Multimediálna podpora výučby klinických a zdravotníckych odborov :: Portál Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)

Metodika klinických štúdií a biomedicínska štatistika/Metodológia a bioštatistika

Metodika klinických štúdií a biomedicínska štatistika/Metodológia a bioštatistika

Metodológia a štatistika predstavuje súbor prednášok, ktorých cieľom je poskytnúť informácie potrebné pre zvládnutie teoretických poznatkov a vedeckých metód vo Verejnom zdravotníctve. Obsiahnuté sú témy ako plánovanie a typy štúdií, etapy výskumu, deskriptívne štatistické metódy, induktívne štatistické metódy, výberové skúmanie, testovanie štatistických hypotéz, parametrické a neparametrické testy, závislosti štatistických znakov – jednoduchá lineárna regresia, multivariačná analýza, analýza kvalitatívnych dát - kvalitatívne štúdie, validita a reliabilita, interpretácia výsledkov, štatistický software i etika vo výskume.


Cieľom predmetu je zoznámiť sa so základnými metódami klinických štúdií a naučiť sa ich aplikovať v klinickom výskume v oblasti vnútorných chorôb. Získať teoretické vedomosti v biomedicínskej štatistike a zdokonaliť sa v ich praktickom používaní. Metodika klinických štúdií a biomedicínska štatistika/Metodológia a bioštatistika obsahuje:

  1. Úvod do práce s medicínskymi údajmi, meranie efektu (typy premenných, populácia, náhodný výber, chýbajúce údaje, incidencia, prevalencia, risk, risk ratio, odds ratio, hazard ratio, konfidenčné intervaly) [doc. Mgr. Andrea Madarasová Gecková, PhD.]
  2. Prehľad dizajnov štúdii, chyby a skreslenia (deskriptíne/analytické štúdie, epidemiologické/ experimentálne štúdie, prospektívne/retrospektívne štúdie, výhody a nevýhody jednotlivých dizajnov štúdii, bias, STROBE, CONSORT, ...) [doc. Mgr. Andrea Madarasová Gecková, PhD.]
  3. Vzájomne vplyvy premenných, interakcia (príčinnosť, chyba I a II druhu, confounding, mediator/moderator, interakcia vplyvu) [Mgr. Iveta Rajničová, PhD.]
  4. Práca s medicínskymi údajmi, formulovanie hypotéz (problémové učenie) [MUDr. Jaroslav Rosenberger, PhD., doc. Mgr. Andrea Madarasová Gecková, PhD.]
  5. Univariačné štatistické metódy, štatistická významnosť I [MUDr. Jaroslav Rosenberger, PhD.]
  6. Univariačné štatistické metódy, štatistická významnosť II [Mgr. Iveta Rajničová, PhD.]
  7. RCT, analýza mortality, odhady veľkosti vzorky [MUDr. Jaroslav Rosenberger, PhD., RNDr. Daniel Klein, PhD.]
  8. Štatistická analýza údajov (problémové učenie) [MUDr. Jaroslav Rosenberger, PhD., RNDr. Daniel Klein, PhD.]
  9. Metódy regresnej analýzy [RNDr. Daniel Klein, PhD.]
  10. Metodika klinických štúdií a biomedicínska štatistika [prof. MUDr. Ivan Tkáč, PhD.]
Prílohy:
Príloha   Dátum Veľkosť Prístupnosť [?] Klinicky citlivé [?] Licencia
pdf Úvod do práce s medicínskymi údajmi, meranie efektu Stiahnuť - Úvod do práce s medicínskymi údajmi, meranie efektuOtvoriť v novom okne - Úvod do práce s medicínskymi údajmi, meranie efektu 20.12.2010 3.57 MB registrovaný používateľ Creative Commons License
pdf Prehľad dizajnov štúdii, chyby a skreslenia Stiahnuť - Prehľad dizajnov štúdii, chyby a skresleniaOtvoriť v novom okne - Prehľad dizajnov štúdii, chyby a skreslenia 20.12.2010 1.09 MB registrovaný používateľ Creative Commons License
pdf Univariačné štatistické metódy, štatistická významnosť I Stiahnuť - Univariačné štatistické metódy, štatistická významnosť IOtvoriť v novom okne - Univariačné štatistické metódy, štatistická významnosť I 20.12.2010 110.54 KB registrovaný používateľ Creative Commons License
pdf Univariačné štatistické metódy, štatistická významnosť II Stiahnuť - Univariačné štatistické metódy, štatistická významnosť IIOtvoriť v novom okne - Univariačné štatistické metódy, štatistická významnosť II 20.12.2010 554.62 KB registrovaný používateľ Creative Commons License
pdf RCT, analýza mortality, odhady veľkosti vzorky Stiahnuť - RCT, analýza mortality, odhady veľkosti vzorkyOtvoriť v novom okne - RCT, analýza mortality, odhady veľkosti vzorky 20.12.2010 258.8 KB registrovaný používateľ Creative Commons License
pdf Metodika klinických štúdií a biomedicínska štatistika Stiahnuť - Metodika klinických štúdií a biomedicínska štatistikaOtvoriť v novom okne - Metodika klinických štúdií a biomedicínska štatistika 20.12.2010 343.71 KB registrovaný používateľ Creative Commons License
pdf Vzájomne vplyvy premenných, interakcia Stiahnuť - Vzájomne vplyvy premenných, interakciaOtvoriť v novom okne - Vzájomne vplyvy premenných, interakcia 20.12.2010 630.75 KB registrovaný používateľ Creative Commons License

Kľúčové slová: metodológia, bioštatistika

4-D hodnotenie:

typ
Skripta a návody
typ
Edukačné weby a atlasy
typ
Digitálne video
typ
Prezentácie a animácie
typ
Obrazový materiál – kazuistiky
typ
E-learningové kurzy (LMS)
result
Nerecenzované

level
Základná úroveň
level
Pokročilá úroveň
level
Špecializačná úroveň
level
Komplexná úroveň
   
Zvoľte prosím dosiahnutú úroveň vzdelania a potom ohodnoťte výučbový materiál predovšetkým z pohľadu vhodnosti materiálu pre samoštúdium.
Študent – študent bakalárskeho alebo magisterského stupňa
Absolvent – absolvent bakalárskeho alebo magisterského stupňa
PhD. absolvent – postgraduálny študent, absolvent PhD. štúdia, odborný asistent, ...
 

počet používateľov, ktorí už hodnotili: 2
100.0 %
rating
používateľské hodnotenie
hodnotiť

Tento príspevok nebol skontrolovaný garantom obsahu portálu.

Creative Commons LicenseObsah článku podlieha licencii Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko
autor: Ivan Tkáč, Andrea Madarasová Gecková, Iveta Rajničová, Jaroslav Rosenberger, Daniel Klein | pracovisko: IV. interná klinika, Ústav verejného zdravotníctva a hygieny | publikované: 20.12.2010 | posledné úpravy: 20.12.2010
citácia: Tkáč Ivan, Andrea Madarasová Gecková, Iveta Rajničová, Jaroslav Rosenberger, Daniel Klein: Metodika klinických štúdií a biomedicínska štatistika/Metodológia a bioštatistika. Multimediálna podpora výučby klinických a zdravotníckych odborov :: Portál Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach [online] 20.12.2010, posledná aktualizácia 20.12.2010 [cit. 2019-09-18] Dostupný z WWW: <http://portal.lf.upjs.sk/clanky.php?aid=92>. ISSN 1337-7000.
 

Komentáre a diskusia

Vložiť nový príspevok:

Autor / e-mail: [ prihlásenie/overenie používateľa ]
Titulok:
Text:
 
 Pridať štítok:   Štítok odoslaný, ďakujeme