Multimediálna podpora výučby klinických a zdravotníckych odborov :: Portál Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)

Anatomická pitva - hlava a krk

Anatomická pitva - hlava a krk

Anatomická pitva hlavy a krku obsahuje vybrané výučbové videozáznamy anatomických pitiev realizovaných na kadáveroch v pitevniach Ústavu anatómie. Sú určené študentom medicíny s cieľom ich oboznámenia s anatomickými štruktúrami ľudského tela ako aj rozšírenia možností ich prípravy na praktické cvičenia. Dokumentačné videá sú doplnené popismi jednotlivých anatomických štruktúr a odborným výkladom.

Práca vznikla v rámci riešenia projektu národnej grantovej agentúry KEGA 017UPJŠ-4/2016 "Vizualizácia výučby humánnej anatómie formou videodokumentácie pitiev a multimediálnych edukačných diel".

Sú pre vás videá anatomických pitiev užitočné? Požadovali by ste výučbové videá aj z iných oblastí? Máte nejaké pripomienky alebo návrhy na vylepšenie? Prosím, poskytnite nám váš názor vyplnením krátkeho dotazníka.


Autori poskytujú študentom vybrané videozáznamy anatomických pitiev hlavy a krku.

Práca vznikla v rámci riešenia projektu národnej grantovej agentúry KEGA 017UPJŠ-4/2016 "Vizualizácia výučby humánnej anatómie formou videodokumentácie pitiev a multimediálnych edukačných diel".

