Multimediálna podpora výučby klinických a zdravotníckych odborov :: Portál Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)

Náhrada aortálnej chlopne, plastika trikuspidálnej chlopne

Náhrada aortálnej chlopne, plastika trikuspidálnej chlopne

Kazuistika popisuje hospitalizáciu ženy so stenózou aortálnej chlopne a sekundárnou regurgitáciou trikuspidálnej chlopne. Pacientka podstúpila náhradu aortálnej chlopne bioprotézou a plastiku trikuspidálnej chlopne. Pooperačný priebeh bol komplikovaný vznikom pneumohoraxu vpravo. Vykonaná bola drenáž pohrudnicovej dutiny. Pacientka bola na ôsmy pooperačný deň prepustená do ambulantnej starostlivosti.


 

Anamnéza:

76-ročná žena
OA: liečená na AH, DM, iné ochorenia neguje
RA: dedičné ochorenia v rodine neguje
LA: Nitresan 20mg 0,5-0-0,5 Rawel 1-0-0, Atorvastatin l0mg 0-0-1, Siofor 500mg 1-0-0, ANP l00mg 0-1-0,
Milurit 300mg 0,5-0-0
AA: sine
NA: neguje
SA: dôchodkyňa
TO: Pacientka s echokardiograficky dokumentovanou závažnou aortálnou stenózou prijatá za účelom došetrenia. T.č. ťažkosti - dýchavičnosť, bolesti na hrudi - neguje, dýcha sa dobre.

Laboratórne výsledky:

EKG: sin.rytmus, fr.55/min., el. os intermed., R/S v V3-4, PQ 240ms, QRS 90m, QT 360ms,
ST izoel., T plochšie v aVL, I

Lab výsledky: v norme

Zobrazovacie metódy:

Echokardiografia: bulbus 29mm, ao. Asc. 32mm, ring ao. chlopne 20 mm; LVD 45, IVS 11, RV 40 mm, RAA 14,4 cm2, LAA 17,1 cm2, Aortálna chlopňa: Vmax 4,0m/s, PPG 64, MPG 35 mmHg, AVAk 0,78 cm2, AR stopová, PAP 30 mmhg. Záver: ľavá komora norm. veľkosti s ľahkou koncentrickou LVH, EF cca 55%, bez reg. porúch kinetiky, diastol. dysfunkcia- porucha relaxácie. LA normal. veľkosti, MR 1+, kalcifikát v oblasti zadného ringu. Kombinovaná sklerodegenerat. Ao chyba: AS závažná, AR stopová, RV ľahko dilatovaná s dobrou funkciou, trikuspidálna regurgitácia 2+3+ - centrálny jet, bez známok PH. Interatriálne septum bez zjavného skratu.

Koronarografia: ACS: Kmeň - bez zmien, RIA- bez zmien, RCX- bez zmien ACD: bez zmien Záver: negat. nález.

Diagnózy:

Ao stenóza (AVA 0.78cm2)
Trikuspidálna regurgitácia 2-3
Arteriálna hypertenzia
Diabetes mellitus

Terapia a záver:

Stratégia liečby:
Pacientka preložená na kardiochirurgické pracovisko za účelom chirurgickej intervencie aortálnej a trikuspidálnej chlopne.

Operačný výkon:
Substitutio valvulae aortalis cum bioprosthesis, Trifecta GT, No. 19; TVr cum anuloplasty ring N28– ECC (extrakorporálny obeh): 72min, aortálny klem: 63min

Pooperačný priebeh:
Pooperačný priebeh komplikovaný vznikom PNO vpravo, na 1. pooperačný deň vykonaná hrudná drenáž v 2. medzirebrovom priestore, medioklavikulárna čiara vpravo. Po 48 hodinách drén extrahovaný. Ďalší priebeh bez komplikácií. Na 8. pooperačný deň prepustená do ambulantnej starostlivosti.

 

Skratky:
ACD – pravá koronárna artéria; ACS – ľavá koronárna artéria; Ao – aortálny; AR – aortálna reguirgitácia; AR – aortálna regurgitácia; AS – aortálna stenóza; AVA – plocha aortálnej chlopne; AVAk – kalkulovaná plocha aortálnej chlopne; ECC – mimotelový obeh; EF – ejekčná frakcia; IVS – hrúbka interventrikulárneho septa; LA – ľavá predsieň; LAA – plocha ľavej predsiene; LVD – priemer ľavej komory; LVH – hypertrofia ľavej komory; MPG – stredný tlakový gradient; MR – mitrálna regurgitácia; PAP – tlak v arteria pulmonalis; PH – pľúcna hypertenzia; PPG – maximálny tlakový gradient; RAA – plocha pravej predsiene; RCX – ramus circumflexus; RIA – ramus interventricularis anterior; RV – pravá komora; RV – pravá komora; TVr – plastika trikuspidálnej chlopne

Autori deklarujú, že kazuistiku s identickým obsahom nebudú publikovať v iných domácich alebo zahraničných printových alebo elektronických publikáciách.

Klasifikácia ICD-10: Stenóza aortálnej chlopne, insuficiencia trikuspidálnej chlopne, pneumothorax

 

4-D hodnotenie:

typ
Skripta a návody
typ
Edukačné weby a atlasy
typ
Digitálne video
typ
Prezentácie a animácie
typ
Obrazový materiál – kazuistiky
typ
E-learningové kurzy (LMS)
result
Nerecenzované

level
Základná úroveň
level
Pokročilá úroveň
level
Špecializačná úroveň
level
Komplexná úroveň
   
Zvoľte prosím dosiahnutú úroveň vzdelania a potom ohodnoťte výučbový materiál predovšetkým z pohľadu vhodnosti materiálu pre samoštúdium.
Študent – študent bakalárskeho alebo magisterského stupňa
Absolvent – absolvent bakalárskeho alebo magisterského stupňa
PhD. absolvent – postgraduálny študent, absolvent PhD. štúdia, odborný asistent, ...
 
Ohodnoťte
ako prvý tento článok!
hodnotiť

Creative Commons LicenseObsah článku podlieha licencii Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko
autor: Tomáš Toporcer | pracovisko: Klinika srdcovej chirurgie | publikované: 21.11.2017 | posledné úpravy: 28.12.2017
citácia: Toporcer Tomáš: Náhrada aortálnej chlopne, plastika trikuspidálnej chlopne. Multimediálna podpora výučby klinických a zdravotníckych odborov :: Portál Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach [online] 21.11.2017, posledná aktualizácia 28.12.2017 [cit. 2018-03-24] Dostupný z WWW: <http://portal.lf.upjs.sk/clanky.php?aid=292>. ISSN 1337-7000.
 

Komentáre a diskusia

Vložiť nový príspevok:

Autor / e-mail: [ prihlásenie/overenie používateľa ]
Titulok:
Text:
 
 Pridať štítok:   Štítok odoslaný, ďakujeme