MVDr. Štefan Tóth, stefan.toth1(at)upjs.sk

Histológia a embryológia 1 pre študentov Všeobecného lekárstva

Autor: Štefan Tóth, Iveta Domoráková, Eva Mechírová

anotačný obrázok

Prezentácie predstavujú súbor prednášok určených pre študentov 1. ročníka Všeobecného lekárstva. Jednotlivé prednášky korelujú s aktuálnou osnovou predmetu Histológia a embryológia 1 a majú slúžiť študentom ako pomocný učebný materiál špecifikujúci rozsah preberanej problematiky, ktorý je potrebné zvládnuť v prvom roku štúdia.

Histológia a embryológia 1 - prednášky pre odbor zubného lekárstva

Autor: Štefan Tóth, Iveta Domoráková, Eva Mechírová

anotačný obrázok

Prednášky k predmetu Histológia a embryológia 1 pre odbor zubného lekárstva sú zamerané na mikroskopickú štruktúru buniek a tkanív. Obsiahnuté sú cytológia, epitely krycie a žľazové, väzivové tkanivo, chrupkové tkanivo, kostné tkanivo a osifikácia, svalové tkanivo, nervové tkanivo, vývoj tkanív, základy embryonálneho vývoja.