Multimediálna podpora výučby klinických a zdravotníckych odborov :: Portál Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)

Miesto pre Vašu reklamu

Fulltextové vyhľadávanie


ZADAJTE 1 ALEBO VIAC SLOV:
TIP: pri vyhľadávaní viacerých slov používajte zástupný znak * pre vyhľadávanie viacerých tvarov slova. Viac o zástupných znakoch...
VYHĽADANÉ V TITULKOCH: počet nájdených článkov: 0
VYHĽADANÉ V TELE ČLÁNKU: počet nájdených článkov: 14

Ísť na stránku: 1 2

Anatómia 1 pre študentov Všeobecného lekárstva
..ácie predstavujú súbor prednášok určených pre štude.. .. významné oblasti DK. Panva – ohraničenie, rozmery a steny panvy... ..ášky z predmetu Anatómia 1 pre študentov Vš.. .. oblasti DK. Panva – ohraničenie, rozmery a steny panvy... .. DK. Panva – ohraničenie, rozmery a steny panvy... ..kľúčové slová: drenáž, topografia, panva, ohraničenie, rozmery a steny.. ..kľúčové slová: a, spojenia, svaly, horná končatina, dolná ko.. ..kľúčové slová: topografia, panva, ohraničenie, rozmery a steny.. ..kľúčové slová: topografia, panva, ohraničenie, rozmery a steny panvy.. .. MUDr. Ingrid Hodorová, PhD., Jozef Mihalik, Silvia Rybárová, Janka V..

Anatómia 2 pre študentov Všeobecného lekárstva
..ácie predstavujú súbor prednášok určených pre štude.. ..ášky z predmetu Anatómia 2 pre študentov Vš.. .. lekárstva: 1. Hrudník ako celok, stavba steny hrudníka. 2. Mediastinum superius, mediastinum .. .. Mužské a ženské pohlavné orgány. 11. Uzávierka panvy. Krvné zásobeni, lymfatická drenáž a inervácia or.. ..kľúčové slová: bránica, mediastinum superius, mediastinum inferius,.. .. MUDr. Ingrid Hodorová, PhD., Darina Kluchová, Janka Vecanová, Silvia R.. .. citlivé [?] Licencia Stena hrudníka (stavba steny, krvné zásobenie a inervácia) | 24.2.2017 1.8 MB.. .. na príslušnej fakulte – Uzávierka panvy. Krvné zásobenie, lymfatická drenáž a iner..

Anatómia 2 pre študentov Fyzioterapie
..ášky pre odbor Fyzioterapia sú venované špeciálnej .. ..Autori poskytujú podklady k štúdiu Anatómie 2 pre š.. .. funkcia. Svaly trupu – svaly brucha a panvy - krvné zásobenie, venózna a lymfatická dre.. ..kľúčové slová: anatómia pohybového systému, kosti, spojenia, sv.. .. MVDr. Květuše Lovásová, PhD., Dalibor Kolesár, Jana Vecanová At.. .. na príslušnej fakulte – Svaly brucha a panvy | 25.4.2017 1.87 MB používateľ na príslušnej faku..

Návody na praktické cvičenia z Anatómie 2 pre študentov Všeobecného lekárstva
..ávody na praktické cvičenia z predmetu Anatómia 2 s.. .. semestra. Predstavená bude stavba hrudníkovej steny, mediastinum a srdce, dýchací systém a ďa.. ..Autorka poskytuje návody na praktické cvičenia k pr.. ..kľúčové slová: mediastinum, srdce, dýchací systém, brušná stena, bruš.. .. Janka Vecanová, PhD., Ingrid Hodorová Prílohy: P..

Subakútna apendicitída
..akútna apendicitída (periapendikulárny absces, ap.. ..a Ložisko vzniká kolikváciou zápalového peri.. .. omenta, mezenteriálnych lymfatických uzlín a steny céka, v strede ktorého je flegmonózne, alebo ga.. ..kľúčové slová: apendix, apendicitis.. .. Tomáš Toporcer, ..

Anatomická pitva - brucho a panva
..Anatomická pitva brucha obsahuje výučbové vid.. ..Autori poskytujú študentom videozáznamy pitiev br.. ..kľúčové slová: a, kadáver, cievy, nervy, svaly, kosti, .. .. Janka Vecanová, PhD., Darina Kluchová, Jaroslav M.. .. [?] Licencia Vrstvy anterolaterálnej brušnej steny vagina m recti abdominis | 20.10.2017 89.51..

Náhrada ascendentnej aorty pre aneuryzmu ascendentnej aorty a plastika bikuspidálnej aortálnej chlopne pre kombinovanú chybu
..azuistika popisuje hospitalizáciu pacienta s .. .. a pacient bol na ôsmi pooperačný deň prepustený do ambulantnej.. ..Anamnéza: 47-ročný muž OA: dlhodobo neliečený na .. .. komplikácií. Na 8. pooperačný deň prepustený do ambulantnej starostlivosti.   Skratky:.. ..kľúčové slová: astika aortálnej chlopne, bikuspidálna aortálna ch.. ..kľúčové slová: astika aortálnej chlopne, bikuspidálna aortálna ch.. .. Obrázok 3 - ECHO zobrazenie ascendentnej aorty (rozmery: aortálny anulus: 2,61cm; bulbus aorty: 3,63cm, .. .. Tomáš Toporcer, PhD. Prílohy: Príloha D..

Diverticulitis appendicis vermiformis
.. a diverticulitis appendicis vermiformis je.. ..Anamnéza: Pacient, 59 ročný bol prijatý na chi.. .. stav bol bez komplikácií, pacient bol prepustený v 6. deň hospitalizácie do domáceho oš.. ..kľúčové slová: Divertikl a.. ..kľúčové slová: a apendixu, diagnostika,.. .. Martina Vidová Uğurbaş, PhD., Lucia Sukovská Lak..

Bazocelulárny karcinóm nosa s rekonštrukciou regionálnym transpozičným dvojitým lalokom
.. premiestňované do miesta defektu z jeho okolia. Rozmery sú dané veľkosťou samotného defektu a limitované .. ..azocelulárny karcinóm (basal cell carcinoma - BCC) .. ..Anamnéza: V práci opisujeme kazuistiku 52 ročného .. ..kľúčové slová: azocelulárny karcinóm, malígny nádor kože, miestny .. ..kľúčové slová: azocelulárny karcinóm, malígny nádor kože, miestny .. .. Marcel Riznič, PhD., Jozef Jendruch, Andrej Jenča s..

Cesta prehltnutej špilky do pečene
.. pečeňového abscesu po perforácii gastrointestinálneho traktu p.. ..Anamnéza: 57 ročný pacient, hypertonik a diabetik .. .. expanzívna lézia o veľkosti 6,9 cm s hrúbkou steny do 7 mm s obsahom tekutiny aj vzduchu- najskôr .. ..kľúčové slová: teleso, perforácia,.. ..kľúčové slová: teleso, perforácia,.. .. Martina Vidová Uğurbaş, PhD., Lucia Sukovská Lak..