Multimediálna podpora výučby klinických a zdravotníckych odborov :: Portál Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)

Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Fulltextové vyhľadávanie


ZADAJTE 1 ALEBO VIAC SLOV:
TIP: pri vyhľadávaní viacerých slov používajte zástupný znak * pre vyhľadávanie viacerých tvarov slova. Viac o zástupných znakoch...
VYHĽADANÉ V TITULKOCH: počet nájdených článkov: 0
VYHĽADANÉ V TELE ČLÁNKU: počet nájdených článkov: 19

Ísť na stránku: 1 2

Artériová hypertenzia u detí a adolescentov
..kľúčové slová: krvný tlak, liečba..

Anémie u detí
..kľúčové slová: deti, klasifikacia, liečba..

Obezita v detskom veku, poruchy lipidového metabolizmu, prevencia KVS chorôb u detí
.. zmeny v štruktúre myokardu. Včasná diagnostika a liečba obezity a dyslipidémie v detskom veku ma ..

Bisfosfonátové osteonekrózy
.. je stále presne známy a je predmetom výskumu. Liečba je zdĺhavá a veľmi komplikovaná. V závere práce j..

Diferenciálna diagnostika opuchov v detskom veku
..kľúčové slová: detskom veku, diagnostický algoritmus, kauzálna liečba..

Náhla príhoda brušná - biliárny ileus
.. ileus má stále vysokú morbiditu a mortalitu. Liečba je ešte stále kontroverzná. Klinické známky a sy.. .. oblasti Bauhinskej chlopne či hrubého čreva. Liečba je kontroverzná: Enterolitotómia a e.. ..kľúčové slová: ileus, chirurgická liečba.. ..kľúčové slová: ileus, chirurgická liečba..

Schönleinova-Henochova nefritída – zvláštnosti klinického priebehu
..kľúčové slová: purpura, liečba,..

Akcidentálna intoxikácia plodmi Antropa belladona
.. aj ako diabetik 2. typu od r. 2007. Chronická liečba diabetu spočívala v čase prijatia v monoterapii m..

Syndroma caudae equinae discogenes
.. vzdelávacej siete MEFANET – Liečba syndrómu cauda equina | 23.4.2010 305.67 ..

Manažment karcinómu prsníka
.. po predstavení prsníkovej komisie bola zahájená liečba chemoterapiou a rádioterapiou. Nasadila sa .. ..kľúčové slová: prsníka, diagnostika, chirurgická liečba..