Schválené Edičnou komisiou LF

Informácie o 1. autorovi článku z databázy:
doc. Ing. Jaroslav Majerník
jaroslav.majernik(at)upjs.sk
Ústav lekárskej informatiky
Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
telefón: +421552343341
adresa: Trieda SNP 1
040 11 Košice

Databázy v MS Access - sprievodné texty k praktickým cvičeniam

Vysokoškolský učebný text je určený poslucháčom lekárkych fakúlt, študentom vysokých škôl netechnického zamerania i všetkým začiatočníkom v práci s databázami. Uvedie čitateľa do problematiky databázového spracovania údajov a vysvetlí základné princípy, ktoré je potrebné poznať pri tvorbe relačných databáz.

Majerník J., Kačmariková A.: Databázy v MS Access - sprievodné texty k praktickým cvičeniam, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, ŠafárikPress, Košice 2023, ISBN  978-80-574-0236-7, DOIhttps://doi.org/10.33542/DMA-0236-7.

Text je vhodný pre tých, ktorí ešte s databázami nepracovali, prípadne začali uvažovať o tom, že svoje údaje budú spravovať pomocou svojej vlastnej databázy. Avšak, užitočné informácie tu môžu nájsť aj počítačovo „skúsenejší“ používatelia. Vysokoškolský učebný text je písaný tak, aby jeho obsah bolo možné zvládnuť so základnými znalosťami práce s počítačom a programami bežiacimi v prostredí niektorej z verzií operačného systému MS Windows.

Obsah:
Úvod (9)
1 Databázy (13)
2 MS Access (19)
3 Tabuľky (27)
4 Formuláre (83)
5 Triedenie údajov (115)
6 Dotazy (121)
7 Zostavy (145)
Literatúra (161)
Register (163)

Tento vysokoškolský učebný text vznikol s prispením Kultúrnej a edukačnej grantovej agentúry Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v rámci riešenia projektu KEGA 003UPJŠ-4/2023, „Inovácia výučbového procesu v lekárskych a nelekárskych študijných programoch s využitím medicínskych simulačných nástrojov a virtuálnej reality“ a projektu KEGA 040UK-4/2022, „Obsahová inovácia a digitalizácia povinného predmetu lekárska biofyzika a súvisiacich povinne volitelných predmetov“.

Majerník J., Kačmariková A.: Databázy v MS Access - sprievodné texty k praktickým cvičeniam, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, ŠafárikPress, Košice 2023, ISBN  978-80-574-0236-7, DOIhttps://doi.org/10.33542/DMA-0236-7.

Príloha   Dátum Veľkosť Prístupnosť [?] Klinicky citlivé [?] Licencia
 Databázy v MS Access - sprievodné texty k praktickým cvičeniam 11.9.2023 58.47 MB ktokoľvek Creative Commons License

4-D hodnotenie:

typ
Skripta a návody
typ
Edukačné weby a atlasy
typ
Digitálne video
typ
Prezentácie a animácie
typ
Obrazový materiál – kazuistiky
typ
E-learningové kurzy (LMS)
result
Recenzované
informácie
level
Základná úroveň
level
Pokročilá úroveň
level
Špecializačná úroveň
level
Komplexná úroveň
   

Hodnocení

Zvoľte prosím dosiahnutú úroveň vzdelania a potom ohodnoťte výučbový materiál predovšetkým z pohľadu vhodnosti materiálu pre samoštúdium.
Študent – študent bakalárskeho alebo magisterského stupňa
Absolvent – absolvent bakalárskeho alebo magisterského stupňa
PhD. absolvent – postgraduálny študent, absolvent PhD. štúdia, odborný asistent, ...
%
Ohodnoťte
ako prvý tento článok!
hodnotiť

Predmety/kurzy

Súvisiace články:

Creative Commons LicenseObsah článku podlieha licencii Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko