Videá k praktickým cvičeniam z anatómie - dolná končatina

Príspevok predstavuje súbor edukačných videí určených pre štúdium kostí, kĺbov, svalov, ciev a nervov dolnej končatiny pre predmet Anatómia 1. Videozáznamy obsahujú pohľad na jednotlivé anatomické štruktúry a poskytujú možnosť individuálnej prípravy na praktické cvičenia. Sú určené študentom všeobecného lekárstva.

Videá k praktickým cvičeniam dokumentujú:

 1. Praktické cvičenie - Kosti dolnej končatiny
  (Os coxae, Femur, Ossa cruris, Ossa pedis)
 2. Praktické cvičenie - Spojenia kostí dolnej končatiny
  (Articulatio sacroiliaca, Symphysis pubica, Articulatio coxae, Articulatio genus, Articulatio tibiofibularis, Articulatio tibiofibularis)
 3. Praktické cvičenie – Svaly dolnej končatiny
  Svaly bedrového kĺbu (musculi coxae) a svaly stehna (musculi femoris). Svaly predkolenia (musculi cruris) a svaly nohy (musculi pedis)

 4. Praktické cvičenie – Arteriálne zásobenie a venózna drenáž dolnej končatiny

 5. Praktické cvičenie – Inervácia dolnej končatiny

 6. Praktické cvičenie – Topografická anatómia dolnej končatiny (pitva)

Odkaz   Dátum Prístupnosť [?] Klinicky citlivé [?] Licencia
 DK 1 - 01 Os coxae 21.11.2020 používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 DK 1 - 02 Femur 21.11.2020 používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 DK 1 - 03 Ossa cruris 21.11.2020 používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 DK 1 - 04 Ossa pedis 21.11.2020 používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 DK 2 - 01 Articulatio sacroiliaca et symphysis pubica 8.12.2020 používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 DK 2 - 02 Articulatio coxae 8.12.2020 používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 DK 2 - 03 Articulatio genus 8.12.2020 používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 DK 2 - 04 Articulatio tibiofibularis 8.12.2020 používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 DK 2 - 05 Articulationes pedis 8.12.2020 používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 DK 3 - 01 Musculi coxae et musculi femoris 8.12.2020 používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 DK 3 - 02 Musculi cruris et musculi pedis 8.12.2020 používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 DK 4 - 01 Arteriálne zásobenie a venózna drenáž dolnej končatiny 7.12.2020 používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 DK 5 - 01 Inervácia dolnej končatiny 7.12.2020 používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 DK 6 - 01 Topografická anatómia dolnej končatiny 8.12.2020 používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License

Predmety/kurzy

Creative Commons LicenseObsah článku podlieha licencii Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko