Videá k praktickým cvičeniam z anatómie - horná končatina

Príspevok predstavuje súbor edukačných videí určených pre štúdium anatómie hornej končatiny v rámci predmetu Anatómia 1 pre študentov všeobecného lekárstva. Videozáznamy obsahujú okrem obrazovej dokumentácie aj odborný výklad jednotlivých anatomických štruktúr a poskytujú tak možnosť individuálnej prípravy na praktické cvičenia.

Videá k praktickým cvičeniam dokumentujú:

 1. Praktické cvičenie - Kosti hornej končatiny
  (Scapula, Clavicula, Humerus, Ulna, Radius, Ossa carpalia, Ossa metacarpalia et phallanges digitorum)
 2. Praktické cvičenie - Spojenia hornej končatiny
  (Articulatio sternoclavicularis na kostre, Articulatio acromioclavicularis na kostre, Articulatio acromioclavicularis – preparát, Lig. transversum scapulae superius pohľad spredu, Lig. transversum scapulae superius pohľad zozadu, lig. conoideum, Ramenný kĺb 1, Ramenný kĺb 2, Lakťový kĺb na kostre, Lakťový kĺb – preparát, Articulatio radioulnaris distalis, Kĺby ruky na kostre, Väzy ruky – preparát)
 3. Praktické cvičnie - Svaly hornej končatiny
  (Svaly pleca (mm. humeri), Svaly ramena (mm. brachii) – predná skupina, M. triceps brachii, Svaly predlaktia, predná skupina, povrchová vrstva, Svaly predlaktia, predná skupina, 2. a 3. vrstva, Svaly predlaktia, laterálna skupina, Svaly predlaktia, zadná skupina, povrchová vrstva, Svaly predlaktia, zadná skupina, hlboká vrstva, Svaly ruky, musculi manus)
 4. Praktické cvičenie - Cievy hornej končatiny
  (Arteria axillaris, Arteria brachialis, Arteria radialis, Arteria ulnaris, Povrchové žily hornej končatiny)
 5. Praktické cvičenie - Nervy hornej končatiny
  (Plexus brachialis – úvod; Fasciculus lateralis; Nervus medianus; Nervus ulnaris; Nervus ulnaris na ruke; N. cutaneus antebrachii medialis, N. cutaneus brachii medialis; Fasciculus posterior)
 6. Praktické cvičenie  - Topografická anatómia hornej končatiny (pitva)
  (Vena cephalica v trigonum deltoideopectorale; Vena basilica; A. brachialis, n. medianus na ramene; N. ulnaris na ramene; N. radialis – priebeh na ramene; N. musculocutaneus – priebeh v lakťovej oblasti; A. radialis, n. medianus, n. ulnaris – predlaktie; Ramus superficialis n. radialis, nn. digitales dorsales; Vetvy a. brachialis; Vetvenie a. brachialis vo fossa cubiti)
Odkaz   Dátum Prístupnosť [?] Klinicky citlivé [?] Licencia
 HK 1. cv - 1. Scapula 13.1.2022 ktokoľvek Creative Commons License
 HK 1. cv - 2. Clavicula 13.1.2022 ktokoľvek Creative Commons License
 HK 1. cv - 3. Humerus 13.1.2022 ktokoľvek Creative Commons License
 HK 1. cv - 4. Ulna 13.1.2022 ktokoľvek Creative Commons License
 HK 1. cv - 5. Radius 13.1.2022 ktokoľvek Creative Commons License
 HK 1. cv - 6. Ossa carpalia 13.1.2022 ktokoľvek Creative Commons License
 HK 1. cv - 7. Ossa metacarpalia et phallanges digitorum 13.1.2022 ktokoľvek Creative Commons License
 HK 2. cv - 1. Articulatio sternoclavicularis na kostre 13.1.2022 ktokoľvek Creative Commons License
 HK 2. cv - 2. Articulatio acromioclavicularis na kostre 13.1.2022 ktokoľvek Creative Commons License
 HK 2. cv - 3. Articulatio acromioclavicularis - preparát 13.1.2022 ktokoľvek Creative Commons License
 HK 2. cv - 4. Lig. transversum scapulae superius pohľad spredu 13.1.2022 ktokoľvek Creative Commons License
 HK 2. cv - 5. Lig. transversum scapulae superius pohľad zozadu, lig. conoideum 13.1.2022 ktokoľvek Creative Commons License
 HK 2. cv - 6. Ramenný kĺb 1 13.1.2022 ktokoľvek Creative Commons License
 HK 2. cv - 7. Ramenný kĺb 2 13.1.2022 ktokoľvek Creative Commons License
 HK 2. cv - 8. Lakťový kĺb na kostre 13.1.2022 ktokoľvek Creative Commons License
 HK 2. cv - 9. Lakťový kĺb – preparát 13.1.2022 ktokoľvek Creative Commons License
 HK 2. cv - 10. Articulatio radioulnaris distalis 13.1.2022 ktokoľvek Creative Commons License
 HK 2. cv - 11. Kĺby ruky na kostre 13.1.2022 ktokoľvek Creative Commons License
 HK 2. cv - 12. Väzy ruky – preparát 13.1.2022 ktokoľvek Creative Commons License
 HK 3. cv - 1. Svaly pleca (mm. humeri) 13.1.2022 ktokoľvek Creative Commons License
 HK 3. cv - 2. Svaly ramena (mm. brachii) – predná skupina 13.1.2022 ktokoľvek Creative Commons License
 HK 3. cv - 3. M. triceps brachii 13.1.2022 ktokoľvek Creative Commons License
 HK 3. cv - 4. Svaly predlaktia, predná skupina, povrchová vrstva 13.1.2022 ktokoľvek Creative Commons License
 HK 3. cv - 5. Svaly predlaktia, predná skupina, 2. a 3. vrstva 13.1.2022 ktokoľvek Creative Commons License
 HK 3. cv - 6. Svaly predlaktia, laterálna skupina 13.1.2022 ktokoľvek Creative Commons License
 HK 3. cv - 7. Svaly predlaktia, zadná skupina, povrchová vrstva 13.1.2022 ktokoľvek Creative Commons License
 HK 3. cv - 8. Svaly predlaktia, zadná skupina, hlboká vrstva 13.1.2022 ktokoľvek Creative Commons License
 HK 3. cv - 9. Svaly ruky, musculi manus 13.1.2022 ktokoľvek Creative Commons License
 HK 4. cv - 1. Arteria axillaris 13.1.2022 ktokoľvek Creative Commons License
 HK 4. cv - 2. Arteria brachialis 13.1.2022 ktokoľvek Creative Commons License
 HK 4. cv - 3. Arteria radialis 13.1.2022 ktokoľvek Creative Commons License
 HK 4. cv - 4. Arteria ulnari 13.1.2022 ktokoľvek Creative Commons License
 HK 4. cv - 5. Povrchové žily hornej končatiny 13.1.2022 ktokoľvek Creative Commons License
 HK 5. cv - 1. Plexus brachialis - úvod 13.1.2022 ktokoľvek Creative Commons License
 HK 5. cv - 2. Fasciculus lateralis 13.1.2022 ktokoľvek Creative Commons License
 HK 5. cv - 3. Nervus medianus 13.1.2022 ktokoľvek Creative Commons License
 HK 5. cv - 4. Nervus ulnaris 13.1.2022 ktokoľvek Creative Commons License
 HK 5. cv - 5. Nervus ulnaris – pokračovanie, priebeh na ruke 13.1.2022 ktokoľvek Creative Commons License
 HK 5. cv - 6. N. cut. antebrachii med., N. cut. brachii med. 13.1.2022 ktokoľvek Creative Commons License
 HK 5. cv - 7. Fasciculus posterior 13.1.2022 ktokoľvek Creative Commons License
 HK 6. cv - 1. Vena cephalica v trigonum deltoideopectorale 13.1.2022 ktokoľvek Creative Commons License
 HK 6. cv - 2. Vena basilica 13.1.2022 ktokoľvek Creative Commons License
 HK 6. cv - 3. A. brachialis, n. medianus na ramene 13.1.2022 ktokoľvek Creative Commons License
 HK 6. cv - 4. N. ulnaris na ramene 13.1.2022 ktokoľvek Creative Commons License
 HK 6. cv - 5. N. radialis – priebeh na ramene 13.1.2022 ktokoľvek Creative Commons License
 HK 6. cv - 6. N. musculocutaneus – priebeh v lakťovej oblasti 13.1.2022 ktokoľvek Creative Commons License
 HK 6. cv - 7. A. radialis, n. medianus, n. ulnaris – predlaktie 13.1.2022 ktokoľvek Creative Commons License
 HK 6. cv - 8. Ramus superficialis n. radialis, nn. digitales dorsales 13.1.2022 ktokoľvek Creative Commons License
 HK 6. cv - 9. Vetvy a. brachialis 13.1.2022 ktokoľvek Creative Commons License
 HK 6. cv - 10. Vetvenie a. brachialis vo fossa cubiti 13.1.2022 ktokoľvek Creative Commons License

Predmety/kurzy

Creative Commons LicenseObsah článku podlieha licencii Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko