Multimedia support in the education of clinical and health care disciplines :: Portal of Pavol Jozef Šafárik University in Košice Faculty of Medicine
Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
MEFANET Project (MEdical FAculties Educational NETwork)

Pavol Jozef Šafárik University in Košice Faculty of Medicine
./hlavni/vyhledavani.php

Search

Fulltext search


ENTER 1 OR MORE EXPRESSION:
TIP: When searching for more expressions, please use the wildcard character * to search for other forms of the expression. more on wildcard characters...
SEARCHED IN TITLES: number of found contributions: 2

Nemocničný informačný systém

Nemocničný informačný systém

Aj keď je papierová zdravotná dokumentácia stále najrozšírenejším spôsobom zadávania informácií, ručne/strojom písané poznámky archivované na rôznych miestach výrazne sťažujú ich dostupnosť, napríklad na podporu výberu vhodných liečebných postupov alebo hodnotenia ich kvality. Elektronické evidovanie, archivovanie a poskytovanie informácií je na rozdiel od papierových foriem realizované pomocou informačných systémov, ktoré umožňujú jednoduché vyhľadávanie a aktualizovanie informácií o zdravotnom stave pacienta/pacientov. Výhody elektronickej evidencie údajov vyzdvihuje aj skutočnosť, že sú zaznamenávané v štruktúrovanej podobe, ktorá je rovnako ako aj v iných softvérových aplikáciách využívaná aj v nemocničných informačných systémoch.

 
author: Jaroslav Majerník | section: Lectures, Educational works | discipline: Medical Informatics and Information Science | published on: 17.9.2009 | last modified on: 8.12.2018 | Creative Commons License

Hospital information system

Hospital information system

Hospital information systems are designed with the aim to manage various clinical and patient health care related activities in more efficient way. In contrast to the paper based forms the administration tasks are realized in fully electronic way. This provides easy and fast access to the patient data, patient’s history of illness and treatment, allows monitoring of drug distribution, improves communication between physicians, reduces duplication of information entries, better financial management etc. Hospital Information systems also help in decision making procedures oriented on selection of proper treatment as well as on creation of health care policy.

 
author: Jaroslav Majerník | section: Lectures | discipline: Medical Informatics and Information Science | published on: 18.3.2011 | last modified on: 8.12.2018 | Creative Commons License
SEARCHED IN CONTRIBUTION FULLTEXT: number of found contributions: 48

Go to page: 1 2 3 4 5

Anatomy 2 for students of General Medicine
.. peritoneum, retroperitoneum, urinary system, reproductive systems and.. .. thoracic wall, mediastinum, heart, respiratory system, abdominal wall, digestive system, peritoneum,.. .. structures of thoracic and abdominal organs and systems. Thorax – borders. Thoracic wall. .. ..keywords: peritoneum, retroperitoneum, urinary system, reproductive system,.. ..keywords: wall, mediastinum, heart, respiratory system, abdominal wall, digestive system, peritoneum,.. .. MB faculty member – Respiratory system | 7.3.2019 3.14 MB faculty member – ..

The Health of the Roma People in Central and Eastern Europe
.. study of growth and development of children and reproductive health including obstetric conditions, pregnancy..

Anatómia pre študentov Ošetrovateľstva
.. Ich cieľom je vysvetliť princíp stavby systémov a orgánov do takých detailov, aby získané ved.. .. o svaloch, Svaly ľudského tela Dýchací systém Tráviaci systém Srdcovocievny systém, Ly.. ..keywords: a svaly ľudského tela, anatómia orgánových systém.. .. MB registrovaný používateľ – Tráviaci systém | 24.10.2016 1.37 MB používateľ na príslušnej fak..

Anatómia 1 pre študentov Verejného zdravotníctva
.. Ich cieľom je vysvetliť princíp stavby systémov a orgánov do takých detailov, aby získané ved.. .. o svaloch. Svaly ľudského tela. Tráviaci systém. Dýchací systém Močový systém. Ženský po.. ..keywords: a svaly ľudského tela, anatómia orgánových systém.. .. MB registrovaný používateľ – Tráviaci systém | 24.10.2016 1.37 MB používateľ na príslušnej fak..

Anatómia 1 pre študentov Fyzioterapie
.. odboru fyzioterapia tu nájdu prednášky opisujúce systémy a orgány ľudského tela na úrovni potrebnej pre š.. .. o svaloch. Svaly ľudského tela. Tráviaci systém. Dýchací systém Močový systém. Ženský po.. ..keywords: a svaly ľudského tela, anatómia orgánových systém.. .. MB registrovaný používateľ – Tráviaci systém | 24.10.2016 1.37 MB používateľ na príslušnej fak..

Mikroskopická anatómia - Elektronická učebnica pre medikov
.. tieto hlavné kapitoly: - Kardiovaskulárny systém - Lymfatický systém - Tráviaci systém 1 - Trá.. .. MB ktokoľvek – Kardiovaskulárny systém | 27.11.2009 16.45 MB používateľ vzdelávacej sie..

Anatomy 1 for students of Dental Medicine
.. Medicine. After introduction to human body systems from general point of view the lectures deal.. ..keywords: lower limb, thorax, abdomen, pelvis, respiratory system, digestive system, urinary system, genital.. .. sensitive [?] Licence Human body systems | 11.9.2017 2.91 MB faculty member – ..

Anatómia 1 pre študentov Zubného lekárstva
.. úvode do systémov ľudského tela zo všeobecného pohľadu sú predn.. ..keywords: dolná končatina, hrudník, brucho, panva, dýchací systém, tráviaci systém, močový systém, pohlavný systé.. .. [?] Klinicky citlivé [?] Licencia Anatomické systémy všeobecne | 11.9.2017 2.85 MB používateľ na prí..

Anatómia 2 pre študentov Všeobecného lekárstva
.. Srdce - dutiny, skeleton cordis, prevodový systém, cievy a nervy, auskultačné body. Dýchací sys.. ..keywords: superius, mediastinum inferius, srdce, dýchací systém, pľúca, brušná stena, tráviaci syst.. .. na príslušnej fakulte – Dýchací systém | 7.3.2019 3.15 MB používateľ na príslušnej faku..

Medical Informatics
.. from the area of medicine and health care are systematically processed. Therefore, informatics itself.. ..keywords: eHealth, information system, information..