Náhrada mitrálnej chlopne pre stenózu a MAZE pre paroxyzmálnu fibriláciu predsiení

Kazuistika opisuje hospitalizáciu 63 ročnej pacientky, prijatej na Kliniku srdcovej chirurgie pre stenózu mitrálnej chlopne s diagnostikovanou fibriláciou predsiení. Pacientka podstúpila náhradu mitrálnej chlopne a operáciu MAZE. V pooperačnom období bol ešte zachytený paroxizmus fibrilácie predsiení s úspešnou verziou. Na desiaty pooperačný deň bola pacientka prepustená do ambulantnej starostlivosti.

Sú pre vás obrazové kazuistiky užitočné? Požadovali by ste obrazové kazuistiky aj z iných odborov? Máte nejaké pripomienky alebo návrhy na vylepšenie? Prosím, poskytnite nám váš názor vyplnením krátkeho dotazníka.

Anamnéza:

63-ročná žena
OA: paroxyzmálna fibrilácia predsieni s rýchlou komorovou odpoveďou EHRA III, artériová hypertenzia 2st. ESH/ESC s vysokým pridaným KVR destabilizovaná, hypercholesterolémia izolovaná, struma parva eufunkčná, primárny Sjögrenov syndróm, suspektná hepatopathia, cervikokraniálny syndróm, na iné vážne ochorenia na nelieči v dok.
RA: matka zomrela ako 76ročná po NCMP, otec prekonal viacnásobne IM (3x), zomrel po NCMP, 1 brat zdravý, 1 sestra prekonala NCMP,2 deti - syn, dcéra - zdravé
LA: Furosemid Forte 250 mg 1/2-0-0 tbl, Verospiron 25mg tbl. 1-1-1, Egilok 25mg tbl. 1-0-1, Cordarone 200mg tbl. 1-0-0 (So, Ne ex), Prenessa 4mg tbl. 1/2-0-0, Sorbifer. dur. tbl. 1-0-1, Milurit 300mg tbl. 1/2-0-0, Atoris 10mg 0-0-1 tbl, Fraxiparine 0,6 j s.c. á 12 hod.
AA: Trypsin, Ketazon, Floristen, Acylpyrín , leukoplast
NA: nefajčí 2-3 roky, predtým 10 cigariet denne 20rokov, alkohol príležitostne
SA: dôchodkyňa, býva sama v rodinnom dome
GA: menopauza ako 52ročná, pôrody: 2, cyklus nepravidelný, niekedy hypermenorea
TO: Pacientka opakovane hospitalizovaná pre kardiálnu dekompenzáciu (naposledy pred 7 a 1 mesiacom), Pred rokom už hospitalizovaná s diagnostikovaním stenózy mitrálnej chlopne, pred rokom operáciu odmietala. Teraz preložená na kliniku srdcovej chirurgie po opakovanej kardiálnej dekompenzácii pri paroxyzmálnej fibrilácii predsiení a poreumatickej mitrálnej stenóze. Pri príjme v pokoji ťažkosti neguje.

Laboratórne vyšetrenia:

Laboratórne výsledky: v norme.
Stomatologické vyšetrenie: bez známok fokálnej infekcie.
ORL vyšetrenie: bez známok fokálnej infekcie.

Zobrazovacie metódy:

ECHO: aorta bulbus 29mm, ascendentná aort 28mm, cípy aortálnej chlopne: 3 fibrotické, Vmax: 1,9, LA: 50mm, mitrálna chlopňa: predný cíp zhrubnutý, zadný nepohyblivý, na mitrálnom prstenci kalcifikát, MVA 1,06cm2, stredný diastolický gradient: 11,0-14 mmHg, regurgitácia stredne závažná. LVEF 60%, priemer anulu trikuspidálnej chlopne: 3,6cm.
Záver: nedilatovaná ľavá komora, kinetika je primeraná, na mitrálnej chlopni obraz str. závažnej až závažnej stenózy a str. závažnej regurgitácie, kalcifikát na mitrálnom anule,.dilatovaná LA, pravé oddiely nedilatované, str. závažná pľúcna hypertenzia, fibrotické zmeny na aortálnej chlopni bez významnej chlopňovej chyby, perikard bez patologického nálezu

EKG pri príjme: SR fr. 60/min, nepravidelný rytmus, prítomné početné SVES, el. os. 60°, R/S V3, PQ 180ms, QRS 100ms, QT 520ms, ST izoelektrické, T vlna negat v V1, aVR.

