Multimediálna podpora výučby klinických a zdravotníckych odborov :: Portál Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)

MEFANET Journal

Fulltextové vyhľadávanie


ZADAJTE 1 ALEBO VIAC SLOV:
TIP: pri vyhľadávaní viacerých slov používajte zástupný znak * pre vyhľadávanie viacerých tvarov slova. Viac o zástupných znakoch...
VYHĽADANÉ V TITULKOCH: počet nájdených článkov: 0
VYHĽADANÉ V TELE ČLÁNKU: počet nájdených článkov: 2

 

Lekárska chémia v príkladoch a výpočtoch
..kľúčové slová: pH, roztoky, kyseliny, zásady, soli, spektrofotometria..

Lekárska chémia - Návody a protokoly na praktické cvičenia
..kľúčové slová: zásady, chemické reakcie, odmerná analýza, spektrofotometria, fluorescenčná detekcia, organické zlúčeniny, sac..