Multimediálna podpora výučby klinických a zdravotníckych odborov :: Portál Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)

Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Fulltextové vyhľadávanie


ZADAJTE 1 ALEBO VIAC SLOV:
TIP: pri vyhľadávaní viacerých slov používajte zástupný znak * pre vyhľadávanie viacerých tvarov slova. Viac o zástupných znakoch...
VYHĽADANÉ V TITULKOCH: počet nájdených článkov: 1

Ruptúra aneuryzmy artérie hepatiky

Ruptúra aneuryzmy artérie hepatiky

Aneuryzma artérie hepatiky je zriedkavé ochorenie, s 14 % výskytom možnej ruptúry a 40 % mortalitou v prípade tejto komplikácie. Diagnostikuje sa väčšinou incidentálne, alebo až v prípade hemoragického šoku. Pri elektívnom riešení sa v dnešnej dobe preferuje endovaskulárny prístup, v prípade urgentného stavu pacienta sa väčšina pacientov podrobí otvorenej laparotómii a ligovaním postihnutej cievy. Autori prezentujú prípad ruptúry arteria hepatica u 47 ročnej ženy, jej diagnostiku ako aj operačné a endovaskulárne riešenie.

Sú pre vás obrazové kazuistiky užitočné? Požadovali by ste obrazové kazuistiky aj z iných odborov? Máte nejaké pripomienky alebo návrhy na vylepšenie? Prosím, poskytnite nám váš názor vyplnením krátkeho dotazníka.

 
autor: Martina Vidová Uğurbaş, Lucia Sukovská Lakyová | odbor: Chirurgia, traumatológia, ortopédia | publikované: 19.11.2017 | posledné úpravy: 16.4.2018 | Creative Commons License
VYHĽADANÉ V TELE ČLÁNKU: počet nájdených článkov: 15

Ísť na stránku: 1 2

Aortokoronárny bypass
.. Obrázok 1 - Koronarografia ľavej koronárnej artérie. | 21.11.2017 253.14 KB používateľ vzdelávacej si..

Anatómia 3 pre študentov Všeobecného lekárstva
..kľúčové slová: svaly, hlava, krk, artérie, vény, lymfatická drenáž, inervácia, oblasti, CNS..

Náhrada ascendentnej aorty pre aneuryzmu ascendentnej aorty a plastika bikuspidálnej aortálnej chlopne pre kombinovanú chybu
.. fotografia - preparácia ľavej koronárnej artérie. | 22.11.2017 272.78 KB používateľ vzdelávacej si..

Infekčná endokarditída trikuspidálnej chlopne u intravenózneho narkomana
.. embolizácie do segmentálnej vetvy ľavej pľúcnej artérie a subsegmentálnych vetiev pravej pľúcnej ar..

Akútna apendicitída a Meckelov divertikul
.. artéria apendicularis (vetva z ileokolickej artérie). Appendix sa mobilizoval, mezoapendix sa..

Anatomy 2 for students of Dental Medicine
.. the skull and its connections, muscles, arteries, veins, lymphatic structures, and nerves of.. .. Skull cavities. 3. Muscles of head and neck. Arteries of head and neck. 4. Venous and lymphatic.. .. MB faculty member – Muscles and Arteries of Head and Neck | 26.2.2019 7.42 MB faculty..

Appendicitis acuta and Meckel diverticulum
.. its own blood supply derived from appendicular arteries, from the ileocolic artery. Appendix was..

Anatomy 1 for students of General Medicine
.. of upper limb (skeleton, joints, muscles, arteries, veins, lymphatic drainage and regional..

Anatomy 3 for students of General Medicine
..kľúčové slová: muscles, head, neck, arteries, veins and lymph drainage, innervation,..

Aortic valve replacement because of aortic valve stenosis, repair of tricuspid valve because of regurgitation
.. of cardioplegic solution into the coronary arteries orifices. | 22.11.2017 227.54 KB MEFANET..