Lekárska chémia - Prednášky pre študentov všeobecného lekárstva

Predmet Lekárska chémia zahŕňa vybrané kapitoly zo všeobecnej, anorganickej, fyzikálnej a organickej chémie. Výučba sa sústreďuje predovšetkým na bioorganickú chémiu, ktorá je statickou časťou a úvodom do štúdia lekárskej biochémie. Poznanie štruktúry a funkcie chemických látok a zlúčenín, ako aj ich vzájomných interakcií a tiež faktorov, ktorými je možné tieto interakcie ovplyvniť, je pre budúceho lekára veľmi dôležité, nakoľko sa vo svojej praxi s nimi stretáva každodenne. Kapitoly z lekárskej chémie tvoria základ predovšetkým pre štúdium lekárskej biochémie, patobiochémie a klinickej biochémie.

Príspevok obsahuje podklady k prednáškam z lekárskej chémie pre študentov všeobecného lekárstva a popísané sú témy:

 1. Všeobecná chémia - názvoslovie
 2. Disperzné sústavy, voda
 3. Zákonitosti priebehu chemických reakcií
 4. Deriváty uhľovodíkov
 5. Heterocykly
 6. Sacharidy
 7. Lipidy
 8. Aminoklyseliny a peptidy
 9. Proteíny
 10. Nukleové kyseliny
 11. Enzýmy - všeobecné vlastnosti, klasifikácia, kofaktory

 

Príloha   Dátum Veľkosť Prístupnosť [?] Klinicky citlivé [?] Licencia
 Všeobecná chémia - názvoslovie 22.10.2021 1.44 MB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 Disperzné sústavy, voda, roztoky 22.10.2021 1.52 MB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 Chemické reakcie 1 22.10.2021 2.85 MB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 Chemické reakcie 2 22.10.2021 3.35 MB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 Karboxylové kyseliny 22.10.2021 5.68 MB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 Organické zlúčeniny N, P, S, As 22.10.2021 3.88 MB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 Heterocykly 22.10.2021 4.24 MB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 Sacharidy 22.10.2021 5.38 MB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 Lipidy 22.10.2021 3.62 MB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 Aminoklyseliny a peptidy 22.10.2021 3.16 MB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 Proteíny 22.10.2021 4.46 MB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 Nukleové kyseliny 22.10.2021 4.55 MB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 Prírodné látky 22.10.2021 5.22 MB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License

Predmety/kurzy

Creative Commons LicenseObsah článku podlieha licencii Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko