Anatomická pitva - hlava a krk

Anatomická pitva hlavy a krku obsahuje vybrané výučbové videozáznamy anatomických pitiev realizovaných na kadáveroch v pitevniach Ústavu anatómie. Sú určené študentom medicíny s cieľom ich oboznámenia s anatomickými štruktúrami ľudského tela ako aj rozšírenia možností ich prípravy na praktické cvičenia. Dokumentačné videá sú doplnené popismi jednotlivých anatomických štruktúr a odborným výkladom.

Práca vznikla v rámci riešenia projektu národnej grantovej agentúry KEGA 017UPJŠ-4/2016 "Vizualizácia výučby humánnej anatómie formou videodokumentácie pitiev a multimediálnych edukačných diel".

Sú pre vás videá anatomických pitiev užitočné? Požadovali by ste výučbové videá aj z iných oblastí? Máte nejaké pripomienky alebo návrhy na vylepšenie? Prosím, poskytnite nám váš názor vyplnením krátkeho dotazníka.

Autori poskytujú študentom vybrané videozáznamy anatomických pitiev hlavy a krku.

Práca vznikla v rámci riešenia projektu národnej grantovej agentúry KEGA 017UPJŠ-4/2016 "Vizualizácia výučby humánnej anatómie formou videodokumentácie pitiev a multimediálnych edukačných diel".

Príloha   Dátum Veľkosť Prístupnosť [?] Klinicky citlivé [?] Licencia
 Cavitas nasi nasopharynx 16.11.2018 55.37 MB používateľ vzdelávacej siete MEFANET Creative Commons License
 Nervus facialis arteria facialis a vena facialis 16.11.2018 41.14 MB používateľ vzdelávacej siete MEFANET Creative Commons License
 Mimicke svaly 16.11.2018 30.34 MB používateľ vzdelávacej siete MEFANET Creative Commons License
 Trigonum caroticum 16.11.2018 42.49 MB používateľ vzdelávacej siete MEFANET Creative Commons License
 Trigonum submadibulare 16.11.2018 39.17 MB používateľ vzdelávacej siete MEFANET Creative Commons License
 Trigonum omotrapezium 16.11.2018 28.98 MB používateľ vzdelávacej siete MEFANET Creative Commons License
 Nervus auricularis magnus 16.11.2018 14.63 MB používateľ vzdelávacej siete MEFANET Creative Commons License
 A temporalis superficialis v temporalis superficialis a n auriculotemporalis 16.11.2018 9.67 MB používateľ vzdelávacej siete MEFANET Creative Commons License
 Vetvy arteria subclavia 16.11.2018 47.01 MB používateľ vzdelávacej siete MEFANET Creative Commons License
 V vertebralis v brachiocephalica sinistra 16.11.2018 25.9 MB používateľ vzdelávacej siete MEFANET Creative Commons License
 Hlboké lymfatické uzliny krku 16.11.2018 9.66 MB používateľ vzdelávacej siete MEFANET Creative Commons License
 Vetvy z plexus cervicalis 16.11.2018 15.3 MB používateľ vzdelávacej siete MEFANET Creative Commons License
 Ganglion cervicale superius 16.11.2018 14.91 MB používateľ vzdelávacej siete MEFANET Creative Commons License
 Nervus lingualis 16.11.2018 16.43 MB používateľ vzdelávacej siete MEFANET Creative Commons License
 Glandula submandibularis a glandula sublingualis 16.11.2018 10.88 MB používateľ vzdelávacej siete MEFANET Creative Commons License
 Štruktúry v processus mastoideus 16.11.2018 21.73 MB používateľ vzdelávacej siete MEFANET Creative Commons License
 M masseter M pterygoideus medialis 16.11.2018 9.59 MB používateľ vzdelávacej siete MEFANET Creative Commons License
 Nervus glossopharyngeus 16.11.2018 12.11 MB používateľ vzdelávacej siete MEFANET Creative Commons License
 Musculus temporalis 16.11.2018 13.43 MB používateľ vzdelávacej siete MEFANET Creative Commons License
 N mentalis a a mentalis 16.11.2018 11.85 MB používateľ vzdelávacej siete MEFANET Creative Commons License
 Nervus infraorbitalis 16.11.2018 5.63 MB používateľ vzdelávacej siete MEFANET Creative Commons License
 Nervus supraorbitalis a vény v oblasti vnútorného očného kútika 16.11.2018 18.27 MB používateľ vzdelávacej siete MEFANET Creative Commons License
 Trigonum omoclaviculare 16.11.2018 25.31 MB používateľ vzdelávacej siete MEFANET Creative Commons License
 Trigonum omotrapezium 16.11.2018 14.87 MB používateľ vzdelávacej siete MEFANET Creative Commons License
 Výstupy hlavových nervov cez dura mater 16.11.2018 32.49 MB používateľ vzdelávacej siete MEFANET Creative Commons License
 Dura mater 16.11.2018 37.29 MB používateľ vzdelávacej siete MEFANET Creative Commons License
 Svaly krku 16.11.2018 85.03 MB používateľ vzdelávacej siete MEFANET Creative Commons License
 Svaly hlavy 16.11.2018 61.59 MB používateľ vzdelávacej siete MEFANET Creative Commons License
 Vetvy a carotis externa 16.11.2018 37.45 MB používateľ vzdelávacej siete MEFANET Creative Commons License
 Arteria carotis communis 16.11.2018 11.87 MB používateľ vzdelávacej siete MEFANET Creative Commons License
 Plexus cervicalis 16.11.2018 20.98 MB používateľ vzdelávacej siete MEFANET Creative Commons License
 Arteria temporalis superficialis a nervus auriculotemporalis 16.11.2018 10.11 MB používateľ vzdelávacej siete MEFANET Creative Commons License

Predmety/kurzy

Súvisiace články:

Creative Commons LicenseObsah článku podlieha licencii Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko