Multimediálna podpora výučby klinických a zdravotníckych odborov :: Portál Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)

MEFANET Journal

Fulltextové vyhľadávanie


ZADAJTE 1 ALEBO VIAC SLOV:
TIP: pri vyhľadávaní viacerých slov používajte zástupný znak * pre vyhľadávanie viacerých tvarov slova. Viac o zástupných znakoch...
VYHĽADANÉ V TITULKOCH: počet nájdených článkov: 0
VYHĽADANÉ V TELE ČLÁNKU: počet nájdených článkov: 85

Ísť na stránku: 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Práca s textovým editorom nielen pre študentov
.. editor MS Office Word má v domácich i kancelárskych po.. .. editor MS Office Word má v domácich i kancelárskych podmienkach ši.. .. editor MS Office Word má v domácich i kancelárskych podmienkach široké .. ..kľúčové slová: editor, spracovanie textu, MS Office Word, video.. ..kľúčové slová: editor, spracovanie textu, MS Office Word, video.. ..kľúčové slová: editor, spracovanie textu, MS Office Word, video..

Databases in MS Access
.. services etc. In contrast to spreadsheet programs the databases usually uses several separate and.. .. a software product usually included in package MS Office. It offers standard objects to work with.. .. to create and operate databases is Microsoft Office Access, a software product usually included in.. .. sensitive [?] Licence Databases in MS Access | 8.10.2017 496.89 KB MEFANET..

Práca s tabuľkovým procesorom nielen pre študentov
..kľúčové slová: procesor, spracovanie údajov, MS Office Excel, video.. ..kľúčové slová: procesor, spracovanie údajov, MS Office Excel, video..

Databázy v MS Access
.. z nástrojov na tvorbu databáz je MS Access z balíka kancelárskych aplikácií MS Off.. .. je MS Access z balíka kancelárskych aplikácií MS Office. Poskytuje štandardné objekty pre prácu s údajmi ..

Mitral valve reconstruction because of Barlow's disease with mitral insufficiency, perioperative SAM (systolic anterior motion)
.. fr. 54/min, normal electric axis, PQ interval 160ms, QRS 100ms, no ST elevation/depression, T wave.. .. lives in an apartment, works in a shop office AD: Asymptomatic patient, systolic murmur was..

Anatomická pitva - dolná končatina

Anatomická pitva - hrudník

Anatomická pitva - horná končatina

Anatomická pitva - hlava a krk

Posterior wall myocardial infarction
.. fr. 73/min, axis of the heart +40°, PQ 140ms, QRS 80ms, STD 2mm V1-V4, negative T wave in..