Multimediálna podpora výučby klinických a zdravotníckych odborov :: Portál Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)

MEFANET Journal

Fulltextové vyhľadávanie


ZADAJTE 1 ALEBO VIAC SLOV:
TIP: pri vyhľadávaní viacerých slov používajte zástupný znak * pre vyhľadávanie viacerých tvarov slova. Viac o zástupných znakoch...
VYHĽADANÉ V TITULKOCH: počet nájdených článkov: 0
VYHĽADANÉ V TELE ČLÁNKU: počet nájdených článkov: 7

 

Chémia - Opakovanie
.. a ich deriváty 3 Heterocykly a lipidy 4 Sacharidy a aminokyseliny 5 Nukleové kyseliny a .. ..kľúčové slová: karboxylové kyseliny, heterocykly, lipidy, sacharidy, aminokyseliny, nukleové kyseliny, .. .. KB používateľ na príslušnej fakulte – Sacharidy a aminokyseliny | 7.9.2017 552.8 KB používateľ na..

Základy biochémie - Návody a protokoly na praktické cvičenia pre študentov bakalárskych študijných programov
.. enzýmy 5. Vlastnosti organických zlúčenín 7. Sacharidy 8. Lipidy 9. Aminokyseliny a bielkoviny 11... ..kľúčové slová: metódy, látky, enzýmy, organické zlúčeniny, sacharidy, lipidy, aminokyseliny,.. .. KB používateľ na príslušnej fakulte – Sacharidy | 13.2.2018 433.22 KB používateľ na príslušnej fa..

Lekárska chémia
.. Deriváty uhľovodíkov 7. Heterocykly 8. Sacharidy 9. Lipidy 10. Aminoklyseliny a peptidy 11... ..kľúčové slová: pH, tlmivé roztoky, termodynamika, kinetika, sacharidy, lipidy, nukleové kyseliny, .. .. MB používateľ na príslušnej fakulte – Sacharidy | 1.11.2016 1.02 MB používateľ na príslušnej faku..

Lekárska chémia pre študentov Zubného lekárstva
.. v stomatológii 10. Odtlačkové hmoty 11. Sacharidy 12. Lipidy 13. Aminokyseliny a peptidy 14... .. MB používateľ na príslušnej fakulte – Sacharidy | 1.11.2016 1.02 MB používateľ na príslušnej faku..

Lekárska chémia - Návody a protokoly na praktické cvičenia
.. v nealkoholickom nápoji, kontrolné otázky. Sacharidy - reakcie na dôkaz monosacharidov, redukčné re.. ..kľúčové slová: fluorescenčná detekcia, organické zlúčeniny, sacharidy, lipidy, aminikyseliny,.. .. vzdelávacej siete MEFANET – Sacharidy | 15.10.2012 252.37 KB používateľ vzdelávacej sie..

Lekárska biochémia
.. Metabolizmus aminokyselín I Sacharidy a lipidy Metabolizmus aminokyselín II ..

Diabetes mellitus asociovaný s cystickou fibrózou
.. príjem. Strava musí byť bohatá aj na tuky a sacharidy sa neodporúča redukovať na rozdiel od iných typ..