Multimediálna podpora výučby klinických a zdravotníckych odborov :: Portál Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)

Miesto pre Vašu reklamu

Fulltextové vyhľadávanie


ZADAJTE 1 ALEBO VIAC SLOV:
TIP: pri vyhľadávaní viacerých slov používajte zástupný znak * pre vyhľadávanie viacerých tvarov slova. Viac o zástupných znakoch...
VYHĽADANÉ V TITULKOCH: počet nájdených článkov: 0
VYHĽADANÉ V TELE ČLÁNKU: počet nájdených článkov: 8

 

Diferenciálna diagnostika opuchov v detskom veku
.. vyšetrení a určenie kauzálnej liečby. Prognóza edémov v detskom veku je v drvivej väčšine prí..

Schönleinova-Henochova nefritída – zvláštnosti klinického priebehu
..kľúčové slová: purpura, liečba, prognóza..

Chronické respiračné zlyhanie na podklade kyfoskoliózy
.. oddielov s rozvojom cor pulmonale chronicum. Prognóza pacientov na konzervatívnej terapii bez ..

Úvod do dlahovania zubov u parodontologických pacientov
.. pri parodontitíde, pretože sa zlepší dlhodobá prognóza týchto zubov. Podstatným dôvodom k stabilizácii z..

Tuboovariálna junkcia ako kľúčová štruktúra v prípade ovariálneho karcinómu
.. v diagnostickom či terapeutickom procese ostáva prognóza neuspokojivá. K procesu vzniku tohto karcinómu m..

Nodulárny melanóm nechtového lôžka
.. je už zvyčajne vysoko invazívny, jeho prognóza je väčšinou zlá. Subungválny melanóm napokon spôs..

Cesta prehltnutej špilky do pečene
.. dlhý čas, čo môžu byť mesiace, dokonca až roky. Prognóza závisí od rýchlosti diagnostiky a hlavne liečby. ..

Orálny lichen ruber planus - klinický obraz, diagnostika a terapia
.. alebo sufónmi. Účinná je PUVA fotochemoterapia. Prognóza je dobrá, u väčšiny pacientov choroba spontánne u..