Chémia - Opakovanie

Poznanie štruktúry a funkcie chemických látok a zlúčenín, ako aj poznanie ich interakcií a faktorov ovplyvňujúcich tieto interakcie sú veľmi dôležité pre štúdium lekárskej chémie a biochémie. Doplňujúci študijný materiál vychádza zo stredoškolského učiva chémie, rozšíreného o nové poznatky potrebné predovšetkým pre následné štúdium lekárskej biochémie. Repetitórium je rozdelené do niekoľkých kapitol a predstavuje súhrn poznatkov zameraný predovšetkým na bioorganickú chémiu, vrátane štruktúr, názvoslovia a typických reakcií. Predkladaný materiál pomôže študentom zopakovať poznatky získané štúdiom prednášok a absolvovaním praktických cvičení a pripraviť sa na skúšku z lekárskej chémie.

Autori poskytujú podklady k opakovaniu lekárskej chémie.

Obsah:
1 Uhľovodíky a ich deriváty
2 Karboxylové kyseliny a ich deriváty
3 Heterocykly a lipidy
4 Sacharidy a aminokyseliny
5 Nukleové kyseliny a vitamíny

Príloha   Dátum Veľkosť Prístupnosť [?] Klinicky citlivé [?] Licencia
 Uhľovodíky a ich deriváty 20.9.2021 906.92 KB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 Karboxylové kyseliny a ich deriváty 20.9.2021 577.95 KB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 Heterocykly a lipidy 20.9.2021 572.6 KB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 Sacharidy a aminokyseliny 20.9.2021 552.8 KB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
 Nukleové kyseliny a vitamíny 20.9.2021 493.22 KB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License

Predmety/kurzy

Creative Commons LicenseObsah článku podlieha licencii Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko