Anatomická pitva - dolná končatina

Anatomická pitva dolnej končatiny obsahuje výučbové videozáznamy pitiev realizovaných na kadáveroch v pitevniach Ústavu anatómie. Sú určené študentom medicíny s cieľom ich oboznámenia s anatomickými štruktúrami ľudského tela ako aj rozšírenia možností ich prípravy na praktické cvičenia. Dokumentačné videá sú doplnené popismi jednotlivých anatomických štruktúr a odborným výkladom.
Práca vznikla v rámci riešenia projektu národnej grantovej agentúry KEGA 017UPJŠ-4/2016 "Vizualizácia výučby humánnej anatómie formou videodokumentácie pitiev a multimediálnych edukačných diel".

Sú pre vás videá anatomických pitiev užitočné? Požadovali by ste výučbové videá aj z iných oblastí? Máte nejaké pripomienky alebo návrhy na vylepšenie? Prosím, poskytnite nám váš názor vyplnením krátkeho dotazníka.

Autori poskytujú študentom videozáznamy pitiev dolnej končatiny.

Práca vznikla v rámci riešenia projektu národnej grantovej agentúry KEGA 017UPJŠ-4/2016 "Vizualizácia výučby humánnej anatómie formou videodokumentácie pitiev a multimediálnych edukačných diel".

Príloha   Dátum Veľkosť Prístupnosť [?] Klinicky citlivé [?] Licencia
 Kožné rezy na prednej strane dolnej končatiny 1.2.2020 42.52 MB ktokoľvek Creative Commons License
 Povrchové štruktúry na prednej strane stehna 1.2.2020 30.66 MB ktokoľvek Creative Commons License
 Trigonum femorale 1.2.2020 39.52 MB ktokoľvek Creative Commons License
 Nervus obturatorius trigonum femorale 1.2.2020 23.28 MB ktokoľvek Creative Commons License
 Predkolenie spredu 1.2.2020 23.63 MB ktokoľvek Creative Commons License
 Regio glutea - odpreparovanie kože 1.2.2020 12.52 MB ktokoľvek Creative Commons License
 Regio glutea - odklápanie m. gluteus maximus a preparácia foramen s-piriforme a i-piriforme 1.2.2020 29.35 MB ktokoľvek Creative Commons License
 Regio glutea - n. cutaneus femoris post vo foramen infrapiriforme a stehne 1.2.2020 20.13 MB ktokoľvek Creative Commons License
 Regio glutea - vypreparovane a fossa ischiorectalis 1.2.2020 34.67 MB ktokoľvek Creative Commons License
 Podkožné štruktúry v regio cruris posterior 1.2.2020 18.75 MB ktokoľvek Creative Commons License
 Štruktúry v regio poplitea 1 1.2.2020 22.24 MB ktokoľvek Creative Commons License
 Štruktúry v regio poplitea 2 1.2.2020 48.81 MB ktokoľvek Creative Commons License
 Arteria poplitea - vetvy 1.2.2020 16.67 MB ktokoľvek Creative Commons License
 Regio malleolaris medialis 1 1.2.2020 19.19 MB ktokoľvek Creative Commons License
 Regio malleolaris medialis 2 1.2.2020 16.37 MB ktokoľvek Creative Commons License
 Plantapedis - aponeurosis plantaris 1.2.2020 14.42 MB ktokoľvek Creative Commons License
 Plantapedis - cievy a nervy 1.2.2020 39.74 MB ktokoľvek Creative Commons License
 Dorsum pedis 1.2.2020 25.08 MB ktokoľvek Creative Commons License

Predmety/kurzy

Súvisiace články:

Creative Commons LicenseObsah článku podlieha licencii Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko