Anatomická pitva - dolná končatina

Anatomická pitva dolnej končatiny obsahuje výučbové videozáznamy pitiev realizovaných na kadáveroch v pitevniach Ústavu anatómie. Sú určené študentom medicíny s cieľom ich oboznámenia s anatomickými štruktúrami ľudského tela ako aj rozšírenia možností ich prípravy na praktické cvičenia. Dokumentačné videá sú doplnené popismi jednotlivých anatomických štruktúr a odborným výkladom.
Práca vznikla v rámci riešenia projektu národnej grantovej agentúry KEGA 017UPJŠ-4/2016 "Vizualizácia výučby humánnej anatómie formou videodokumentácie pitiev a multimediálnych edukačných diel".

Sú pre vás videá anatomických pitiev užitočné? Požadovali by ste výučbové videá aj z iných oblastí? Máte nejaké pripomienky alebo návrhy na vylepšenie? Prosím, poskytnite nám váš názor vyplnením krátkeho dotazníka.

Autori poskytujú študentom videozáznamy pitiev dolnej končatiny.

Práca vznikla v rámci riešenia projektu národnej grantovej agentúry KEGA 017UPJŠ-4/2016 "Vizualizácia výučby humánnej anatómie formou videodokumentácie pitiev a multimediálnych edukačných diel".

Príloha   Dátum Veľkosť Prístupnosť [?] Klinicky citlivé [?] Licencia
 Kožné rezy na prednej strane dolnej končatiny 11.9.2017 43.81 MB používateľ vzdelávacej siete MEFANET Creative Commons License
 Povrchové štruktúry na prednej strane stehna 11.9.2017 30.99 MB používateľ vzdelávacej siete MEFANET Creative Commons License
 Trigonum femorale 11.9.2017 41.5 MB používateľ vzdelávacej siete MEFANET Creative Commons License
 Nervus obturatorius trigonum femorale 11.9.2017 22.56 MB používateľ vzdelávacej siete MEFANET Creative Commons License
 Predkolenie spredu 11.9.2017 23.86 MB používateľ vzdelávacej siete MEFANET Creative Commons License
 Regio glutea - odpreparovanie kože 11.9.2017 9.74 MB používateľ vzdelávacej siete MEFANET Creative Commons License
 Regio glutea - odklápanie m. gluteus maximus a preparácia foramen s-piriforme a i-piriforme 11.9.2017 25.71 MB používateľ vzdelávacej siete MEFANET Creative Commons License
 Regio glutea - n. cutaneus femoris post vo foramen infrapiriforme a stehne 11.9.2017 20.7 MB používateľ vzdelávacej siete MEFANET Creative Commons License
 Regio glutea - vypreparovane a fossa ischiorectalis 11.9.2017 35.23 MB používateľ vzdelávacej siete MEFANET Creative Commons License
 Podkožné štruktúry v regio cruris posterior 11.9.2017 18.54 MB používateľ vzdelávacej siete MEFANET Creative Commons License
 Štruktúry v regio poplitea 1 11.9.2017 23.49 MB používateľ vzdelávacej siete MEFANET Creative Commons License
 Štruktúry v regio poplitea 2 11.9.2017 48.56 MB používateľ vzdelávacej siete MEFANET Creative Commons License
 Arteria poplitea - vetvy 11.9.2017 16.54 MB používateľ vzdelávacej siete MEFANET Creative Commons License
 Regio malleolaris medialis 1 11.9.2017 17.49 MB používateľ vzdelávacej siete MEFANET Creative Commons License
 Regio malleolaris medialis 2 11.9.2017 16.76 MB používateľ vzdelávacej siete MEFANET Creative Commons License
 Plantapedis - aponeurosis plantaris 11.9.2017 14.87 MB používateľ vzdelávacej siete MEFANET Creative Commons License
 Plantapedis - cievy a nervy 11.9.2017 17.52 MB používateľ vzdelávacej siete MEFANET Creative Commons License
 Dorsum pedis 11.9.2017 17.66 MB používateľ vzdelávacej siete MEFANET Creative Commons License

Predmety/kurzy

Súvisiace články:

Creative Commons LicenseObsah článku podlieha licencii Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko