Multimedia support in the education of clinical and health care disciplines :: Portal of Pavol Jozef Šafárik University in Košice Faculty of Medicine
Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
MEFANET Project (MEdical FAculties Educational NETwork)

MEFANET Journal
./hlavni/vyhledavani.php

Search

Fulltext search


ENTER 1 OR MORE EXPRESSION:
TIP: When searching for more expressions, please use the wildcard character * to search for other forms of the expression. more on wildcard characters...
SEARCHED IN TITLES: number of found contributions: 0
SEARCHED IN CONTRIBUTION FULLTEXT: number of found contributions: 15

Go to page: 1 2

Topics for practical lessons from Anatomy 3 for students of General Medicine
.. skull, muscles of head and neck, cranial nerves, cervical plexus, regional anatomy of head and neck and.. .. of head and neck, cranial nerves, cervical plexus, regional anatomy of head and neck and.. ..keywords: muscles, head, neck, cranial nerves, cervical plexus, regional anatomy,.. ..keywords: muscles, head, neck, cranial nerves, cervical plexus, regional anatomy,..

Anatomy 3 for students of General Medicine
.. Innervation of head and neck, cranial nerves, cervical plexus. 5. Regional anatomy and clinically.. .. of head and neck, cranial nerves, cervical plexus. 5. Regional anatomy and clinically important.. .. of the head and neck, cranial nerves, cervical plexus | 9.10.2018 2.99 MB faculty.. .. of the head and neck, cranial nerves, cervical plexus | 9.10.2018 2.99 MB faculty member – ..

Anatómia 1 pre študentov Všeobecného lekárstva
.. drenáž HK. 5. Všeobecne o nervovom systéme. Plexus brachialis, senzitívna inervácia HK. 6. T.. .. príslušnej fakulte – Všeobecne o NS. Plexus brachialis, senzitívna inervácia H..

Anatomy 1 for students of General Medicine
.. of UL. 5. Nervous system in general. Brachial plexus, sensory innervation of UL. 6. Regional anatomy.. .. Nervous system in general. Brachial plexus, sensory innervation of upper..

Anatomy 2 for students of Dental Medicine
.. CN IX, X, XI, XII. Cervical plexus.       7... .. CN IX, X, XI, XII. Cervical plexus.       7... .. MB faculty member – Splanchnocranium, Cervical vertebrae, Connections of skull and..

Anatómia 3 pre študentov Všeobecného lekárstva
.. hlavy a krku – hlavové nervy, plexus cervicalis. 5. Topografia a klinicky významné priestory h.. .. Inervácia hlavy a krku – hlavové nervy, plexus cervicalis. 5. Topografia a klinicky významné p.. .. Inervácia hlavy a krku - hlavové nervy, plexus cervicalis | 9.10.2017 2.99 MB používateľ na príslušnej fa.. .. Inervácia hlavy a krku - hlavové nervy, plexus cervicalis | 9.10.2017 2.99 MB používateľ na pr..

Anatomická pitva - brucho a panva
.. MB používateľ vzdelávacej siete MEFANET Plexus lumbalis a plexus hypogastricus superior v..

Anatomická pitva - hlava a krk
.. vzdelávacej siete MEFANET Vetvy z plexus cervicalis | 16.11.2018 15.3 MB používateľ vzdelávacej sie.. .. vzdelávacej siete MEFANET Vetvy z plexus cervicalis | 16.11.2018 15.3 MB používateľ vz..

Anatómia 2 pre študentov Zubného lekárstva
.. HN V, VII. 6. HN IX, X, XI, XII. Plexus cervicalis. 7. Autonómny nervový systém všeobecne. ANS hl.. .. všeobecne. HN V, VII. 6. HN IX, X, XI, XII. Plexus cervicalis. 7. Autonómny nervový systém vš..

Parainfectious myocarditis
.. syndrome - Vertebrogenic algic syndrome of cervical spine - Panic disorders (neurocirculatory..