Anatomická pitva - hlava a krk

Anatomická pitva hlavy a krku obsahuje vybrané výučbové videozáznamy anatomických pitiev realizovaných na kadáveroch v pitevniach Ústavu anatómie. Sú určené študentom medicíny s cieľom ich oboznámenia s anatomickými štruktúrami ľudského tela ako aj rozšírenia možností ich prípravy na praktické cvičenia. Dokumentačné videá sú doplnené popismi jednotlivých anatomických štruktúr a odborným výkladom.

Práca vznikla v rámci riešenia projektu národnej grantovej agentúry KEGA 017UPJŠ-4/2016 "Vizualizácia výučby humánnej anatómie formou videodokumentácie pitiev a multimediálnych edukačných diel".

Sú pre vás videá anatomických pitiev užitočné? Požadovali by ste výučbové videá aj z iných oblastí? Máte nejaké pripomienky alebo návrhy na vylepšenie? Prosím, poskytnite nám váš názor vyplnením krátkeho dotazníka.

Autori poskytujú študentom vybrané videozáznamy anatomických pitiev hlavy a krku.

Práca vznikla v rámci riešenia projektu národnej grantovej agentúry KEGA 017UPJŠ-4/2016 "Vizualizácia výučby humánnej anatómie formou videodokumentácie pitiev a multimediálnych edukačných diel".

Príloha   Dátum Veľkosť Prístupnosť [?] Klinicky citlivé [?] Licencia
 Infrahyoidné svaly, ansa cervicalis 22.1.2020 39.77 MB používateľ vzdelávacej siete MEFANET Creative Commons License
 Suprahyoidné svaly, Béclardov uhol, trigonum Pirogovi 22.1.2020 34.92 MB používateľ vzdelávacej siete MEFANET Creative Commons License
 Trigonum submandibulare, trigonum submentale 22.1.2020 17.02 MB používateľ vzdelávacej siete MEFANET Creative Commons License
 Trigonum caroticum 22.1.2020 15.38 MB používateľ vzdelávacej siete MEFANET Creative Commons License
 Trigonum caroticum 2 - detailnejšie štruktúry 22.1.2020 28.21 MB používateľ vzdelávacej siete MEFANET Creative Commons License
 Truncus sympathicus et n. laryngeus superior v trigonum caroticum 22.1.2020 21.16 MB používateľ vzdelávacej siete MEFANET Creative Commons License
 Nervus lingualis v trigonum submandibulare 22.1.2020 22.21 MB používateľ vzdelávacej siete MEFANET Creative Commons License
 A. occipitalis, a. auricularis posterior, plexus parotideus 22.1.2020 25.73 MB používateľ vzdelávacej siete MEFANET Creative Commons License
 Musculus masseter, musculus pterygoideus medialis, úpony na angulus mandibule 22.1.2020 18.69 MB používateľ vzdelávacej siete MEFANET Creative Commons License
 Nervus glossopharyngeus, musculus stylopharyngeus 22.1.2020 14.98 MB používateľ vzdelávacej siete MEFANET Creative Commons License
 Musculus temporalis 22.1.2020 12.49 MB používateľ vzdelávacej siete MEFANET Creative Commons License
 Musculi capitis 22.1.2020 70.21 MB používateľ vzdelávacej siete MEFANET Creative Commons License
 Arteria temporalis superficialis, n. auriculotemporalis 22.1.2020 12.73 MB používateľ vzdelávacej siete MEFANET Creative Commons License
 Nervus infraorbitalis 22.1.2020 20.66 MB používateľ vzdelávacej siete MEFANET Creative Commons License
 Nervus mentalis, arteria mentalis 22.1.2020 11.92 MB používateľ vzdelávacej siete MEFANET Creative Commons License
 Arteria facialis, vena facialis - priebeh na tvári 22.1.2020 17.96 MB používateľ vzdelávacej siete MEFANET Creative Commons License
 Vetvy arteria subclavia 22.1.2020 81.64 MB používateľ vzdelávacej siete MEFANET Creative Commons License
 Vena vertebralis a okolité štruktúry 22.1.2020 31.49 MB používateľ vzdelávacej siete MEFANET Creative Commons License
 Arteria subclavia 2, vena subclavia 22.1.2020 42.79 MB používateľ vzdelávacej siete MEFANET Creative Commons License
 Nervus auricularis magnus, vena jugularis externa 22.1.2020 28.33 MB používateľ vzdelávacej siete MEFANET Creative Commons License
 Uloženie plexus cervicalis 22.1.2020 33.75 MB používateľ vzdelávacej siete MEFANET Creative Commons License
 Nervy z pars supraclavicularis plexus brachialis 22.1.2020 28.8 MB používateľ vzdelávacej siete MEFANET Creative Commons License
 Hlboké lymfatické uzliny krku 22.1.2020 17.53 MB používateľ vzdelávacej siete MEFANET Creative Commons License
 Ganglion cervicale superius 22.1.2020 16.14 MB používateľ vzdelávacej siete MEFANET Creative Commons License
 Truncus sympaticus na krku 22.1.2020 30.28 MB používateľ vzdelávacej siete MEFANET Creative Commons License
 Trigonum omotrapezium 22.1.2020 29.98 MB používateľ vzdelávacej siete MEFANET Creative Commons License
 Trigonum omoclaviculare 22.1.2020 26.37 MB používateľ vzdelávacej siete MEFANET Creative Commons License
 Výstupy hlavových nervov cez dura mater v lebke 22.1.2020 26.99 MB používateľ vzdelávacej siete MEFANET Creative Commons License

Predmety/kurzy

Súvisiace články:

Creative Commons LicenseObsah článku podlieha licencii Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko