Multimediálna podpora výučby klinických a zdravotníckych odborov :: Portál Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)

Miesto pre Vašu reklamu

Fulltextové vyhľadávanie


ZADAJTE 1 ALEBO VIAC SLOV:
TIP: pri vyhľadávaní viacerých slov používajte zástupný znak * pre vyhľadávanie viacerých tvarov slova. Viac o zástupných znakoch...
VYHĽADANÉ V TELE ČLÁNKU: počet nájdených článkov: 15

Ísť na stránku: 1 2

Introduction to (bio)statistics
.. a collection of methods for planning biological experiments, obtaining various medical data, and then..

Practical exercises from Medical Chemistry
.. apply their manual skill in performing of the experiments, and also train their ability in evaluation of..

Practical exercises from Medical Biochemistry for students of General Medicine
.. apply their manual skill in performing of the experiments, and also train their ability in evaluation of..

Návody na praktické cvičenia z lekárskej biochémie pre študentov Všeobecného lekárstva
.. počas zimného a letného semestra. Po vykonaní experimentu zaznamenajú získané výsledky, vyhodnotia ich a z..

Praktické cvičenia z lekárskej biochémie pre študentov Zubného lekárstva
.. počas letného a zimného semestra. Po vykonaní experimentu zaznamenajú získané výsledky, vyhodnotia ich a z..