Multimediálna podpora výučby klinických a zdravotníckych odborov :: Portál Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)

Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Fulltextové vyhľadávanie


ZADAJTE 1 ALEBO VIAC SLOV:
TIP: pri vyhľadávaní viacerých slov používajte zástupný znak * pre vyhľadávanie viacerých tvarov slova. Viac o zástupných znakoch...
VYHĽADANÉ V TITULKOCH: počet nájdených článkov: 0
VYHĽADANÉ V TELE ČLÁNKU: počet nájdených článkov: 7

 

Základy biochémie pre bakalárske študijné programy
..kľúčové slová: bunka, enzýmy, metabolizmus, ..

Ischemické poškodenie miechy v experimente
.. o svetelno-mikroskopické obrázky vývoja zmien v bunkách miechy a o návrhy na predchádzanie vzniku p..

Primomanifestácia pernicióznej anémie formou rozvoja sekundárneho infarktu myokardu
.. factor, IF), autoprotilátky proti parietálnym bunkám sliznice žalúdka boli negatívne. Okrem su..

Tuboovariálna junkcia ako kľúčová štruktúra v prípade ovariálneho karcinómu
.. proces ovulácie vedie rovnako k DNA zlomom aj v bunkách samotných vajíčkovodov. Výsledkom sú pri kumu..

Akútna lymfoblastová leukémia u pacientky s Ph pozitívnym chromozómom
.. membránových a cytoplazmatických antigénov na bunkách rôznych typov ALL. Proliferácia blastov sa v..

Podtlakové uzatváranie rán – nové poznatky a možnosti aplikácie
.. terapia spočíva v aplikácii špongie s otvorenými bunkami na ranu, následnom krytí rany nepriedušnou fó..

Obštrukčné spánkové apnoe u extrémne obézneho pacienta
.. aj infiltráciou podslizničných tkanív tukovými bunkami. Taktiež spôsobuje pokles funkčnej reziduálnej ..