Multimediálna podpora výučby klinických a zdravotníckych odborov :: Portál Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)

Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Fulltextové vyhľadávanie


ZADAJTE 1 ALEBO VIAC SLOV:
TIP: pri vyhľadávaní viacerých slov používajte zástupný znak * pre vyhľadávanie viacerých tvarov slova. Viac o zástupných znakoch...
VYHĽADANÉ V TITULKOCH: počet nájdených článkov: 1

Cytológia a všeobecná histológia

Cytológia a všeobecná histológia

Učebnica "Cytológia a všeobecná histológia" predstavuje ucelené elektronické autorské dielo. V jednotlivých kapitolách sa nachádza textová, obrázková aj schematická charakteristika bunky a jednotlivých tkanív ľudského organizmu. V dynamickej súvislosti popisujeme morfologické štruktúry a ich funkčné vlastnosti.

Mechírová E. a kol.: Cytológia a všeobecná histológia, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Košice 2010, ISBN 978-80-7097-803-0.

 
autor: Eva Mechírová, Iveta Domoráková, Štefan Tóth, Jarmila Veselá, Zuzana Jonecová, Marianna Danková, Mikuláš Pomfy | sekcia: Pedagogické diela | odbor: Histológia, embryológia | publikované: 15.10.2010 | posledné úpravy: 27.6.2011 | Creative Commons License
VYHĽADANÉ V TELE ČLÁNKU: počet nájdených článkov: 5

 

Multidisciplinárny pohľad na pečeň
..kľúčové slová: anatómia, histológia, biochémia, fyziológia, p..

Multidisciplinárny pohľad na obličky
..kľúčové slová: anatómia, histológia, biochémia, fyziológia, p..

Case #1 - ukážka
.. diagnózy Laboratórne výsledky: Text Histológia..

Mikroskopická anatómia - Elektronická učebnica pre medikov
..kľúčové slová: histológia, orgány, embryológia, p..

Akútna myeloblastová leukémia
.. FISH: inv.16 ch., trizómia 8. ch., PCR: WT1+ histológia - výrazná hypercelularita KD, prítomná nád..