Multimediálna podpora výučby klinických a zdravotníckych odborov :: Portál Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)

Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Fulltextové vyhľadávanie


ZADAJTE 1 ALEBO VIAC SLOV:
TIP: pri vyhľadávaní viacerých slov používajte zástupný znak * pre vyhľadávanie viacerých tvarov slova. Viac o zástupných znakoch...
VYHĽADANÉ V TITULKOCH: počet nájdených článkov: 1

Ruptúra aneuryzmy artérie hepatiky

Ruptúra aneuryzmy artérie hepatiky

Aneuryzma artérie hepatiky je zriedkavé ochorenie, s 14 % výskytom možnej ruptúry a 40 % mortalitou v prípade tejto komplikácie. Diagnostikuje sa väčšinou incidentálne, alebo až v prípade hemoragického šoku. Pri elektívnom riešení sa v dnešnej dobe preferuje endovaskulárny prístup, v prípade urgentného stavu pacienta sa väčšina pacientov podrobí otvorenej laparotómii a ligovaním postihnutej cievy. Autori prezentujú prípad ruptúry arteria hepatica u 47 ročnej ženy, jej diagnostiku ako aj operačné a endovaskulárne riešenie.

 
autor: Martina Vidová Uğurbaş, Lucia Sukovská Lakyová | odbor: Chirurgia, traumatológia, ortopédia | publikované: 19.11.2017 | posledné úpravy: 23.11.2017 | Creative Commons License
VYHĽADANÉ V TELE ČLÁNKU: počet nájdených článkov: 10

 

Aortokoronárny bypass
.. Obrázok 1 - Koronarografia ľavej koronárnej artérie. | 21.11.2017 253.14 KB používateľ vzdelávacej si..

Anatómia 3 pre študentov Všeobecného lekárstva
..kľúčové slová: svaly, hlava, krk, artérie, vény, lymfatická drenáž, inervácia, oblasti, CNS..

Náhrada ascendentnej aorty pre aneuryzmu ascendentnej aorty a plastika bikuspidálnej aortálnej chlopne pre kombinovanú chybu
.. fotografia - preparácia ľavej koronárnej artérie. | 22.11.2017 272.78 KB používateľ vzdelávacej si..

Akútna apendicitída a Meckelov divertikul
.. artéria apendicularis (vetva z ileokolickej artérie). Appendix sa mobilizoval, mezoapendix sa..

Appendicitis acuta and Meckel diverticulum
.. its own blood supply derived from appendicular arteries, from the ileocolic artery. Appendix was..

Anatomy 1 for students of General Medicine
.. of upper limb (skeleton, joints, muscles, arteries, veins, lymphatic drainage and regional..

Anatomy 3 for students of General Medicine
..kľúčové slová: muscles, head, neck, arteries, veins and lymph drainage, innervation,..

Aortic valve replacement because of aortic valve stenosis, repair of tricuspid valve because of regurgitation
.. of cardioplegic solution into the coronary arteries orifices. | 22.11.2017 227.54 KB MEFANET..

Aortocoronary bypass
.. heart disease with affection of three coronary arteries. The patient underwent a cardiac surgery with..

Mitral valve replacement and MAZE procedure because of mitral valve stenosis and paroxysmal atrial fibrillation
.. ACD: no significant stenosis USG of carotid arteries: Right side: ACC without stenosis, ACI stenosis..