Multimediálna podpora výučby klinických a zdravotníckych odborov :: Portál Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)

Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Fulltextové vyhľadávanie


ZADAJTE 1 ALEBO VIAC SLOV:
TIP: pri vyhľadávaní viacerých slov používajte zástupný znak * pre vyhľadávanie viacerých tvarov slova. Viac o zástupných znakoch...
VYHĽADANÉ V TITULKOCH: počet nájdených článkov: 1

Obezita v detskom veku, poruchy lipidového metabolizmu, prevencia KVS chorôb u detí

Obezita v detskom veku, poruchy lipidového metabolizmu, prevencia KVS chorôb u detí

Epidémia detskej obezity predstavuje jeden z najväčších problémov v oblasti zdravia 21. storočia. Väčšina obéznych deti ostáva obéznymi aj v dospelosti, čo súvisí s vysokých rizikom vzniku kardiovaskulárnych chorôb. U obéznych jedincov možno pozorovať spektrum kardiovaskulárnych zmien, a to od zmien v hyperdynamickej cirkulácii až po subklinické zmeny v štruktúre myokardu. Včasná diagnostika a liečba obezity a dyslipidémie v detskom veku ma dôležitý význam v prevencií aterosklerózy a KVS ochorení.

 
autor: Ingrid Schusterová | sekcia: Prednášky | odbor: Pediatria, neonatológia | publikované: 10.2.2017 | posledné úpravy: 14.6.2018 | Creative Commons License
VYHĽADANÉ V TELE ČLÁNKU: počet nájdených článkov: 4

 

Obštrukčné spánkové apnoe u extrémne obézneho pacienta
.. vyšetrenie: hyperstenický habitus, exogénna obezita, eupnoe, oropharynx Mallampati 4, varixy a.. ..kľúčové slová: Obezita zapríčinená nadmerným energetickým príjmom BMI: o.. ..kľúčové slová: obezita, obštrukčné apnoe, ventilácia kontinuálnym pozi..

Hypoventilačný syndróm pri obezite
.. vyšetrenie: hyperstenický habitus, extrémna obezita, eupnoe, cyanóza, trofické zmeny kože dolných kon.. ..kľúčové slová: Extrémna obezita s alveolovou hypoventiláciou BMI: 40 a viac, .. ..kľúčové slová: obezita, hypoventilácia, respiračné zlyhanie, ne..

Chronické respiračné zlyhanie na podklade kyfoskoliózy
.. ochorenia, deformity hrudníka, extrémna obezita). Kyfoskolióza predstavuje známu príčinu res..

Manažment karcinómu prsníka
.. gény, časté vyšetrenie RTG a CT hrudníka, obezita, stres, depresie. Liečba je ..