doc. MVDr. Iveta Domoráková, iveta.domorakova(at)upjs.sk

Histológia a embryológia 2 pre študentov Zubného lekárstva

Autor: Iveta Domoráková, Štefan Tóth, Eva Mechírová, Zuzana Fagová, Alexandra Kunová, Kristína Čurgali

anotačný obrázok

Prezentácie predstavujú súbor prednášok určených pre študentov 1. ročníka Zubného lekárstva. Jednotlivé prednášky korelujú s aktuálnou osnovou predmetu Histológia a embryológia 2 a majú slúžiť študentom ako pomocný učebný materiál špecifikujúci rozsah preberanej problematiky, ktorý je potrebné zvládnuť v prvom roku štúdia.

Histológia a embryológia 2 - prednášky pre odbor všeobecného lekárstva

Autor: Iveta Domoráková, Štefan Tóth, Eva Mechírová

anotačný obrázok

Prednášky k predmetu Histológia a embryológia 2 vyučovanom v odbore všeobecné lekárstvo sú zamerané na mikroskopickú štruktúru a vývoj orgánov. Obsiahnuté sú kardiovaskulárny systém, lymfatický systém, tráviaci systém, dýchací systém, močový systém, pohlavný systém muža a ženy, endokrinný systém, nervový systém, zmyslové orgány.

Vybrané kapitoly z histológie pre odbor zubného lekárstva - učebnica a mikroskopický atlas

Autor: Iveta Domoráková, Eva Mechírová, Štefan Tóth, Marianna Danková, Viera Eliášová, Jarmila Veselá, Kristína Čurgali, Zuzana Fagová, Vladimíra Schwartzová

anotačný obrázok

Učebnica je určená pre štúdium pregraduálnych a postgraduálnych študentov zubného lekárstva so zameraním na štruktúry hlavovej oblasti s dôrazom na najnovšie poznatky o mikroskopickej štruktúre zuba na úrovni svetelnej a elektrónovej mikroskopie.

Domoráková I. a kol.: Vybrané kapitoly z histológie pre odbor zubného lekárstva - Učebnica a mikroskopický atlas, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, ŠafárikPress, Košice 2019, ISBN  978-80-8152-721-0.