Multimediálna podpora výučby klinických a zdravotníckych odborov :: Portál Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)

Miesto pre Vašu reklamu

Fulltextové vyhľadávanie


ZADAJTE 1 ALEBO VIAC SLOV:
TIP: pri vyhľadávaní viacerých slov používajte zástupný znak * pre vyhľadávanie viacerých tvarov slova. Viac o zástupných znakoch...
VYHĽADANÉ V TITULKOCH: počet nájdených článkov: 0
VYHĽADANÉ V TELE ČLÁNKU: počet nájdených článkov: 8

 

Anatómia 2 pre študentov Fyzioterapie
.. Etické princípy. Osová kostra a jej spojenia. Kosti hornej a dolnej končatiny. Spojenia .. ..kľúčové slová: pohybového systému, kosti, spojenia, svaly, cievy a.. .. sensitive [?] Licence Osová kostra a jej spojenia | 13.2.2017 1.45 MB používateľ na príslušnej faku..

Anatómia 1 pre študentov Všeobecného lekárstva
.. kostra hornej končatiny (HK). 2. Všeobecne o spojeniach kostí. Spojenia hornej končatiny. Všeobecne o s.. ..kľúčové slová: spojenia, svaly, horná končatina, dolná končatina, krvné z.. .. na príslušnej fakulte – Všeobecne o spojeniach kostí. Spojenia hornej končatiny. Všeobecne o s..

Návody na praktické cvičenia z Anatómie 3 pre študentov Všeobecného lekárstva
.. lebka – neurocranium, krčné stavce a ich spojenia, priestory lebky, spojenia na lebke, svaly hlavy..

Anatómia pre študentov Ošetrovateľstva
.. o kostiach, Kostra ľudského tela Všeobecne o spojeniach kostí, Spojenia kostí Všeobecne o svaloch, S.. ..kľúčové slová: spojenia a svaly ľudského tela, anatómia orgánových syst.. .. používateľ – Všeobecne o spojeniach kostí a najdôležitejšie kĺb..

Anatómia 1 pre študentov Zubného lekárstva
.. hlavou a krkom: lebkou, krčnými stavcami a ich spojeniami, priestormi lebky a svalmi hlavy a..

Anatómia 1 pre študentov Verejného zdravotníctva
.. a smery, všeobecne o kostiach. Všeobecne o spojeniach kostí. Spojenia kostí. Všeobecne o svaloch. .. ..kľúčové slová: spojenia a svaly ľudského tela, anatómia orgánových syst.. .. používateľ – Všeobecne o spojeniach kostí a najdôležitejšie kĺb..

Anatómia 1 pre študentov Fyzioterapie
.. a smery, všeobecne o kostiach. Všeobecne o spojeniach kostí. Spojenia kostí. Všeobecne o svaloch. .. ..kľúčové slová: spojenia a svaly ľudského tela, anatómia orgánových syst.. .. používateľ – Všeobecne o spojeniach kostí a najdôležitejšie kĺb..

Anatómia 2 pre študentov Zubného lekárstva
.. a pochopeniu jednotlivých častí lebky, jej spojeniam a priestorom. Opísané sú svaly, cievy a nervy hl.. .. ako celok, neurocranium. 2. Splanchnocranium. Spojenia na lebke. Priestory lebky. Krčné stavce. 3. S.. ..kľúčové slová: a jej spojenia, krčné stavce, svaly, cievy a nervy hlavy a k.. .. Splanchnocranium, Krčné stavce, Spojenia kostí lebky a krku | 18.2.2019 10.89 ..