Náhrada aortálnej chlopne, plastika trikuspidálnej chlopne

Kazuistika popisuje hospitalizáciu ženy so stenózou aortálnej chlopne a sekundárnou regurgitáciou trikuspidálnej chlopne. Pacientka podstúpila náhradu aortálnej chlopne bioprotézou a plastiku trikuspidálnej chlopne. Pooperačný priebeh bol komplikovaný vznikom pneumohoraxu vpravo. Vykonaná bola drenáž pohrudnicovej dutiny. Pacientka bola na ôsmy pooperačný deň prepustená do ambulantnej starostlivosti.

Sú pre vás obrazové kazuistiky užitočné? Požadovali by ste obrazové kazuistiky aj z iných odborov? Máte nejaké pripomienky alebo návrhy na vylepšenie? Prosím, poskytnite nám váš názor vyplnením krátkeho dotazníka.

Anamnéza:

76-ročná žena
OA: liečená na AH, DM, iné ochorenia neguje
RA: dedičné ochorenia v rodine neguje
LA: Nitresan 20mg 0,5-0-0,5 Rawel 1-0-0, Atorvastatin l0mg 0-0-1, Siofor 500mg 1-0-0, ANP l00mg 0-1-0,
Milurit 300mg 0,5-0-0
AA: sine
NA: neguje
SA: dôchodkyňa
TO: Pacientka s echokardiograficky dokumentovanou závažnou aortálnou stenózou prijatá za účelom došetrenia. T.č. ťažkosti - dýchavičnosť, bolesti na hrudi - neguje, dýcha sa dobre.

Laboratórne výsledky:

EKG: sin.rytmus, fr.55/min., el. os intermed., R/S v V3-4, PQ 240ms, QRS 90m, QT 360ms,
ST izoel., T plochšie v aVL, I

Lab výsledky: v norme

Zobrazovacie metódy:

Echokardiografia: bulbus 29mm, ao. Asc. 32mm, ring ao. chlopne 20 mm; LVD 45, IVS 11, RV 40 mm, RAA 14,4 cm2, LAA 17,1 cm2, Aortálna chlopňa: Vmax 4,0m/s, PPG 64, MPG 35 mmHg, AVAk 0,78 cm2, AR stopová, PAP 30 mmhg. Záver: ľavá komora norm. veľkosti s ľahkou koncentrickou LVH, EF cca 55%, bez reg. porúch kinetiky, diastol. dysfunkcia- porucha relaxácie. LA normal. veľkosti, MR 1+, kalcifikát v oblasti zadného ringu. Kombinovaná sklerodegenerat. Ao chyba: AS závažná, AR stopová, RV ľahko dilatovaná s dobrou funkciou, trikuspidálna regurgitácia 2+3+ - centrálny jet, bez známok PH. Interatriálne septum bez zjavného skratu.

Koronarografia: ACS: Kmeň - bez zmien, RIA- bez zmien, RCX- bez zmien ACD: bez zmien Záver: negat. nález.

Diagnózy:

Ao stenóza (AVA 0.78cm2)
Trikuspidálna regurgitácia 2-3
Arteriálna hypertenzia
Diabetes mellitus

Terapia a záver:

Stratégia liečby:
Pacientka preložená na kardiochirurgické pracovisko za účelom chirurgickej intervencie aortálnej a trikuspidálnej chlopne.

Operačný výkon:
Substitutio valvulae aortalis cum bioprosthesis, Trifecta GT, No. 19; TVr cum anuloplasty ring N28– ECC (extrakorporálny obeh): 72min, aortálny klem: 63min

Pooperačný priebeh:
Pooperačný priebeh komplikovaný vznikom PNO vpravo, na 1. pooperačný deň vykonaná hrudná drenáž v 2. medzirebrovom priestore, medioklavikulárna čiara vpravo. Po 48 hodinách drén extrahovaný. Ďalší priebeh bez komplikácií. Na 8. pooperačný deň prepustená do ambulantnej starostlivosti.

 

Skratky:
ACD – pravá koronárna artéria; ACS – ľavá koronárna artéria; Ao – aortálny; AR – aortálna reguirgitácia; AR – aortálna regurgitácia; AS – aortálna stenóza; AVA – plocha aortálnej chlopne; AVAk – kalkulovaná plocha aortálnej chlopne; ECC – mimotelový obeh; EF – ejekčná frakcia; IVS – hrúbka interventrikulárneho septa; LA – ľavá predsieň; LAA – plocha ľavej predsiene; LVD – priemer ľavej komory; LVH – hypertrofia ľavej komory; MPG – stredný tlakový gradient; MR – mitrálna regurgitácia; PAP – tlak v arteria pulmonalis; PH – pľúcna hypertenzia; PPG – maximálny tlakový gradient; RAA – plocha pravej predsiene; RCX – ramus circumflexus; RIA – ramus interventricularis anterior; RV – pravá komora; RV – pravá komora; TVr – plastika trikuspidálnej chlopne


Autori deklarujú, že kazuistiku s identickým obsahom nebudú publikovať v iných domácich alebo zahraničných printových alebo elektronických publikáciách.

Klasifikácia ICD-10:

Stenóza aortálnej chlopne, insuficiencia trikuspidálnej chlopne, pneumothorax

4-D hodnotenie:

typ
Skripta a návody
typ
Edukačné weby a atlasy
typ
Digitálne video
typ
Prezentácie a animácie
typ
Obrazový materiál – kazuistiky
typ
E-learningové kurzy (LMS)
result
Nerecenzované
level
Základná úroveň
level
Pokročilá úroveň
level
Špecializačná úroveň
level
Komplexná úroveň
   

Hodnocení

Zvoľte prosím dosiahnutú úroveň vzdelania a potom ohodnoťte výučbový materiál predovšetkým z pohľadu vhodnosti materiálu pre samoštúdium.
Študent – študent bakalárskeho alebo magisterského stupňa
Absolvent – absolvent bakalárskeho alebo magisterského stupňa
PhD. absolvent – postgraduálny študent, absolvent PhD. štúdia, odborný asistent, ...
%
Ohodnoťte
ako prvý tento článok!
hodnotiť

Predmety/kurzy

Creative Commons LicenseObsah článku podlieha licencii Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko