Lekárska biofyzika pre ZL - podklady k praktickým cvičeniam

Vybrané úlohy na praktické cvičenia z lekárskej biofyziky sú súčasťou predmetu Lekárska biofyzika pre zubné lekárstvo. Cieľom praktických cvičení je priblíženie biofyziky v medicíne pomocou špecifických vyšetrovacích úloh a zároveň verifikácia fyzikálnych zákonov. Tento príspevok obsahuje výučbový materiál a zároveň vzory protokolov k jednotlivým cvičeniam, pričom je zachované poradie podľa úloh v jednotlivých výučbových týždňoch semestra.

Protokoly a návody k meraniam (1. – 13. týždeň:)
1. Organizačné pokyny, úvod do merania, teória chýb
2., 4., 6.
a) Spektrofotometria I
b) EKG I
c) Osmometria I
3., 5., 7.
a) Spektrofotometria II
b) EKG II
c) Osmometria II
8., 10., 12. Priebežná kontrola štúdia, seminár
a) Monitorovanie základných životných funkcií
b) Konduktometria
c) Audiometria meranie prahu počutia vzdušným vedením
9., 11., 13.
a) Modelovanie základných životných funkcií
b) Konduktometria - vyhodnotenie
c) Audiometria meranie prahu počutia vzdušným vedením použitím maskovania

Príloha   Dátum Veľkosť Prístupnosť [?] Klinicky citlivé [?] Licencia
 Spektrofotometria I 28.9.2020 50.91 KB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 EKG I 28.9.2020 59.9 KB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 Osmometria I 28.9.2020 49.91 KB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 EKG II 28.9.2020 58.94 KB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 Monitorovanie základných životných funkcií 28.9.2020 66.75 KB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 Konduktometria 28.9.2020 54.01 KB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 Audiometria meranie prahu počutia vzdušným vedením 28.9.2020 50.22 KB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 Modelovanie základných životných funkcií 28.9.2020 58.13 KB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 Spektrofotometria - študijný text 28.9.2020 2 MB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 Elektrokardiografia I - študijný text 28.9.2020 3.11 MB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 Osmometria - študijný text 28.9.2020 400.64 KB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 Modelovanie základných životných funkcií 1.12.2020 601.36 KB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 Konduktometria 1.12.2020 903.76 KB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 Audiometria meranie prahu počutia vzdušným vedením použitím maskovania 1.12.2020 231.59 KB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License

Predmety/kurzy

Creative Commons LicenseObsah článku podlieha licencii Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko