Multimediálna podpora výučby klinických a zdravotníckych odborov :: Portál Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)

MEFANET Journal

Fulltextové vyhľadávanie


ZADAJTE 1 ALEBO VIAC SLOV:
TIP: pri vyhľadávaní viacerých slov používajte zástupný znak * pre vyhľadávanie viacerých tvarov slova. Viac o zástupných znakoch...
VYHĽADANÉ V TITULKOCH: počet nájdených článkov: 0
VYHĽADANÉ V TELE ČLÁNKU: počet nájdených článkov: 13

Ísť na stránku: 1 2

Bazocelulárny karcinóm nosa s rekonštrukciou regionálnym transpozičným dvojitým lalokom
.. predstavuje v súčasnosti takmer 80% všetkých malígnych nádorov kože a je najčastejšie sa vyskytujúcim .. .. v súčasnosti takmer 80% všetkých malígnych nádorov kože a je najčastejšie sa vyskytujúcim mal.. .. súčasnosti takmer 80% všetkých malígnych nádorov kože a je najčastejšie sa vyskytujúcim malígnym onk.. .. a kožných adnex, pričom hlavným induktorom nádorovej transformácie je ultrafialová (UV) zložka sl.. .. Umožňuje tak mobilizáciu väčšieho množstva kože ako pri transpozícii jedného rotačného laloka, kt.. ..kľúčové slová: karcinóm, malígny nádor kože, miestny l.. ..kľúčové slová: karcinóm, malígny nádor kože, miestny .. ..kľúčové slová: karcinóm, malígny nádor kože, miestny.. ..kľúčové slová: karcinóm, malígny nádor kože, miestny l.. ..kľúčové slová: karcinóm, malígny nádor kože, miestny .. ..kľúčové slová: karcinóm, malígny nádor kože, miestny..

Nodulárny melanóm nechtového lôžka
.. žiarením. Na základe klinického obrazu delíme malígny melanóm na niekoľko typov. Melanosis p.. .. liečebných postupov v boji s týmto nádorovým ochorením, ale zlepšením skorej diagnostiky s.. .. [?] Klinicky citlivé [?] Licencia Obrázok 1 - Malígny melanóm nechtového lôžka pal..

Anatomická pitva - dolná končatina
.. MEFANET Regio glutea - odpreparovanie kože | 11.9.2017 9.74 MB používateľ vzdelávacej siete ..

Anatomická pitva - horná končatina
.. Regio scapularis sinistra - odpreparovanie kože | 8.9.2017 7.12 MB používateľ vzdelávacej siete M..

Manažment ochorenia sinus pilonidalis
.. pilonidálnu cystu s fistulami vedúcimi na povrch kože o pár mesiacov po zahojení rany po incízii a ev.. .. fakulte Obrázok 8 - Mobilizácia podkožia a kože, rotácia laloka do miesta ..

Manažment karcinómu prsníka
.. ochorenia. V rodine sa nevyskytoval žiaden nádor prsníka ani ovárií. Jej deti sú zdravé. V rámci g..

Akútna myeloblastová leukémia
.. od solídnych tumorov, ak. leukémie nevytvárajú nádorové ložisko, ale mikroskopicky sa zisťuje za.. .. - výrazná hypercelularita KD, prítomná nádorová/ leukotická infiltrácia KD acute myeloid le.. .. (MUD) 07-08/2016 suspektný rozvoj chron. GvHD kože Aktuálne je pacientka v kompletnej ..

Empyém hrudníka
.. diagnóza: Tuberkulózna pleuritída Malígny pleurálny výpotok Terapia: Pacientovi bola v ..

Autoimunitná hepatitída
.. 4 dni pred hospitalizáciou, pociťuje svrbenie kože, cíti sa slabý asi pol roka, všimol si, že má tma..

Hypoventilačný syndróm pri obezite
.. obezita, eupnoe, cyanóza, trofické zmeny kože dolných končatín Epworthská škála ospalosti: 7 ..