Videá k praktickým cvičeniam z Anatómie 3 - Neuroanatómia

Príspevok predstavuje súbor edukačných videí, ktoré dopĺňajú výučbový materiál audiovizuálnym obsahom zobrazujúcim vonkajší popis miechy a mozgu. Učitelia Ústavu anatómie predstavujú dôležité anatomické štruktúry centrálneho nervového systému pre študentov všeobecného lekárstva. Videá je možné použiť aj na individuálne štúdium.

1. Practické cvičenie - Úvod do  centralného  nervového systému
Medulla spinalis, úvod; Cerebrum, medulla oblongata, úvod

2. Practické cvičenie - Truncus encephali, Fossa rhomboidea, Výstupy hlavových nervov z mozgového kmeňa
Mozgový kmeň (truncus encephali), vonkajší popis; Fossa rhomboidea, vonkajší popis; Výstupy hlavových nervov z mozgového kmeňa (nervi craniales)

3. Practické cvičenie - Mesencephalon, Cerebellum
Mesencephalon; Cerebellum, vonkajší popis; Cerebellum et nucleus dentatus

4. Practické cvičenie - Diencephalon
Diencephalon

Odkaz   Dátum Prístupnosť [?] Klinicky citlivé [?] Licencia
 NAE 1 - 01 Medulla spinalis, úvod 21.11.2020 používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 NAE 1 - 02 Cerebrum, medulla oblongata, úvod 21.11.2020 používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 NAE 2 - 01 Mozgový kmeň (truncus encephali), vonkajší popisy 21.11.2020 používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 NAE 2 - 02 Fossa rhomboidea, vonkajší popis 21.11.2020 používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 NAE 2 - 03 Výstupy hlavových nervov z mozgového kmeňa (nervi craniales) 21.11.2020 používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 NAE 3 - 01 Mesencephalon 21.11.2020 používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 NAE 3 - 02 Cerebellum, vonkajší popis 21.11.2020 používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 NAE 3 - 03 Cerebellum et nucleus dentatus 21.11.2020 používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 NAE 4 - 01 Diencephalon 21.11.2020 používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License

Predmety/kurzy

Creative Commons LicenseObsah článku podlieha licencii Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko