Multimediálna podpora výučby klinických a zdravotníckych odborov :: Portál Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)

Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Fulltextové vyhľadávanie


ZADAJTE 1 ALEBO VIAC SLOV:
TIP: pri vyhľadávaní viacerých slov používajte zástupný znak * pre vyhľadávanie viacerých tvarov slova. Viac o zástupných znakoch...
VYHĽADANÉ V TITULKOCH: počet nájdených článkov: 1

Ischemické poškodenie miechy v experimente

Ischemické poškodenie miechy v experimente

Vedecká monografia „Ischemické poškodenie miechy v experimente“ predstavuje súhrn výsledkov získaných experimentálnou štúdiou. Štúdia ischemického poškodenia miechy bola realizovaná u psov a je rozšírená o svetelno-mikroskopické obrázky vývoja zmien v bunkách miechy a o návrhy na predchádzanie vzniku paraplégie po operáciách aorty u ľudí.

Šulla I., Lukáč I.: Ischemické poškodenie miechy v experimente, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Košice 2010, ISBN 978-80-7097-794-1.

 
autor: Imrich Lukáč, Igor Šulla | sekcia: Pedagogické diela | odbor: Chirurgia, traumatológia, ortopédia, Neurológia | publikované: 9.6.2010 | posledné úpravy: 31.1.2017 | Creative Commons License
VYHĽADANÉ V TELE ČLÁNKU: počet nájdených článkov: 12

Ísť na stránku: 1 2

Základy biochémie - Návody a protokoly na praktické cvičenia pre študentov bakalárskych študijných programov
.. tela v zdraví aj v chorobe. Biochémia je experimentálna veda, preto okrem teoretických seminárov sú .. .. študentovi poskytli teoretický základ pre danú experimentálnu úlohu a kompletný protokol, do ktorého pri..

Podtlakové uzatváranie rán – nové poznatky a možnosti aplikácie
.. štúdií, v ktorých sa zameriavajú na výsledky experimentálnej práce, ako i prvé klinické poznatky [2,3]. O..

Úvod do (bio)štatistiky
.. súbor metód na plánovanie biologických experimentov, získavanie rôznych medicínskych údajov a nás..

Syndroma caudae equinae discogenes
.. klinike UPJŠ LF v priebehu 26 rokov sú doplnené experimentálnou štúdiou s použitím 9 psov. Šulla J. I., Luk.. .. vzdelávacej siete MEFANET – Experimentálna štúdia | 23.4.2010 1.22 MB používateľ vzdel..

Introduction to (bio)statistics
.. a collection of methods for planning biological experiments, obtaining various medical data, and then..

Metodika klinických štúdií a biomedicínska štatistika/Metodológia a bioštatistika
.. (deskriptíne/analytické štúdie, epidemiologické/ experimentálne štúdie, prospektívne/retrospektívne štúdie, v..

Practical exercises from Medical Chemistry
.. apply their manual skill in performing of the experiments, and also train their ability in evaluation of..

Lekárska chémia - Návody a protokoly na praktické cvičenia
.. V predložených učebných textoch nájdete súbor experimentov, ktoré vhodnou formou dopĺňajú a pomáhajú lepši..

Practical exercises from Medical Biochemistry for students of Dental Medicine
.. apply their manual skill in performing of the experiments, and also train their ability in evaluation of..

Practical exercises from Medical Biochemistry for students of General Medicine
.. apply their manual skill in performing of the experiments, and also train their ability in evaluation of..