Koronarografia: Kmeň ACS: bez stenóz, RIA: bez stenóz, normálny prietok. RCX: hrubšie okrajové nerovnosti bez významnej stenózy, ACD: okrajové nerovnosti bez významnej stenózy

USG karotíd: Vpravo ACC bez stenózy, ACI stenóza cca 65%,ACE bez stenózy, Vľavo ACC bez stenózy, ACI má v odstupe cca 60%-nú stenózu, ACE bez stenózy.

Diagnózy:

Kombinovaná mitrálna chyba, MS stredne závažná až závažná, MR stredne závažná (MVA 1,0cm2, EROA 0,3cm2 )
Stredne závažná postkapilárna PH,
Paroxyzmálna AF EHRA II-III, t.č. SR
Artériová hypertenzia 2st. ESH/ESC s vysokým KVR
Hyperlipidémia v liečbe statínom
Struma parva eufunkčná

Terapia a záver:

Stratégia liečby:
U pacientky je indikovaná kardiochirurgická operácia – náhrada mitrálnej chlopne a MAZE procedúra

Operačný výkon:
Substitutio valvulae mitralis cum prostesis mechanica Onyx No. 23 , kryoMAZE, ECC: 105min, aortálny klem: 83min

Pooperačný priebeh:
Pooperačný stav komplikovaný renálnou insuficienciou, pacientka prechodne dialyzovaná (2.-3. pooperačný deň). Následne stav komplikovaná ešte paroxyzmálnou AF s tachykardiou 130min-1, po kontinuálnom podaní amiodaronu verzia na SR po 4 hod. Na 10. pooperačný deň prepustená do ambulantnej starostlivosti.

 

Skratky:
ACC – arteria carotis communis; ACD – pravá koronárna artéria; ACE – arteria carotis externa; ACI – arteria carotis interna; ACS – arteria coronaria sinistra; ECC – mimotelový obeh; ECHO – echokardiografia; EROA – efektívna plocha regurgitácie; IM – infarkt myokardu; LA – ľavá predsieň; LVEF – ejekčná frakcia ľavej komory; MAZE – ablačná metóda liečby fibrilácie predsiení; MR – mitrálna regurgitácia; MS – mitrálna stenóza; MVA – plocha mitrálnej chlopne; NCMP – náhla cievna mozgová príhoda; ORL – otorinolaryngológia; RCX – ramus circumflexus; RIA – ramus interventricularis anterior; SR – sínusový rytmus; SVES – supraventrikulárne extrasystoly; USG – ultrasonografia


Autori deklarujú, že kazuistiku s identickým obsahom nebudú publikovať v iných domácich alebo zahraničných printových alebo elektronických publikáciách.

4-D hodnotenie:

typ
Skripta a návody
typ
Edukačné weby a atlasy
typ
Digitálne video
typ
Prezentácie a animácie
typ
Obrazový materiál – kazuistiky
typ
E-learningové kurzy (LMS)
result
Nerecenzované
level
Základná úroveň
level
Pokročilá úroveň
level
Špecializačná úroveň
level
Komplexná úroveň
   

Hodnocení

Zvoľte prosím dosiahnutú úroveň vzdelania a potom ohodnoťte výučbový materiál predovšetkým z pohľadu vhodnosti materiálu pre samoštúdium.
Študent – študent bakalárskeho alebo magisterského stupňa
Absolvent – absolvent bakalárskeho alebo magisterského stupňa
PhD. absolvent – postgraduálny študent, absolvent PhD. štúdia, odborný asistent, ...
%
Ohodnoťte
ako prvý tento článok!
hodnotiť

Predmety/kurzy

Creative Commons LicenseObsah článku podlieha licencii Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko