisterského stupňa
PhD. absolvent – postgraduálny študent, absolvent PhD. štúdia, odborný asistent, ...
 
Ohodnoťte
ako prvý tento článok!
hodnotiť

Creative Commons LicenseObsah článku podlieha licencii Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko
autor: Jaroslav Majerník | pracovisko: Ústav lekárskej informatiky | publikované: 30.3.2011 | posledné úpravy: 10.4.2018
citácia: Majerník Jaroslav: Úvod do (bio)štatistiky. Multimediálna podpora výučby klinických a zdravotníckych odborov :: Portál Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach [online] 30.3.2011, posledná aktualizácia 10.4.2018 [cit. 2019-08-23] Dostupný z WWW: <http://portal.lf.upjs.sk/clanky.php?aid=112>. ISSN 1337-7000.
 

Komentáre a diskusia

Vložiť nový príspevok:

Autor / e-mail: [ prihlásenie/overenie používateľa ]
Titulok:
Text:
 
 Pridať štítok:   Štítok odoslaný, ďakujeme