Prílohy:
Príloha   Dátum Veľkosť Prístupnosť [?] Klinicky citlivé [?] Licencia
flv Cavitas nasi nasopharynx Prehrať - Cavitas nasi nasopharynxPrehrať v novom okne - Cavitas nasi nasopharynx 16.11.2018 55.37 MB používateľ vzdelávacej siete MEFANET Attention Creative Commons License
flv Nervus facialis arteria facialis a vena facialis Prehrať - Nervus facialis arteria facialis a vena facialisPrehrať v novom okne - Nervus facialis arteria facialis a vena facialis 16.11.2018 41.14 MB používateľ vzdelávacej siete MEFANET Attention Creative Commons License
flv Mimicke svaly Prehrať - Mimicke svalyPrehrať v novom okne - Mimicke svaly 16.11.2018 30.34 MB používateľ vzdelávacej siete MEFANET Attention Creative Commons License
flv Trigonum caroticum Prehrať - Trigonum caroticumPrehrať v novom okne - Trigonum caroticum 16.11.2018 42.49 MB používateľ vzdelávacej siete MEFANET Attention Creative Commons License
flv Trigonum submadibulare Prehrať - Trigonum submadibularePrehrať v novom okne - Trigonum submadibulare 16.11.2018 39.17 MB používateľ vzdelávacej siete MEFANET Attention Creative Commons License
flv Trigonum omotrapezium Prehrať - Trigonum omotrapeziumPrehrať v novom okne - Trigonum omotrapezium 16.11.2018 28.98 MB používateľ vzdelávacej siete MEFANET Attention Creative Commons License
flv Nervus auricularis magnus Prehrať - Nervus auricularis magnusPrehrať v novom okne - Nervus auricularis magnus 16.11.2018 14.63 MB používateľ vzdelávacej siete MEFANET Attention Creative Commons License
flv A temporalis superficialis v temporalis superficialis a n auriculotemporalis Prehrať - A temporalis superficialis v temporalis superficialis a n auriculotemporalisPrehrať v novom okne - A temporalis superficialis v temporalis superficialis a n auriculotemporalis 16.11.2018 9.67 MB používateľ vzdelávacej siete MEFANET Attention Creative Commons License
flv Vetvy arteria subclavia Prehrať - Vetvy arteria  subclaviaPrehrať v novom okne - Vetvy arteria  subclavia 16.11.2018 47.01 MB používateľ vzdelávacej siete MEFANET Attention Creative Commons License
flv V vertebralis v brachiocephalica sinistra Prehrať - V vertebralis v brachiocephalica sinistraPrehrať v novom okne - V vertebralis v brachiocephalica sinistra 16.11.2018 25.9 MB používateľ vzdelávacej siete MEFANET Attention Creative Commons License
flv Hlboké lymfatické uzliny krku Prehrať - Hlboké lymfatické uzliny krkuPrehrať v novom okne - Hlboké lymfatické uzliny krku 16.11.2018 9.66 MB používateľ vzdelávacej siete MEFANET Attention Creative Commons License
flv Vetvy z plexus cervicalis Prehrať - Vetvy z plexus cervicalisPrehrať v novom okne - Vetvy z plexus cervicalis 16.11.2018 15.3 MB používateľ vzdelávacej siete MEFANET Attention Creative Commons License
flv Ganglion cervicale superius Prehrať - Ganglion cervicale superiusPrehrať v novom okne - Ganglion cervicale superius 16.11.2018 14.91 MB používateľ vzdelávacej siete MEFANET Attention Creative Commons License
flv Nervus lingualis Prehrať - Nervus lingualisPrehrať v novom okne - Nervus lingualis 16.11.2018 16.43 MB používateľ vzdelávacej siete MEFANET Attention Creative Commons License
flv Glandula submandibularis a glandula sublingualis Prehrať - Glandula submandibularis a glandula sublingualisPrehrať v novom okne - Glandula submandibularis a glandula sublingualis 16.11.2018 10.88 MB používateľ vzdelávacej siete MEFANET Attention Creative Commons License
flv Štruktúry v processus mastoideus Prehrať - Štruktúry v processus mastoideusPrehrať v novom okne - Štruktúry v processus mastoideus 16.11.2018 21.73 MB používateľ vzdelávacej siete MEFANET Attention Creative Commons License
flv M masseter M pterygoideus medialis Prehrať - M masseter  M pterygoideus medialisPrehrať v novom okne - M masseter  M pterygoideus medialis 16.11.2018 9.59 MB používateľ vzdelávacej siete MEFANET Attention Creative Commons License
flv Nervus glossopharyngeus Prehrať - Nervus glossopharyngeusPrehrať v novom okne - Nervus glossopharyngeus 16.11.2018 12.11 MB používateľ vzdelávacej siete MEFANET Attention Creative Commons License
flv Musculus temporalis Prehrať - Musculus temporalisPrehrať v novom okne - Musculus temporalis 16.11.2018 13.43 MB používateľ vzdelávacej siete MEFANET Attention Creative Commons License
flv N mentalis a a mentalis Prehrať - N mentalis a a mentalisPrehrať v novom okne - N mentalis a a mentalis 16.11.2018 11.85 MB používateľ vzdelávacej siete MEFANET Attention Creative Commons License
flv Nervus infraorbitalis Prehrať - Nervus infraorbitalisPrehrať v novom okne - Nervus infraorbitalis 16.11.2018 5.63 MB používateľ vzdelávacej siete MEFANET Attention Creative Commons License
flv Nervus supraorbitalis a vény v oblasti vnútorného očného kútika Prehrať - Nervus supraorbitalis a vény v oblasti vnútorného očného kútikaPrehrať v novom okne - Nervus supraorbitalis a vény v oblasti vnútorného očného kútika 16.11.2018 18.27 MB používateľ vzdelávacej siete MEFANET Attention Creative Commons License
flv Trigonum omoclaviculare Prehrať - Trigonum omoclavicularePrehrať v novom okne - Trigonum omoclaviculare 16.11.2018 25.31 MB používateľ vzdelávacej siete MEFANET Attention Creative Commons License
flv Trigonum omotrapezium Prehrať - Trigonum omotrapeziumPrehrať v novom okne - Trigonum omotrapezium 16.11.2018 14.87 MB používateľ vzdelávacej siete MEFANET Attention Creative Commons License
flv Výstupy hlavových nervov cez dura mater Prehrať - Výstupy hlavových nervov cez dura materPrehrať v novom okne - Výstupy hlavových nervov cez dura mater 16.11.2018 32.49 MB používateľ vzdelávacej siete MEFANET Attention Creative Commons License
flv Dura mater Prehrať - Dura materPrehrať v novom okne - Dura mater 16.11.2018 37.29 MB používateľ vzdelávacej siete MEFANET Attention Creative Commons License
flv Svaly krku Prehrať - Svaly krkuPrehrať v novom okne - Svaly krku 16.11.2018 85.03 MB používateľ vzdelávacej siete MEFANET Attention Creative Commons License
flv Svaly hlavy Prehrať - Svaly hlavyPrehrať v novom okne - Svaly hlavy 16.11.2018 61.59 MB používateľ vzdelávacej siete MEFANET Attention Creative Commons License
flv Vetvy a carotis externa Prehrať - Vetvy a carotis externaPrehrať v novom okne - Vetvy a carotis externa 16.11.2018 37.45 MB používateľ vzdelávacej siete MEFANET Attention Creative Commons License
flv Arteria carotis communis Prehrať - Arteria carotis communisPrehrať v novom okne - Arteria carotis communis 16.11.2018 11.87 MB používateľ vzdelávacej siete MEFANET Attention Creative Commons License
flv Plexus cervicalis Prehrať - Plexus cervicalisPrehrať v novom okne - Plexus cervicalis 16.11.2018 20.98 MB používateľ vzdelávacej siete MEFANET Attention Creative Commons License
flv Arteria temporalis superficialis a nervus auriculotemporalis Prehrať - Arteria temporalis superficialis a nervus auriculotemporalisPrehrať v novom okne - Arteria temporalis superficialis a nervus auriculotemporalis 16.11.2018 10.11 MB používateľ vzdelávacej siete MEFANET Attention Creative Commons License
 

Kľúčové slová: pitva, kadáver, cievy, nervy, svaly, kosti, hlava, krk

Odbor:

Creative Commons LicenseObsah článku podlieha licencii Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko
autor: Janka Vecanová, Darina Kluchová, Jaroslav Majerník, Vladimír Medvec, Gabriela Zsigová | pracovisko: Ústav anatómie, Ústav lekárskej informatiky | publikované: 13.3.2015 | posledné úpravy: 16.11.2018
citácia: Vecanová Janka, Darina Kluchová, Jaroslav Majerník, Vladimír Medvec, Gabriela Zsigová: Anatomická pitva - hlava a krk. Multimediálna podpora výučby klinických a zdravotníckych odborov :: Portál Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach [online] 13.3.2015, posledná aktualizácia 16.11.2018 [cit. 2019-09-18] Dostupný z WWW: <http://portal.lf.upjs.sk/clanky.php?aid=221>. ISSN 1337-7000.
 

Komentáre a diskusia

Vložiť nový príspevok:

Autor / e-mail: [ prihlásenie/overenie používateľa ]
Titulok:
Text:
 
 Pridať štítok:   Štítok odoslaný, ďakujeme