Metodika klinických štúdií a biomedicínska štatistika/Metodológia a bioštatistika

Metodológia a štatistika predstavuje súbor prednášok, ktorých cieľom je poskytnúť informácie potrebné pre zvládnutie teoretických poznatkov a vedeckých metód vo Verejnom zdravotníctve. Obsiahnuté sú témy ako plánovanie a typy štúdií, etapy výskumu, deskriptívne štatistické metódy, induktívne štatistické metódy, výberové skúmanie, testovanie štatistických hypotéz, parametrické a neparametrické testy, závislosti štatistických znakov – jednoduchá lineárna regresia, multivariačná analýza, analýza kvalitatívnych dát - kvalitatívne štúdie, validita a reliabilita, interpretácia výsledkov, štatistický software i etika vo výskume.

Cieľom predmetu je zoznámiť sa so základnými metódami klinických štúdií a naučiť sa ich aplikovať v klinickom výskume v oblasti vnútorných chorôb. Získať teoretické vedomosti v biomedicínskej štatistike a zdokonaliť sa v ich praktickom používaní. Metodika klinických štúdií a biomedicínska štatistika/Metodológia a bioštatistika obsahuje:

  1. Úvod do práce s medicínskymi údajmi, meranie efektu (typy premenných, populácia, náhodný výber, chýbajúce údaje, incidencia, prevalencia, risk, risk ratio, odds ratio, hazard ratio, konfidenčné intervaly) [doc. Mgr. Andrea Madarasová Gecková, PhD.]
  2. Prehľad dizajnov štúdii, chyby a skreslenia (deskriptíne/analytické štúdie, epidemiologické/ experimentálne štúdie, prospektívne/retrospektívne štúdie, výhody a nevýhody jednotlivých dizajnov štúdii, bias, STROBE, CONSORT, ...) [doc. Mgr. Andrea Madarasová Gecková, PhD.]
  3. Vzájomne vplyvy premenných, interakcia (príčinnosť, chyba I a II druhu, confounding, mediator/moderator, interakcia vplyvu) [Mgr. Iveta Rajničová, PhD.]
  4. Práca s medicínskymi údajmi, formulovanie hypotéz (problémové učenie) [MUDr. Jaroslav Rosenberger, PhD., doc. Mgr. Andrea Madarasová Gecková, PhD.]
  5. Univariačné štatistické metódy, štatistická významnosť I [MUDr. Jaroslav Rosenberger, PhD.]
  6. Univariačné štatistické metódy, štatistická významnosť II [Mgr. Iveta Rajničová, PhD.]
  7. RCT, analýza mortality, odhady veľkosti vzorky [MUDr. Jaroslav Rosenberger, PhD., RNDr. Daniel Klein, PhD.]
  8. Štatistická analýza údajov (problémové učenie) [MUDr. Jaroslav Rosenberger, PhD., RNDr. Daniel Klein, PhD.]
  9. Metódy regresnej analýzy [RNDr. Daniel Klein, PhD.]
  10. Metodika klinických štúdií a biomedicínska štatistika [prof. MUDr. Ivan Tkáč, PhD.]
Príloha   Dátum Veľkosť Prístupnosť [?] Klinicky citlivé [?] Licencia
 Úvod do práce s medicínskymi údajmi, meranie efektu 20.12.2010 3.57 MB registrovaný používateľ Creative Commons License
 Prehľad dizajnov štúdii, chyby a skreslenia 20.12.2010 1.09 MB registrovaný používateľ Creative Commons License
 Univariačné štatistické metódy, štatistická významnosť I 20.12.2010 110.54 KB registrovaný používateľ Creative Commons License
 Univariačné štatistické metódy, štatistická významnosť II 20.12.2010 554.62 KB registrovaný používateľ Creative Commons License
 RCT, analýza mortality, odhady veľkosti vzorky 20.12.2010 258.8 KB registrovaný používateľ Creative Commons License
 Metodika klinických štúdií a biomedicínska štatistika 20.12.2010 343.71 KB registrovaný používateľ Creative Commons License
 Vzájomne vplyvy premenných, interakcia 20.12.2010 630.75 KB registrovaný používateľ Creative Commons License

4-D hodnotenie:

typ
Skripta a návody
typ
Edukačné weby a atlasy
typ
Digitálne video
typ
Prezentácie a animácie
typ
Obrazový materiál – kazuistiky
typ
E-learningové kurzy (LMS)
result
Nerecenzované
level
Základná úroveň
level
Pokročilá úroveň
level
Špecializačná úroveň
level
Komplexná úroveň
   

Hodnocení

Zvoľte prosím dosiahnutú úroveň vzdelania a potom ohodnoťte výučbový materiál predovšetkým z pohľadu vhodnosti materiálu pre samoštúdium.
Študent – študent bakalárskeho alebo magisterského stupňa
Absolvent – absolvent bakalárskeho alebo magisterského stupňa
PhD. absolvent – postgraduálny študent, absolvent PhD. štúdia, odborný asistent, ...
%
počet používateľov, ktorí už hodnotili: 2
100.0 %
rating
používateľské hodnotenie
hodnotiť
Tento príspevok nebol skontrolovaný garantom obsahu portálu.

Creative Commons LicenseObsah článku podlieha licencii Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko