Lekárska chémia

Predmet Lekárska chémia zahŕňa vybrané kapitoly zo všeobecnej, anorganickej, fyzikálnej a organickej chémie. Výučba sa sústreďuje predovšetkým na bioorganickú chémiu, ktorá je statickou časťou a úvodom do štúdia biochémie. Výučba lekárskej chémie je zaradená do I. semestra štúdia na LF. Poznanie štruktúry a funkcie chemických látok a zlúčenín, ako aj ich vzájomných interakcií a tiež faktorov, ktorými je možné tieto interakcie ovplyvniť, je pre budúceho lekára veľmi dôležité, nakoľko sa vo svojej praxi s nimi stretáva každodenne. Kapitoly z lekárskej chémie tvoria tak základ predovšetkým pre štúdium lekárskej biochémie, ale aj fyziológie, patobiochémie, patofyziológie, klinickej biochémie a ďalších odborných predmetov medicínskeho štúdia.

Príspevok obsahuje podklady k prednáškam z lekárskej chémie pre študentov všeobecného lekárstva a popísané sú témy:

 1. Všeobecná chémia - názvoslovie
 2. Disperzné sústavy, voda
 3. Zákonitosti priebehu chemických reakcií
 4. Deriváty uhľovodíkov
 5. Heterocykly
 6. Sacharidy
 7. Lipidy
 8. Aminoklyseliny a peptidy
 9. Proteíny
 10. Nukleové kyseliny
 11. Enzýmy - všeobecné vlastnosti, klasifikácia, kofaktory

 

Príloha   Dátum Veľkosť Prístupnosť [?] Klinicky citlivé [?] Licencia
 Všeobecná chémia - názvoslovie 28.9.2020 1.23 MB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 Disperzné sústavy, voda, roztoky 28.9.2020 1.09 MB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 Chemické reakcie 1 27.10.2020 2.85 MB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 Chemické reakcie 2 27.10.2020 3.32 MB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 Karboxylové kyseliny 27.10.2020 5.69 MB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 Organické zlúčeniny N, P, S 3.11.2020 4.4 MB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 Heterocykly 3.11.2020 4.13 MB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 Sacharidy 25.11.2020 5.4 MB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 Lipidy 25.11.2020 4.14 MB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 Aminokyseliny a peptidy 1.12.2020 3.09 MB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 Proteíny 1.12.2020 4.1 MB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 Nukleové kyseliny 7.12.2020 4.34 MB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 Prírodné látky 7.12.2020 4.79 MB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License

Predmety/kurzy

Creative Commons LicenseObsah článku podlieha licencii Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko