Multimediálna podpora výučby klinických a zdravotníckych odborov :: Portál Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)

Miesto pre Vašu reklamu

Fulltextové vyhľadávanie


ZADAJTE 1 ALEBO VIAC SLOV:
TIP: pri vyhľadávaní viacerých slov používajte zástupný znak * pre vyhľadávanie viacerých tvarov slova. Viac o zástupných znakoch...
VYHĽADANÉ V TITULKOCH: počet nájdených článkov: 1

Dvojfázová liečba distooklúzie spojenej s protrúziou horných rezákov

Dvojfázová liečba distooklúzie spojenej s protrúziou horných rezákov

V správne indikovaných a načasovaných prípadoch je dvojfázová liečba distooklúzie s protrúziou rezákov (AII/1) pre pacienta efektívna a rýchla. V období rastového špurtu sa nasádza funkčný aparát (v tomto prípade bionátor) na posun zhryzu do AI a na zvýšenie zhryzu výbrusom aparátu. Druhá fáza liečby fixným aparátom je tým výrazne časovo redukovaná, upravujú sa len odchýlky polôh jednotlivých zubov.

 
autor: Renáta Urban, Vladimíra Schwartzova | odbor: Zubné lekárstvo | publikované: 31.12.2017 | posledné úpravy: 31.12.2017 | Creative Commons License
VYHĽADANÉ V TELE ČLÁNKU: počet nájdených článkov: 36

Ísť na stránku: 1 2 3 4

Artériová hypertenzia u detí a adolescentov
..kľúčové slová: krvný tlak, liečba..

Anémie u detí
..kľúčové slová: deti, klasifikacia, liečba..

Obezita v detskom veku, poruchy lipidového metabolizmu, prevencia KVS chorôb u detí
.. zmeny v štruktúre myokardu. Včasná diagnostika a liečba obezity a dyslipidémie v detskom veku ma ..

Bisfosfonátové osteonekrózy
.. je stále presne známy a je predmetom výskumu. Liečba je zdĺhavá a veľmi komplikovaná. V závere práce j..

Systémový lupus erythematodes s mnohopočetnými orgánovými komplikáciami
.. Prešove, kde zahájená intenzívna imunosupresívna liečba základného ochorenia. 07.02.2017 - vzhľadom na .. ..kľúčové slová: kortikosteroidy, imunosupresíva, biologická liečba, plazmaferéza, mimotelová eliminačná lie..

Diferenciálna diagnostika opuchov v detskom veku
..kľúčové slová: detskom veku, diagnostický algoritmus, kauzálna liečba..

Novodiagnostikovaná CHOCHP - obštrukčná ventilačná porucha
.. bola nasadená kombinovaná bronchodilatačná liečba ß2- mimetikami a anticholinergikami za účelom úľ.. .. 4) v dávke 5 ug 2 inhalácie ráno a ako úľavová liečba krátkodobo pôsobiace ß2- mimetiká (Short-acting ß.. ..kľúčové slová: obštrukčná ventilačná porucha, bronchodilatačná liečba..

Parainfekčná myokarditída
.. nášho pacienta bola zahájená empirická ATB liečba v dvojkombinácii. Nasadili sme betablokátor pre s..

Schönleinova-Henochova nefritída – zvláštnosti klinického priebehu
..kľúčové slová: purpura, liečba,..

Náhla príhoda brušná - biliárny ileus
.. ileus má stále vysokú morbiditu a mortalitu. Liečba je ešte stále kontroverzná. Klinické známky a sy.. .. oblasti Bauhinskej chlopne či hrubého čreva. Liečba je kontroverzná: Enterolitotómia a e.. ..kľúčové slová: ileus, chirurgická liečba.. ..kľúčové slová: ileus, chirurgická liečba..