Multimediálna podpora výučby klinických a zdravotníckych odborov :: Portál Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)

Miesto pre Vašu reklamu

Fulltextové vyhľadávanie


ZADAJTE 1 ALEBO VIAC SLOV:
TIP: pri vyhľadávaní viacerých slov používajte zástupný znak * pre vyhľadávanie viacerých tvarov slova. Viac o zástupných znakoch...
VYHĽADANÉ V TITULKOCH: počet nájdených článkov: 0
VYHĽADANÉ V TELE ČLÁNKU: počet nájdených článkov: 6

 

Anatómia 3 pre študentov Všeobecného lekárstva
..kľúčové slová: svaly, hlava, krk, artérie, vény, lymfatická drenáž, iner..

Vybrané animácie z anatómie
..kľúčové slová: hlava, krk, cievy, horná končatina, dolná končatina, kr..

Dvojfázová liečba distooklúzie spojenej s protrúziou horných rezákov
.. chyby tela nepozorované, habitus atletický, hlava mezocefalická, tvár okrúhla symetrická, Bulbus v ..

Kombinovaná ortodonticko-chirurgická terapia retinovaných zubov
.. chyby tela nepozorované, habitus atletický, hlava mezocefalická, tvár okrúhla symetrická, Bulbus v ..

Terapia predhryzu retrakciou frontálnych zubov k dočasným kotviacim zariadeniam (TADs)
.. chyby tela nepozorované, habitus atletický, hlava mezocefalická, tvár oválna symetrická, Bulbus v s..

Paraneoplastická pľúcna embólia s pľúcnym infarktom
.. 1,5 a 2 cm, bez dilatácie žlčových ciest, hlava a telo pankreasu bez ložiskového nálezu, slezina ..