Chémia - Opakovanie

Poznanie štruktúry a funkcie chemických látok a zlúčenín, ako aj poznanie ich interakcií a faktorov ovplyvňujúcich tieto interakcie sú veľmi dôležité pre štúdium lekárskej chémie a biochémie. Doplňujúci študijný materiál vychádza zo stredoškolského učiva chémie. Repetitórium je rozdelené na viaceré kapitoly a predstavuje súhrn poznatkov stredoškolskej chémie zameraný predovšetkým na bioorganickú chémiu, vrátane štruktúr, názvoslovia a typických reakcií. Predkladaný materiál pomôže študentom lepšie sa pripraviť na skúšku z lekárskej chémie.

Autori poskytujú podklady k opakovaniu lekárskej chémie.

Obsah:
1 Uhľovodíky a ich deriváty
2 Karboxylové kyseliny a ich deriváty
3 Heterocykly a lipidy
4 Sacharidy a aminokyseliny
5 Nukleové kyseliny a vitamíny

Príloha   Dátum Veľkosť Prístupnosť [?] Klinicky citlivé [?] Licencia
 Uhľovodíky a ich deriváty 12.10.2018 906.92 KB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 Karboxylové kyseliny a ich deriváty 7.9.2017 577.95 KB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 Heterocykly a Lipidy 7.9.2017 572.6 KB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 Sacharidy a aminokyseliny 7.9.2017 552.8 KB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 Nukleové kyseliny a vitamíny 7.9.2017 493.22 KB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License

Creative Commons LicenseObsah článku podlieha licencii Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko