Multimediálna podpora výučby klinických a zdravotníckych odborov :: Portál Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)

Miesto pre Vašu reklamu

Fulltextové vyhľadávanie


ZADAJTE 1 ALEBO VIAC SLOV:
TIP: pri vyhľadávaní viacerých slov používajte zástupný znak * pre vyhľadávanie viacerých tvarov slova. Viac o zástupných znakoch...
VYHĽADANÉ V TITULKOCH: počet nájdených článkov: 0
VYHĽADANÉ V TELE ČLÁNKU: počet nájdených článkov: 8

 

Aortic valve replacement because of aortic valve stenosis, repair of tricuspid valve because of regurgitation
.. course: Postoperative course complicated by pneumothorax. Drainage of right pleural cavity performed on.. ..kľúčové slová: valve stenosis, tricuspid valve insufficiency, pneumothorax.. .. KB MEFANET user Figure 12 - Pneumothorax on the right side (first day after..

Mitral valve reconstruction because of Barlow's disease with mitral insufficiency, perioperative SAM (systolic anterior motion)
.. course: Postoperative course complicated by pneumothorax (PNO). PNO spontaneously resorbed. On the 8th.. .. KB MEFANET user Figure 13 - Pneumothorax on the right side (3rd day after..

Náhrada aortálnej chlopne, plastika trikuspidálnej chlopne
..kľúčové slová: chlopne, insuficiencia trikuspidálnej chlopne, pneumothorax.. ..kľúčové slová: chlopne, insuficiencia trikuspidálnej chlopne, pneumothorax.. .. vzdelávacej siete MEFANET Obrázok 12 - Pneumothorax vpravo (1. pooperačný deň). | 21.11.2017 130.84 K..

Plastika mitrálnej chlopne pre M. Barlow (s regurgitáciou) s peroperačným SAM (prolaps predného cípu mitrálnej chlopne do výtokového traktu ľavej komory)
.. PH – pľúcna hypertenzia; PNO – pneumothorax; RCX – ramus circumflexus; RIA –.. .. siete MEFANET Obrázok 13 - Plášťový pneumothorax vpravo (3. pooperačný deň). | 21.11.2017 121.9 KB..

Akútna myeloblastová leukémia
.. 04/2016 konsolidácia (HD AraC) komplikácie: pneumothorax iatrogénny po kanylácii centrálnej žily HLA ty..

Parainfectious myocarditis
.. embolism - Tracheobronchitis - Pneumonia - Pneumothorax - Gastro-oesophageal reflux disease - Peptic..

Parainfekčná myokarditída
.. pneumothorax - Refluxná ezofagitída - Peptický vred ga..

Total atelectasis of the right lung due to bronchogenic carcinoma
.. include injury, pleural effusion, pneumonia, pneumothorax and scarring of lung tissue. Authors declare..