Multimediálna podpora výučby klinických a zdravotníckych odborov :: Portál Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)

MEFANET Journal

Fulltextové vyhľadávanie


ZADAJTE 1 ALEBO VIAC SLOV:
TIP: pri vyhľadávaní viacerých slov používajte zástupný znak * pre vyhľadávanie viacerých tvarov slova. Viac o zástupných znakoch...
VYHĽADANÉ V TITULKOCH: počet nájdených článkov: 1

Dvojfázová liečba distooklúzie spojenej s protrúziou horných rezákov

Dvojfázová liečba distooklúzie spojenej s protrúziou horných rezákov

V správne indikovaných a načasovaných prípadoch je dvojfázová liečba distooklúzie s protrúziou rezákov (AII/1) pre pacienta efektívna a rýchla. V období rastového špurtu sa nasádza funkčný aparát (v tomto prípade bionátor) na posun zhryzu do AI a na zvýšenie zhryzu výbrusom aparátu. Druhá fáza liečby fixným aparátom je tým výrazne časovo redukovaná, upravujú sa len odchýlky polôh jednotlivých zubov.

Sú pre vás obrazové kazuistiky užitočné? Požadovali by ste obrazové kazuistiky aj z iných odborov? Máte nejaké pripomienky alebo návrhy na vylepšenie? Prosím, poskytnite nám váš názor vyplnením krátkeho dotazníka.

 
autor: Renáta Urban, Vladimíra Schwartzova | odbor: Zubné lekárstvo | publikované: 31.12.2017 | posledné úpravy: 16.4.2018 | Creative Commons License
VYHĽADANÉ V TELE ČLÁNKU: počet nájdených článkov: 36

Ísť na stránku: 1 2 3 4

Artériová hypertenzia u detí a adolescentov
..kľúčové slová: krvný tlak, liečba..

Anémie u detí
..kľúčové slová: deti, klasifikacia, liečba..

Obezita v detskom veku, poruchy lipidového metabolizmu, prevencia KVS chorôb u detí
.. zmeny v štruktúre myokardu. Včasná diagnostika a liečba obezity a dyslipidémie v detskom veku ma ..

Bisfosfonátové osteonekrózy
.. je stále presne známy a je predmetom výskumu. Liečba je zdĺhavá a veľmi komplikovaná. V závere práce j..

Systémový lupus erythematodes s mnohopočetnými orgánovými komplikáciami
.. Prešove, kde zahájená intenzívna imunosupresívna liečba základného ochorenia. 07.02.2017 - vzhľadom na .. ..kľúčové slová: kortikosteroidy, imunosupresíva, biologická liečba, plazmaferéza, mimotelová eliminačná lie..

Diferenciálna diagnostika opuchov v detskom veku
..kľúčové slová: detskom veku, diagnostický algoritmus, kauzálna liečba..

Novodiagnostikovaná CHOCHP - obštrukčná ventilačná porucha
.. bola nasadená kombinovaná bronchodilatačná liečba ß2- mimetikami a anticholinergikami za účelom úľ.. .. 4) v dávke 5 ug 2 inhalácie ráno a ako úľavová liečba krátkodobo pôsobiace ß2- mimetiká (Short-acting ß.. ..kľúčové slová: obštrukčná ventilačná porucha, bronchodilatačná liečba..

Parainfekčná myokarditída
.. nášho pacienta bola zahájená empirická ATB liečba v dvojkombinácii. Nasadili sme betablokátor pre s..

Schönleinova-Henochova nefritída – zvláštnosti klinického priebehu
..kľúčové slová: purpura, liečba,..

Náhla príhoda brušná - biliárny ileus
.. ileus má stále vysokú morbiditu a mortalitu. Liečba je ešte stále kontroverzná. Klinické známky a sy.. .. oblasti Bauhinskej chlopne či hrubého čreva. Liečba je kontroverzná: Enterolitotómia a e.. ..kľúčové slová: ileus, chirurgická liečba.. ..kľúčové slová: ileus, chirurgická liečba..