Videá k praktickým cvičeniam z Anatómie 3 - Neuroanatómia

Príspevok predstavuje súbor edukačných videí, ktoré dopĺňajú výučbový materiál audiovizuálnym obsahom zobrazujúcim vonkajší popis miechy a mozgu. Učitelia Ústavu anatómie predstavujú dôležité anatomické štruktúry centrálneho nervového systému pre študentov všeobecného lekárstva. Videá je možné použiť aj na individuálne štúdium.

1. Practické cvičenie - Úvod do  centralného  nervového systému
Medulla spinalis, úvod; Cerebrum, medulla oblongata, úvod

2. Practické cvičenie - Truncus encephali, Fossa rhomboidea, Výstupy hlavových nervov z mozgového kmeňa
Mozgový kmeň (truncus encephali), vonkajší popis; Fossa rhomboidea, vonkajší popis; Výstupy hlavových nervov z mozgového kmeňa (nervi craniales)

3. Practické cvičenie - Mesencephalon, Cerebellum
Mesencephalon; Cerebellum, vonkajší popis; Cerebellum et nucleus dentatus

4. Practické cvičenie - Diencephalon, Thalamus, Facies medialis cerebri
Diencephalon - rozdelenie: thalamus, epithalamus, metathalamus, hypothalamus. Thalamus - vonkajší popis. Telencephalon - gyrifikácia: facies medialis cerebri.

5. Practické cvičenie - Telencephalon
Telencephalon - gyrifikácia: facies superolateralis et inferior cerebri. Nuclei basales - rozdelenie a vonkajší popis. Capsula interna.

6. Practické cvičenie - Mozgové komory
Mozgové komory. Ventriculus lateralis a jeho časti: cornu anterius, pars centralis, cornu posterius et inferius, hipocampus, fornix. Ventriculus tertius. Artérie a vény CNS. Obaly mozgu (dura mater, arachnoidea et cisternae subarachnoidales). Výstupy hlavových nervov (z lebky).

Odkaz   Dátum Prístupnosť [?] Klinicky citlivé [?] Licencia
 NAE 1 - 01 Medulla spinalis, úvod 18.11.2022 používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 NAE 1 - 02 Cerebrum, medulla oblongata, úvod 21.11.2020 používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 NAE 2 - 01 Mozgový kmeň (truncus encephali), vonkajší popisy 21.11.2020 používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 NAE 2 - 02 Fossa rhomboidea, vonkajší popis 21.11.2020 používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 NAE 2 - 03 Výstupy hlavových nervov z mozgového kmeňa (nervi craniales) 21.11.2020 používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 NAE 3 - 01 Mesencephalon 21.11.2020 používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 NAE 3 - 02 Cerebellum, vonkajší popis 21.11.2020 používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 NAE 3 - 03 Cerebellum et nucleus dentatus 21.11.2020 používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 NAE 4 - 01 Diencephalon 21.11.2020 používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 NAE 4 - 02 Thalamus 27.11.2020 používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 NAE 4 - 03 Facies medialis cerebri 18.11.2022 používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 NAE 5 - 01 Gyri cerebrales (facies superolateralis et inferior cerebri) 18.11.2022 používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 NAE 5 - 02 Nuclei basales 18.11.2022 používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 NAE 6 - 01 Ventriculus lateralis 18.11.2022 používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 NAE 6 - 02 Ventriculus III 18.11.2022 používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 NAE 6 - 03 Fornix 18.11.2022 používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 NAE 6 - 04 Artérie CNS 7.12.2020 používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 NAE 6 - 05 Vény CNS 18.11.2022 používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 NAE 6 - 06 Dura mater et cisternae subarachnoideae 7.12.2020 používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 NAE 6 - 07 Výstupy hlavových nervov 7.12.2020 používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License

Predmety/kurzy

Creative Commons LicenseObsah článku podlieha licencii Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko