Videá k praktickým cvičeniam z anatómie - horná končatina

Príspevok predstavuje súbor edukačných videí určených pre štúdium anatómie hornej končatiny v rámci predmetu Anatómia 1 pre študentov všeobecného lekárstva. Videozáznamy obsahujú okrem obrazovej dokumentácie aj odborný výklad jednotlivých anatomických štruktúr a poskytujú tak možnosť individuálnej prípravy na praktické cvičenia.

Podporené Vnútorným vedeckým grantovým systémom UPJŠ v Košiciach v rámci riešenia projektu VVGS-2022-2379: Multimediálna podpora vo výučbe anatómie – videoatlas systematickej anatómie hornej končatiny.

Videá k praktickým cvičeniam dokumentujú:

Kosti hornej končatiny
(scapula, clavicula, humerus, ulna, radius, ossa carpi, ossa metacarpi et ossa digitorum)

Spojenia hornej končatiny
(articulatio sternoclavicularis, articulatio acromioclavicularis – kostra, articulatio acromioclavicularis – preparát, Ligamentum transversum scapulae superius, articulatio humeri, articulatio cubiti – kostra, articulatio cubiti – preparát, articulatio radioulnaris distalis, articulationes manus – kostra, articulationes manus – preparát)

Svaly hornej končatiny
(musculi humeri, musculi brachii, musculi anterbrachii I. (ventrálna skupina), musculi antebrachii II. (laterálna skupina), musculi antebrachii III. (dorzálna skupina), musculi manus)

Cievy hornej končatiny
(povrchové žily hornej končatiny, arteria axillaris, arteria brachialis, arteria radialis, arteria ulnaris)

Nervy hornej končatiny
(plexus brachialis – atlas, plexus brachialis – kadáver, fasciculus lateralis, nervus medianus, nervus ulnaris I., nervus ulnaris II., nervi cutanei, fasciculus posterior)

Odkaz   Dátum Prístupnosť [?] Klinicky citlivé [?] Licencia
 HK-01 Scapula 16.9.2022 používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 HK-02 Clavicula 16.9.2022 používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 HK-03 Humerus 16.9.2022 používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 HK-04 Ulna 16.9.2022 používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 HK-05 Radius 16.9.2022 používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 HK-06 Ossa carpi 16.9.2022 používateľ na príslušnej fakulte
 HK-07 Ossa metacarpi, ossa digitorum 16.9.2022 používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 HK-08 Articulatio sternoclavicularis 16.9.2022 používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 HK-09 Articulatio acromioclavicularis - kostra 16.9.2022 používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 HK-10 Articulatio acromioclavicularis - preparát 16.9.2022 používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 HK-14 Articulatio cubiti - preparát 16.9.2022 používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 HK-15 Articulatio radioulnaris distalis 16.9.2022 používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 HK-16 Articulationes manus - kostra 16.9.2022 používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 HK-17 Articulationes manus - preparát 16.9.2022 používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 HK-18 Musculi humeri 16.9.2022 používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 HK-19 Musculi brachii 16.9.2022 používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 HK-11 Ligamentum transversum scapulae sup. 16.9.2022 používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 HK-12 Articulatio humeri 16.9.2022 používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 HK-13 Articulatio cubiti - kostra 16.9.2022 používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 HK-20 Musculi antebrachii I. 16.9.2022 používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 HK-21 Musculi antebrachii II. 16.9.2022 používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 HK-22 Musculi antebrachii III. 16.9.2022 používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 HK-23 Musculi manus 16.9.2022 používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 HK-24 Povrchové žily hornej končatiny 16.9.2022 používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 HK-25 Arteria axillaris 16.9.2022 používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 HK-26 Arteria brachialis 16.9.2022 používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 HK-27 Arteria radialis 16.9.2022 používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 HK-28 Arteria ulnaris 16.9.2022 používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 HK-29 Plexus brachialis - atlas 16.9.2022 používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 HK-30 Plexus brachialis - kadáver 16.9.2022 používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 HK-31 Fasciculus lateralis 16.9.2022 používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 HK-32 Nervus medianus 16.9.2022 používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 HK-33 Nervus ulnaris I. 16.9.2022 používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 HK-34 Nervus ulnaris II. 16.9.2022 používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 HK-35 Nervi cutanei 16.9.2022 používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 HK-36 Fasciculus posterior 16.9.2022 používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License

Predmety/kurzy

Creative Commons LicenseObsah článku podlieha licencii Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko