Multimediálna podpora výučby klinických a zdravotníckych odborov :: Portál Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)

MEFANET Journal

Fulltextové vyhľadávanie


ZADAJTE 1 ALEBO VIAC SLOV:
TIP: pri vyhľadávaní viacerých slov používajte zástupný znak * pre vyhľadávanie viacerých tvarov slova. Viac o zástupných znakoch...
VYHĽADANÉ V TELE ČLÁNKU: počet nájdených článkov: 13

Ísť na stránku: 1 2

Anatomická pitva - brucho a panva
..kľúčové slová: kadáver, cievy, nervy, svaly, kosti,.. .. vzdelávacej siete MEFANET Panva - svaly panvového dna | 7.1.2019 37.7 MB používateľ vzd..

Anatomická pitva - dolná končatina
..kľúčové slová: kosti, svaly, cievy, dolná ..

Anatomická pitva - horná končatina
..kľúčové slová: kosti, svaly, cievy, horná ..