Úvod do (bio)štatistiky

Bioštatistika predstavuje súbor metód na plánovanie biologických experimentov, získavanie rôznych medicínskych údajov a následné organizovanie, prezentáciu, analýzu, interpretáciu a znázorňovanie výsledkov a hodnotení. Našim cieľom v rámci predmetu Medicínska informatika a štatistika je poskytnúť študentom základné informácie potrebné na realizáciu základných analýz a interpretáciu rôznych typov štúdií.

Materiál obsahuje podklady na cvičenia predmetu Medicínska informatika a štatistika venované problematike štatistického spracovania údajov.

Príloha   Dátum Veľkosť Prístupnosť [?] Klinicky citlivé [?] Licencia
 Základné pojmy, popisná štatistika 12.5.2016 430.81 KB používateľ vzdelávacej siete MEFANET Creative Commons License
 Triedenie údajov 18.2.2017 391.92 KB používateľ vzdelávacej siete MEFANET Creative Commons License
 Úvod do teórie pravdepodobnosti 26.2.2017 647.09 KB používateľ vzdelávacej siete MEFANET Creative Commons License
 Štatistické odhady 3.3.2017 515.24 KB používateľ vzdelávacej siete MEFANET Creative Commons License
 Štatistické hypotézy 20.3.2017 684.52 KB používateľ vzdelávacej siete MEFANET Creative Commons License
 Testy hypotézy o normálnom rozdelení 10.4.2018 647.61 KB používateľ vzdelávacej siete MEFANET Creative Commons License
 Testy hypotéz o strednej hodnote 7.4.2017 394.69 KB používateľ vzdelávacej siete MEFANET Creative Commons License
 Testy hypotéz o rozptyle 11.4.2017 399.18 KB používateľ vzdelávacej siete MEFANET Creative Commons License

4-D hodnotenie:

typ
Skripta a návody
typ
Edukačné weby a atlasy
typ
Digitálne video
typ
Prezentácie a animácie
typ
Obrazový materiál – kazuistiky
typ
E-learningové kurzy (LMS)
result
Nerecenzované
level
Základná úroveň
level
Pokročilá úroveň
level
Špecializačná úroveň
level
Komplexná úroveň
   

Hodnocení

Zvoľte prosím dosiahnutú úroveň vzdelania a potom ohodnoťte výučbový materiál predovšetkým z pohľadu vhodnosti materiálu pre samoštúdium.
Študent – študent bakalárskeho alebo magisterského stupňa
Absolvent – absolvent bakalárskeho alebo magisterského stupňa
PhD. absolvent – postgraduálny študent, absolvent PhD. štúdia, odborný asistent, ...
%
Ohodnoťte
ako prvý tento článok!
hodnotiť

Predmety/kurzy

Creative Commons LicenseObsah článku podlieha licencii Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko