Multimediálna podpora výučby klinických a zdravotníckych odborov :: Portál Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)

MEFANET Journal

Fulltextové vyhľadávanie


ZADAJTE 1 ALEBO VIAC SLOV:
TIP: pri vyhľadávaní viacerých slov používajte zástupný znak * pre vyhľadávanie viacerých tvarov slova. Viac o zástupných znakoch...
VYHĽADANÉ V TITULKOCH: počet nájdených článkov: 1

Anatomická pitva - hlava a krk

Anatomická pitva - hlava a krk

Anatomická pitva hlavy a krku obsahuje vybrané výučbové videozáznamy anatomických pitiev realizovaných na kadáveroch v pitevniach Ústavu anatómie. Sú určené študentom medicíny s cieľom ich oboznámenia s anatomickými štruktúrami ľudského tela ako aj rozšírenia možností ich prípravy na praktické cvičenia. Dokumentačné videá sú doplnené popismi jednotlivých anatomických štruktúr a odborným výkladom.

Práca vznikla v rámci riešenia projektu národnej grantovej agentúry KEGA 017UPJŠ-4/2016 "Vizualizácia výučby humánnej anatómie formou videodokumentácie pitiev a multimediálnych edukačných diel".

Sú pre vás videá anatomických pitiev užitočné? Požadovali by ste výučbové videá aj z iných oblastí? Máte nejaké pripomienky alebo návrhy na vylepšenie? Prosím, poskytnite nám váš názor vyplnením krátkeho dotazníka.

 
autor: Janka Vecanová, Darina Kluchová, Jaroslav Majerník, Vladimír Medvec, Gabriela Zsigová | sekcia: Multimediálne pomôcky | odbor: Anatómia | publikované: 13.3.2015 | posledné úpravy: 16.11.2018 | Creative Commons License
VYHĽADANÉ V TELE ČLÁNKU: počet nájdených článkov: 7

 

Návody na praktické cvičenia z Anatómie 3 pre študentov Všeobecného lekárstva
..kľúčové slová: lebka, hlava,..

Anatómia 3 pre študentov Všeobecného lekárstva
..kľúčové slová: svaly, hlava, krk, artérie, vény, lymfatická drenáž, iner..

Vybrané animácie z anatómie
..kľúčové slová: hlava, krk, cievy, horná končatina, dolná končatina, kr..

Dvojfázová liečba distooklúzie spojenej s protrúziou horných rezákov
.. chyby tela nepozorované, habitus atletický, hlava mezocefalická, tvár okrúhla symetrická, Bulbus v ..

Kombinovaná ortodonticko-chirurgická terapia retinovaných zubov
.. chyby tela nepozorované, habitus atletický, hlava mezocefalická, tvár okrúhla symetrická, Bulbus v ..

Terapia predhryzu retrakciou frontálnych zubov k dočasným kotviacim zariadeniam (TADs)
.. chyby tela nepozorované, habitus atletický, hlava mezocefalická, tvár oválna symetrická, Bulbus v s..

Paraneoplastická pľúcna embólia s pľúcnym infarktom
.. 1,5 a 2 cm, bez dilatácie žlčových ciest, hlava a telo pankreasu bez ložiskového nálezu, slezina ..