Multimediálna podpora výučby klinických a zdravotníckych odborov :: Portál Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)

Anatomická pitva - dolná končatina

Anatomická pitva - dolná končatina

Anatomická pitva dolnej končatiny obsahuje výučbové videozáznamy pitiev realizovaných na kadáveroch v pitevniach Ústavu anatómie. Sú určené študentom medicíny s cieľom ich oboznámenia s anatomickými štruktúrami ľudského tela ako aj rozšírenia možností ich prípravy na praktické cvičenia. Dokumentačné videá sú doplnené popismi jednotlivých anatomických štruktúr a odborným výkladom.
Práca vznikla v rámci riešenia projektu národnej grantovej agentúry KEGA 017UPJŠ-4/2016 "Vizualizácia výučby humánnej anatómie formou videodokumentácie pitiev a multimediálnych edukačných diel".

Sú pre vás videá anatomických pitiev užitočné? Požadovali by ste výučbové videá aj z iných oblastí? Máte nejaké pripomienky alebo návrhy na vylepšenie? Prosím, poskytnite nám váš názor vyplnením krátkeho dotazníka.


Autori poskytujú študentom videozáznamy pitiev dolnej končatiny.

Práca vznikla v rámci riešenia projektu národnej grantovej agentúry KEGA 017UPJŠ-4/2016 "Vizualizácia výučby humánnej anatómie formou videodokumentácie pitiev a multimediálnych edukačných diel".

