Lekárska chémia - Prednášky pre študentov všeobecného a zubného lekárstva

Predmet Lekárska chémia zahŕňa vybrané kapitoly zo všeobecnej, anorganickej, fyzikálnej a organickej chémie. Významnou mierou sa výučba sústreďuje na bioorganickú chémiu. Vedomosti z tejto tzv, statickej biochémie sú nevyhnutným predpokladom úspešného a efektívneho štúdia lekárskej biochémie. Poznanie štruktúry a funkcie chemických látok a zlúčenín, ako aj ich vzájomných interakcií a tiež faktorov, ktorými je možné tieto interakcie ovplyvniť, je pre budúceho lekára veľmi dôležité, nakoľko sa vo svojej praxi s nimi stretáva každodenne.

Informácie o význame medicínsky dôležitých organických zlúčenín (napr. alkoholov, karboxylových kyselín), či reakcií (napr. oxidácií, redukcií, polymerizácií), sú potrebné pre pochopenie nielen procesov prebiehajúcich v ľudskom tele, ale aj pre pochopenie ich možných interakcií, či už priamo na organizmus alebo ako súčasť terapeutík, či biomateriálov. Kapitoly z lekárskej chémie tvoria základ nielen pre štúdium lekárskej biochémie, ale aj patobiochémie, klinickej biochémie či farmakológie.

Príspevok obsahuje podklady k prednáškam z lekárskej chémie pre študentov všeobecného a zubného lekárstva a popísané sú témy:

 1. Názvoslovie – latinské, medzinárodné
 2. Disperzné sústavy, voda, roztoky
 3. Zákonitosti priebehu biochemických reakcií 1 – kinetika, acidobázická rovnováha
 4. Zákonitosti priebehu biochemických reakcií 2 – termodynamika, oxidácia a redukcia
 5. Biochemicky dôležité kyslíkové deriváty uhľovodíkov 
 6. Organické zlúčeniny N, P, S významom v lekárskej biochémii
 7. Biochemicky významné heterocyklické zlúčeniny
 8. Sacharidy
 9. Lipidy a steroidy
 10. Aminokyseliny a peptidy
 11. Proteíny
 12. Nukleové kyseliny
 13. Medicínsky významné prírodné látky – alkaloidy, flavonoidy, vitamíny
 14. Oxidačný stres
 15. Vzťah funkcie a štruktúry chemických zlúčenín a ich transport cez membrány
Príloha   Dátum Veľkosť Prístupnosť [?] Klinicky citlivé [?] Licencia
 Všeobecná chémia - názvoslovie 8.2.2023 1.68 MB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 Disperzné sústavy, voda, roztoky 8.2.2023 2.98 MB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 Zákonitosti priebehu biochemických reakcií 1 8.2.2023 3.32 MB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 Zákonitosti priebehu biochemických reakcií 2 8.2.2023 4.48 MB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 Deriváty uhľovodíkov 8.2.2023 6.07 MB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 Organické zlúčeniny N, P, S, As 8.2.2023 4.61 MB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 Heterocykly 8.2.2023 4.97 MB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 Sacharidy 8.2.2023 5.89 MB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 Lipidy a steroidy 8.2.2023 5.08 MB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 Aminoklyseliny a peptidy 8.2.2023 4.2 MB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 Proteíny 8.2.2023 4.56 MB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 Nukleové kyseliny 8.2.2023 5.4 MB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 Prírodné látky 8.2.2023 5.17 MB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 Oxidačný stres 8.2.2023 4.85 MB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License

Predmety/kurzy

Creative Commons LicenseObsah článku podlieha licencii Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko