Multimediálna podpora výučby klinických a zdravotníckych odborov :: Portál Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)

Anatómia 2 pre študentov Fyzioterapie

Anatómia 2 pre študentov Fyzioterapie

Prednášky pre odbor Fyzioterapia sú venované špeciálnej časti “Pohybovému systému” na úrovni potrebnej pre získanie anatomických poznatkov pre budúcu prax v tomto odbore – v rehabilitácii a kineziológii. Prezentované údaje obsahujú informácie z morfológie a aj funkčnej anatómie potrebné na pochopenie jednotlivých častí a štruktúr pohybového systému, ako aj fyziologických, prípadne patologických zmien, ktoré v ňom prebiehajú.


Autori poskytujú podklady k štúdiu Anatómie 2 pre študentov Fyzioterapie. Prednášky obsahujú:

 1. Etické princípy. Osová kostra a jej spojenia.
 2. Kosti hornej a dolnej končatiny. Spojenia kostí hornej a dolnej končatiny.
 3. Svaly hornej končatiny
  - krvné zásobenie, venózna a lymfatická drenáž, inervácia, funkcia.
 4. Svaly dolnej končatiny
  - krvné zásobenie, venózna a lymfatická drenáž, inervácia, funkcia.
 5. Svaly trupu – svaly hrudníka a chrbta
  - krvné zásobenie, venózna a lymfatická drenáž, inervácia, funkcia.
 6. Svaly trupu – svaly brucha a panvy
  - krvné zásobenie, venózna a lymfatická drenáž, inervácia, funkcia.
 7. Svaly hlavy a krku
  - krvné zásobenie, venózna a lymfatická drenáž, inervácia, funkcia.
Prílohy:
Príloha   Dátum Veľkosť Prístupnosť [?] Klinicky citlivé [?] Licencia
pdf Osová kostra a jej spojenia Stiahnuť - Osová kostra a jej spojeniaOtvoriť v novom okne - Osová kostra a jej spojenia 13.2.2017 1.45 MB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
pdf Kosti a spojenia hornej a dolnej končatiny Stiahnuť - Kosti a spojenia hornej a dolnej končatinyOtvoriť v novom okne - Kosti a spojenia hornej a dolnej končatiny 27.2.2017 1.04 MB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
pdf Svaly hornej končatiny Stiahnuť - Svaly hornej končatinyOtvoriť v novom okne - Svaly hornej končatiny 8.3.2017 3.04 MB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
pdf Svaly dolnej končatiny Stiahnuť - Svaly dolnej končatinyOtvoriť v novom okne - Svaly dolnej končatiny 23.3.2017 3.02 MB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
pdf Svaly trupu, hrudníka a chrbta Stiahnuť - Svaly trupu, hrudníka a chrbtaOtvoriť v novom okne - Svaly trupu, hrudníka a chrbta 12.4.2017 2.35 MB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
pdf Svaly brucha a panvy Stiahnuť - Svaly brucha a panvyOtvoriť v novom okne - Svaly brucha a panvy 25.4.2017 1.87 MB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
pdf Svaly hlavy a krku Stiahnuť - Svaly hlavy a krkuOtvoriť v novom okne - Svaly hlavy a krku 3.5.2017 2.45 MB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 

Kľúčové slová: anatómia pohybového systému, kosti, spojenia, svaly, cievy a nervy

Odbor:

Creative Commons LicenseObsah článku podlieha licencii Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko
autor: Květuše Lovásová, Dalibor Kolesár, Jana Vecanová | pracovisko: Ústav anatómie | publikované: 2.5.2016 | posledné úpravy: 8.9.2017
citácia: Lovásová Květuše, Dalibor Kolesár, Jana Vecanová: Anatómia 2 pre študentov Fyzioterapie. Multimediálna podpora výučby klinických a zdravotníckych odborov :: Portál Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach [online] 2.5.2016, posledná aktualizácia 8.9.2017 [cit. 2019-09-18] Dostupný z WWW: <http://portal.lf.upjs.sk/clanky.php?aid=235>. ISSN 1337-7000.
 

Komentáre a diskusia

Vložiť nový príspevok:

Autor / e-mail: [ prihlásenie/overenie používateľa ]
Titulok:
Text:
 
 Pridať štítok:   Štítok odoslaný, ďakujeme