Prílohy:
Príloha   Dátum Veľkosť Prístupnosť [?] Klinicky citlivé [?] Licencia
flv Kožné rezy na prednej strane dolnej končatiny Prehrať - Kožné rezy na prednej strane dolnej končatinyPrehrať v novom okne - Kožné rezy na prednej strane dolnej končatiny 11.9.2017 43.81 MB používateľ vzdelávacej siete MEFANET Attention Creative Commons License
flv Povrchové štruktúry na prednej strane stehna Prehrať - Povrchové štruktúry na prednej strane stehnaPrehrať v novom okne - Povrchové štruktúry na prednej strane stehna 11.9.2017 30.99 MB používateľ vzdelávacej siete MEFANET Attention Creative Commons License
flv Trigonum femorale Prehrať - Trigonum femoralePrehrať v novom okne - Trigonum femorale 11.9.2017 41.5 MB používateľ vzdelávacej siete MEFANET Attention Creative Commons License
flv Nervus obturatorius trigonum femorale Prehrať - Nervus obturatorius trigonum femoralePrehrať v novom okne - Nervus obturatorius trigonum femorale 11.9.2017 22.56 MB používateľ vzdelávacej siete MEFANET Attention Creative Commons License
flv Predkolenie spredu Prehrať - Predkolenie spreduPrehrať v novom okne - Predkolenie spredu 11.9.2017 23.86 MB používateľ vzdelávacej siete MEFANET Attention Creative Commons License
flv Regio glutea - odpreparovanie kože Prehrať - Regio glutea  - odpreparovanie kožePrehrať v novom okne - Regio glutea  - odpreparovanie kože 11.9.2017 9.74 MB používateľ vzdelávacej siete MEFANET Attention Creative Commons License
flv Regio glutea - odklápanie m. gluteus maximus a preparácia foramen s-piriforme a i-piriforme Prehrať - Regio glutea - odklápanie m. gluteus maximus a preparácia foramen s-piriforme a i-piriformePrehrať v novom okne - Regio glutea - odklápanie m. gluteus maximus a preparácia foramen s-piriforme a i-piriforme 11.9.2017 25.71 MB používateľ vzdelávacej siete MEFANET Attention Creative Commons License
flv Regio glutea - n. cutaneus femoris post vo foramen infrapiriforme a stehne Prehrať - Regio glutea - n. cutaneus femoris post vo foramen infrapiriforme a stehnePrehrať v novom okne - Regio glutea - n. cutaneus femoris post vo foramen infrapiriforme a stehne 11.9.2017 20.7 MB používateľ vzdelávacej siete MEFANET Attention Creative Commons License
flv Regio glutea - vypreparovane a fossa ischiorectalis Prehrať - Regio glutea - vypreparovane a fossa ischiorectalisPrehrať v novom okne - Regio glutea - vypreparovane a fossa ischiorectalis 11.9.2017 35.23 MB používateľ vzdelávacej siete MEFANET Attention Creative Commons License
flv Podkožné štruktúry v regio cruris posterior Prehrať - Podkožné štruktúry v regio cruris posteriorPrehrať v novom okne - Podkožné štruktúry v regio cruris posterior 11.9.2017 18.54 MB používateľ vzdelávacej siete MEFANET Attention Creative Commons License
flv Štruktúry v regio poplitea 1 Prehrať - Štruktúry v regio poplitea 1Prehrať v novom okne - Štruktúry v regio poplitea 1 11.9.2017 23.49 MB používateľ vzdelávacej siete MEFANET Attention Creative Commons License
flv Štruktúry v regio poplitea 2 Prehrať - Štruktúry v regio poplitea 2Prehrať v novom okne - Štruktúry v regio poplitea 2 11.9.2017 48.56 MB používateľ vzdelávacej siete MEFANET Attention Creative Commons License
flv Arteria poplitea - vetvy Prehrať - Arteria poplitea - vetvyPrehrať v novom okne - Arteria poplitea - vetvy 11.9.2017 16.54 MB používateľ vzdelávacej siete MEFANET Attention Creative Commons License
flv Regio malleolaris medialis 1 Prehrať - Regio malleolaris medialis 1Prehrať v novom okne - Regio malleolaris medialis 1 11.9.2017 17.49 MB používateľ vzdelávacej siete MEFANET Attention Creative Commons License
flv Regio malleolaris medialis 2 Prehrať - Regio malleolaris medialis 2Prehrať v novom okne - Regio malleolaris medialis 2 11.9.2017 16.76 MB používateľ vzdelávacej siete MEFANET Attention Creative Commons License
flv Plantapedis - aponeurosis plantaris Prehrať - Plantapedis - aponeurosis plantarisPrehrať v novom okne - Plantapedis - aponeurosis plantaris 11.9.2017 14.87 MB používateľ vzdelávacej siete MEFANET Attention Creative Commons License
flv Plantapedis - cievy a nervy Prehrať - Plantapedis - cievy a nervyPrehrať v novom okne - Plantapedis - cievy a nervy 11.9.2017 17.52 MB používateľ vzdelávacej siete MEFANET Attention Creative Commons License
flv Dorsum pedis Prehrať - Dorsum pedisPrehrať v novom okne - Dorsum pedis 11.9.2017 17.66 MB používateľ vzdelávacej siete MEFANET Attention Creative Commons License
 

Kľúčové slová: pitva, kosti, svaly, cievy, dolná končatina

Odbor:

Creative Commons LicenseObsah článku podlieha licencii Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko
autor: Janka Vecanová, Darina Kluchová, Jaroslav Majerník, Vladimír Medvec, Gabriela Zsigová | pracovisko: Ústav anatómie, Ústav lekárskej informatiky | publikované: 17.2.2014 | posledné úpravy: 16.11.2018
citácia: Vecanová Janka, Darina Kluchová, Jaroslav Majerník, Vladimír Medvec, Gabriela Zsigová: Anatomická pitva - dolná končatina. Multimediálna podpora výučby klinických a zdravotníckych odborov :: Portál Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach [online] 17.2.2014, posledná aktualizácia 16.11.2018 [cit. 2019-09-18] Dostupný z WWW: <http://portal.lf.upjs.sk/clanky.php?aid=184>. ISSN 1337-7000.
 

Komentáre a diskusia

Vložiť nový príspevok:

Autor / e-mail: [ prihlásenie/overenie používateľa ]
Titulok:
Text:
 
 Pridať štítok:   Štítok odoslaný, ďakujeme