Multimediálna podpora výučby klinických a zdravotníckych odborov :: Portál Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)

Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Fulltextové vyhľadávanie


ZADAJTE 1 ALEBO VIAC SLOV:
TIP: pri vyhľadávaní viacerých slov používajte zástupný znak * pre vyhľadávanie viacerých tvarov slova. Viac o zástupných znakoch...
VYHĽADANÉ V TITULKOCH: počet nájdených článkov: 0
VYHĽADANÉ V TELE ČLÁNKU: počet nájdených článkov: 5

 

Základy biochémie pre bakalárske študijné programy
.. látok (AK, proteínov, NK) Biochémia krvi a acidobázická rovnováha Základy klinickej b.. .. proteínov, NK) Biochémia krvi a acidobázická rovnováha Základy klinickej .. .. príslušnej fakulte – Biochémia krvi a acidobázická rovnováha | 27.4.2019 1.94 MB používateľ na prí.. .. Biochémia krvi a acidobázická rovnováha | 27.4.2019 1.94 MB používateľ na príslušnej faku..

Základy biochémie - Návody a protokoly na praktické cvičenia pre študentov bakalárskych študijných programov
.. a bielkoviny 11. Biochémia krvi 12. Acidobázická rovnováha 13. Vyšetrenie m.. .. bielkoviny 11. Biochémia krvi 12. Acidobázická rovnováha 13. Vyšetrenie .. .. KB používateľ na príslušnej fakulte – Acidobázická rovnováha | 13.2.2018 628.18 KB používateľ na prí.. .. na príslušnej fakulte – Acidobázická rovnováha | 13.2.2018 628.18 KB používateľ na príslušnej fa..

Klinická biochémia a laboratórna medicína
.. do klinickej biochémie Voda a elektrolyty Acidobázická rovnováha Obličky Pečeň Diabetes mel.. .. biochémie Voda a elektrolyty Acidobázická rovnováha Obličky Pečeň Diabetes mellitus a hy.. ..kľúčové slová: voda, elektrolyt, acidobázická rovnováha, obličky, pečeň, diabetes mellitus, váp.. ..kľúčové slová: voda, elektrolyt, acidobázická rovnováha, obličky, pečeň, diabetes mellitus, vápnik, fos..

Lekárska biochémia
.. biochémia    Acidobázická rovnováha .. ..    Acidobázická rovnováha .. ..kľúčové slová: acidobázická rovnováha, acidóza, alkalóza, lipidy, ei.. ..kľúčové slová: rovnováha, acidóza, alkalóza, lipidy, eikozanoidy, c..

Lekárska biochémia pre študentov Zubného lekárstva
..kľúčové slová: acidobázická rovnováha, acidóza, alkalóza, lipidy, ei.. ..kľúčové slová: rovnováha, acidóza, alkalóza, lipidy, eikozanoidy, c..