Anatómia 2 pre študentov Fyzioterapie

Prednášky pre odbor Fyzioterapia sú venované špeciálnej časti “Pohybovému systému” na úrovni potrebnej pre získanie anatomických poznatkov pre budúcu prax v tomto odbore – v rehabilitácii a kineziológii. Prezentované údaje obsahujú informácie z morfológie a aj funkčnej anatómie potrebné na pochopenie jednotlivých častí a štruktúr pohybového systému, ako aj fyziologických, prípadne patologických zmien, ktoré v ňom prebiehajú.

Autori poskytujú podklady k štúdiu Anatómie 2 pre študentov Fyzioterapie. Prednášky obsahujú:

 1. Etické princípy. Osová kostra a jej spojenia.
 2. Kosti hornej a dolnej končatiny. Spojenia kostí hornej a dolnej končatiny.
 3. Svaly hornej končatiny
  - krvné zásobenie, venózna a lymfatická drenáž, inervácia, funkcia.
 4. Svaly dolnej končatiny
  - krvné zásobenie, venózna a lymfatická drenáž, inervácia, funkcia.
 5. Svaly trupu – svaly hrudníka a chrbta
  - krvné zásobenie, venózna a lymfatická drenáž, inervácia, funkcia.
 6. Svaly trupu – svaly brucha a panvy
  - krvné zásobenie, venózna a lymfatická drenáž, inervácia, funkcia.
 7. Svaly hlavy a krku
  - krvné zásobenie, venózna a lymfatická drenáž, inervácia, funkcia.
Príloha   Dátum Veľkosť Prístupnosť [?] Klinicky citlivé [?] Licencia
 Osová kostra a jej spojenia 12.2.2020 3.64 MB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 Kosti a spojenia hornej a dolnej končatiny 19.2.2020 2.74 MB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 Svaly hornej končatiny 21.2.2020 5.36 MB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 Svaly dolnej končatiny 17.3.2020 4.41 MB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 Svaly trupu - svaly hrudníka a chrbta 27.3.2020 4.32 MB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 Svaly brucha a panvy 14.4.2020 2.3 MB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 Svaly hlavy a krku 27.4.2020 3.64 MB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License

Predmety/kurzy

Súvisiace články:

Creative Commons LicenseObsah článku podlieha licencii Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko