Multimediálna podpora výučby klinických a zdravotníckych odborov :: Portál Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)

Miesto pre Vašu reklamu

Fulltextové vyhľadávanie


ZADAJTE 1 ALEBO VIAC SLOV:
TIP: pri vyhľadávaní viacerých slov používajte zástupný znak * pre vyhľadávanie viacerých tvarov slova. Viac o zástupných znakoch...
VYHĽADANÉ V TITULKOCH: počet nájdených článkov: 0
VYHĽADANÉ V TELE ČLÁNKU: počet nájdených článkov: 14

Ísť na stránku: 1 2

Anatómia 2 pre študentov Fyzioterapie
.. Spojenia kostí hornej a dolnej končatiny. Svaly hornej končatiny - krvné zásobenie, venózna a.. ..kľúčové slová: pohybového systému, kosti, spojenia, svaly, cievy a.. .. MB používateľ na príslušnej fakulte – Svaly hornej končatiny | 8.3.2017 3.04 MB používateľ na..

Anatómia 1 pre študentov Všeobecného lekárstva
.. hornej končatiny. Všeobecne o svaloch. 3. Svaly hornej končetiny. 4. Všeobecne o cievnom s.. ..kľúčové slová: spojenia, svaly, horná končatina, dolná končatina, krvné záso.. .. MB používateľ na príslušnej fakulte – Svaly HK | 28.10.2018 1.3 MB používateľ na príslušnej f..

Anatómia pre študentov Ošetrovateľstva
.. kostí, Spojenia kostí Všeobecne o svaloch, Svaly ľudského tela Dýchací systém Tráviaci systé.. ..kľúčové slová: spojenia a svaly ľudského tela, anatómia orgánových syst.. .. používateľ – Všeobecne o svaloch. Svaly ľudského tela. | 12.10.2016 3.08 MB registrovaný ..

Anatómia 1 pre študentov Verejného zdravotníctva
.. kostí. Spojenia kostí. Všeobecne o svaloch. Svaly ľudského tela. Tráviaci systém. Dýchací sys.. ..kľúčové slová: spojenia a svaly ľudského tela, anatómia orgánových syst.. .. používateľ – Všeobecne o svaloch. Svaly ľudského tela. | 12.10.2016 3.08 MB registrovaný ..

Anatómia 1 pre študentov Fyzioterapie
.. kostí. Spojenia kostí. Všeobecne o svaloch. Svaly ľudského tela. Tráviaci systém. Dýchací sys.. ..kľúčové slová: spojenia a svaly ľudského tela, anatómia orgánových syst.. .. používateľ – Všeobecne o svaloch. Svaly ľudského tela. | 12.10.2016 3.08 MB registrovaný ..

Anatómia 3 pre študentov Všeobecného lekárstva
.. prednášky zaoberajúce sa hlavou a krkom (lebka, svaly, arteriálne zásobenie, venózna a lymfatická dre.. .. a neurocranium, priestory lebky. 2. Svaly hlavy a krku, arteriálne zásobenie hlavy a k.. ..kľúčové slová: svaly, hlava, krk, artérie, vény, lymfatická drenáž, in.. .. MB používateľ na príslušnej fakulte – Svaly hlavy a krku, arteriálne zásobenie hlavy a k..

Anatomická pitva - hrudník
..kľúčové slová: kadáver, cievy, nervy, svaly, kosti,.. .. vzdelávacej siete MEFANET Thorakohumerálne svaly a vlastné svaly hrudníka | 13.10.2017 20.02 M..

Anatómia 2 pre študentov Zubného lekárstva
.. lebky, jej spojeniam a priestorom. Opísané sú svaly, cievy a nervy hlavy a krku, a tiež topografická .. .. na lebke. Priestory lebky. Krčné stavce. 3. Svaly hlavy a krku. Tepny hlavy a krku. 4. Venózna a .. ..kľúčové slová: a jej spojenia, krčné stavce, svaly, cievy a nervy hlavy a krku, topografia hlavy a.. .. MB používateľ na príslušnej fakulte – Svaly a tepny hlavy a krku | 26.2.2019 7.67..

Anatomická pitva - hlava a krk
..kľúčové slová: kadáver, cievy, nervy, svaly, kosti, hlava,.. .. vzdelávacej siete MEFANET Mimicke svaly | 16.11.2018 30.34 MB používateľ vzdelávacej sie..

Anatómia 1 pre študentov Zubného lekárstva
.. Neurocranium. 12. Priestory lebky. Svaly hlavy a krku. 13. Spojenia na lebke. Krčné s.. ..kľúčové slová: systém, močový systém, pohlavný systém, lebka, svaly hlavy a..