Genetika baktérií

Genetická informácia je vo všetkých bunkách uložená vo forme molekuly nukleovej kyseliny DNA.Úsek DNA, ktorý kóduje molekulu s určitou funkciou, je gén. Predstavuje základnú jednotku genetickej informácie. V baktériách sa DNA nachádza najčastejšie vo forme jedného chromozómu a niekoľkých menších plazmidov.

Pre baktérie je charakteristický horizontálny transfer génov, za ktorý sú zodpovedné tri procesy: konjugácia, transdukcia, transformácia. Tento spôsob umožňuje baktériám získavať nové gény a tým nové vlastnosti, napr. rezistenciu na antimikrobiálne látky. Prednáška zahŕňa základné pojmy genetiky, genetiky baktérií, objasňuje procesy génovej expresie a horizontálneho prenosu génov medzi baktériami. Vysvetľuje, čo je genetické inžinierstvo a aký má význam v humánnej medicíne.

Príloha   Dátum Veľkosť Prístupnosť [?] Klinicky citlivé [?] Licencia
 Genetika baktérií 21.5.2023 3.92 MB používateľ vzdelávacej siete MEFANET Creative Commons License

Predmety/kurzy

Creative Commons LicenseObsah článku podlieha licencii Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko